Y ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Yabalak1. Yabancı. 2. Issız kır,ova. 3. Dışan, başka ülke, gurbet. 4. Ekin Tarlası.
 • Yaban1. Yabancı. 2. Issız kır,ova. 3. Dışarı, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası.
 • YabarGüzel koku, misk.
 • YabguYol gösterici, kılavuz.
 • Yabızbk. Yavuz
 • Yadacı1. Büyücü, sihirbaz.2. Hekim.
 • YafesHz. Nuh’un üçüncü oğlu.
 • YağınYağmur.
 • YağınalpHareketli yiğit.
 • YağısıyanDüşmanı yenen, zafer kazanan.
 • Yağız1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.
 • YağızalpEsmer, güçlü yiğit.
 • YağızbayEsmer kimse.
 • YağızboğaGüçlü, esmer kimse.
 • YağızerEsmer kimse.
 • YağızhanEsmer hükümdar.
 • YağızkanEsmer bir soydan gelen kimse.
 • YağızkurtEsmer, güçlü kimse.
 • YağıztekinEsmer kimse.
 • Yağmurca1. Bir tür geyik. 2. Dağ keçisi.
 • Yahşibayİyi tanınan, saygın kimse.
 • Yahşiboğaİyi, güzel, güçlü kimse.
 • Yahşihanİyi, güzel hükümdar.
 • Yahşikanİyi, soylu bir sülaleden gelen kimse.
 • Yahşitayİyi, güzel kimse.
 • YahyaTanrı lütufkârdır anlamında bir söz.
 • Yakup1. Erkek keklik. 2. İbr. Takip eden, izleyen.
 • Yalabuk1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. 3. Şimşek. 4. Çevik, atik, işgüzar. 5. Kavgada üstün gelen.
 • Yalap1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. Sarı renkli bir kuş.
 • YalavaçPeygamber,elçi.
 • YalazAlev.
 • YalazabayAlevli, coşkun kimse.
 • YalazahanAlevli, coşkulu hükümdar.
 • YalazakanAlevli, coşkulu bir soydan gelen kimse.
 • YalazalpAlev gibi parlak yiğit.
 • Yalçın1. Dik, sarp. 2. Düz, kaygan. 3. Parlak, cilalı.
 • YalçınerSert kimse.
 • YalçınkayaSert, güçlü kimse.
 • Yaldırakbk. Yaltırak
 • Yaldırımbk. Yıldırım
 • Yalgı1. Büyü, sihir. 2. Yalnız.
 • Yalgın1. Serap, ılgın. 2. Alev.
 • YalgınayAlev gibi parlayan kimse.
 • Yalım1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü. 3. Kaya. 4. Sarp yer, uçurum. 5. Şimşek. 6. Kuvvet, kudret. 7. Orun, derece. 8. Çalım, gurur; onur.
 • YalınalpGösterişsiz, sade yiğit.
 • Yalkı1. Yalın, tek. 2. Işın
 • Yalkınbk. Yalgın
 • YalmaçKarışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olan.
 • Yalman1. Kılıç, kama, bıçak, mızrak vb.nin ağzı veya ucu. 2. Sarp, dik. 3. Eğik, eğinik.
 • YaltYalçın, sert.
 • YaltırParlak, parlayan.
 • Yalvaçbk. Yalavaç
 • Yamaç1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. 2. Karşı. 3. Yan, yakın.
 • Yaman1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. Kurnaz, becerikli.
 • YamanerCesur, güçlü kimse.
 • YamanözÖzü güçlü olan.
 • YamansoyGüçlü soydan gelen kimse.
 • YamantürkGüçlü Türk.
 • YamanyiğitCesur, güçlü yiğit.
 • Yamçı1. Sürücü. 2. Bir yüzü uzun tüylü, kalın yün dokumadan yağmurluk.
 • YanaçYön, taraf.
 • Yanal1. Yanda olan, yana düşen. 2. Alaca, değişik renkli. 3. Kırmızı, pembe. 4. Nehir yatağı.
 • Yanar1. Parlayan, parıldayan. 2. Kaplıca. 3. Aralık ve ocak ayı.
 • YanbekArkadaşları sağlam olan kimse.
 • YanbeyArkadaşı bey olan kimse.
 • YandilGönül arkadaşı, sevgili.
 • YangârÇok vefalı arkadaş.
 • Yanık1. Yanmış olan. 2. Duygulu, dokunaklı. 3. Kavruk, gelişmemiş. 4. Âşık.
 • YanıkerÂşık, vurgun kimse.
 • Yapalak1. Gürbüz, güçlü. 2. Sevimli, şirin 3. Baykuş, puhu kuşu.
 • YararerFaydalı kimse.
 • YardakYardımcı, arkadaş.
 • YârenArkadaş, yakın dost.
 • Yarganbk. Yarkan
 • Yargı1. Hüküm, muhakeme. 2. Adalet.
 • YarkanYüksek devlet mahkemesi.
 • YarkayaSarp, uçurumlu kaya.
 • Yarlık1. Buyruk, ferman. 2. Yasa, kanun. 3. Yoksul. 4. Bağış, lütuf.
 • Yarlukbk. Yarlık
 • YarukIşık, aydınlık, parlaklık, parıltı.
 • YasaKanun, düzen, töre.
 • Yasan1. Tertip, düzen. 2. İm, belirti. 3. Bir işi yapma isteği, karar. 4. Öngörü.
 • Yasavul1. Koruyucu, muhafız. 2. İlhanlılar devrinde ordu müfettişliği görevini yapan kimse.
 • YaserBolluk, varlık, zenginlik, varsıllık.
 • YasinKur’an surelerinden biri.
 • Yasun1. Tarz, üslup.2. Töre 2. Doğa, tabiat.
 • YaşaSağlıklı ol, varlığını sürdür, rahat bir yaşamın olsun anlamında kullanılan bir ad.
 • YaşartürkYaşayan Türk.
 • YaşdaşYaşıt, akran.
 • Yaşlak1. Yaşlı, ömürlü, ihtiyar. 2. Gizli.
 • YatmanBoyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse.
 • Yatuk1. Kanun, santur vb. sazların genel adı. 2. Saklanan, kullanılmayan şey. 3. Tembel.
 • Yavaş1. Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin. 2. Şefkatli, sevecen.
 • YaverYardımcı.
 • Yavuz1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.
 • YavuzalpCesur, güçlü yiğit.
 • YavuzayCesur, güçlü kimse.
 • YavuzbayCesur, güçlü kimse.
 • YavuzboğaCesur, güçlü kimse.
 • YavuzerCesur, güçlü erkek.
 • YavuzhanCesur, güçlü hükümdar.
 • YavuzsoyCesur, güçlü soydan gelen kimse.
 • Yay1. Ok atmaya yarayan, iki ucunun arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç veya metal çubuk. 2. Yaz, sıcak mevsim.
 • YayakYürüyerek giden, yaya, piyade, binitsiz.
 • YayalpSert, kuvvetli yiğit.
 • YaybörüSert, güçlü, kuvvetli kimse.
 • YaybükeGüçlü kimse.
 • YaygırGök kuşağı.
 • Yaylakbk. Yayla
 • YazanYazar.
 • YazarYazın, bilim veya sanat alanında yapıt veren kimse.
 • YazganYazan, yazar.
 • YazganalpYazarlık yapan yiğit.
 • YazgıKader, talih, alın yazısı.
 • YazıkGünah.
 • YazırOğuzların Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı.
 • Yedierbk. Yediger
 • YedigerBüyükayı takımyıldızı.
 • YegânBir, tek.
 • Yeğin1. Zorlu, katı, şiddetli 2. Baskın, üstün. 3. Yiğit, güçlü, çalışkan. 4. Bereketli, bol. 5. İyiliği seven. 6. Yakışıklı, güzel, ince.
 • YeğinerGüçlü, kuvvetli kimse.
 • Yeğrek1. İyiliksever, hayırlı. 2. Güzel. 3. Fazla, çok.
 • YelEsinti, rüzgâr.
 • YelalRüzgâra karşı dur, serinle anlamında bir ad.
 • YelbayRüzgârlı havayı seven kimse.
 • YelboğaRüzgâr gibi hareketli ve güçlü kimse.
 • YeldanHızlı, süratli.
 • Yelen1. Arzu, istek. 2. Fırtına.
 • YelerYel gibi hızlı, çabuk kimse.
 • YelesenYel gibi hızlı, çabuk kimse.
 • YeleserYel gibi hızlı, çabuk kimse.
 • YeltekinYel gibi hızlı, çabuk kimse.
 • Yemen1. Sağ, sağ taraf. 2. Mutluluk.
 • YenalAmacına ulaşan kimse.
 • YenayYeni ay, hilal, ayça.
 • Yenelbk. Yenal
 • YenenÜstün gelen, kazanan.
 • YeneralYenen, kazanan, üstün gelen kimse.
 • YenerolHer zaman kazan, üstün ol anlamında kullanılan bir ad.
 • YengiYenme, alt etme, zafer, utku.
 • YeninÜstün gelen, galip.
 • YenisuYeni su.
 • YenisüYeni asjer, ordu.
 • YerelBelirli bir yer ile ilgili olan.
 • YerginHüzünlü, tasalı, kaygılı.
 • YerikUygun, elverişli, yaraşan.
 • YerselYerle ilgili, yere ait.
 • YertanŞaşılacak kadar güzel olan yer.
 • Yesari1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili.
 • YesügeyCengiz Han´ın babası. Kubilay Han´ın kardeşi olan Türk-Moğol hükümdarı.
 • Yeten1. Yetişen, ulaşan. 2. Olgun, olgunlaşan 3. Süresi dolan, günü gelen. 4. Tüm canlılar, herkes.
 • YetenerOlgun erkek.
 • Yetik1. Yetişmiş, erginleşmiş, büyümüş. 2. Bilgili, olgun. 3. Güç işleri başaran, becerikli. 4. Delikanlı. 5. İri, büyük.
 • Yetim1. Babası ölmüş çocuk. 2. Yalnız, tek, eşsiz.
 • YetişAmacına ulaş, isteğine kavuş anlamında kullanılan bir ad..
 • YetişalYetiş de al anlamında kullanılan bir ad.
 • YetişenUlaşan, kavuşan.
 • YetkinerGerekli olgunluğa erişmiş, olgun, ergin kimse.
 • Yezdan1. Zerdüştlerin iyilik Tanrısı. 2. Allah.
 • Yıbarbk. Yıpar
 • YılbayYılın zengini olan kimse.
 • YıldırParlak, parlayan, ışıklı, ışık.
 • YıldıralpYıldız gibi parlayan yiğit.
 • YıldıranParlayan, ışıldayan, ışık saçan.
 • YıldıranerParlayan, ışıldayan, ışık saçan kimse.
 • YıldırayParlak, ışık saçan ay.
 • YıldırerParlak, ışık saçan kimse.
 • Yıldırım1. Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması. 2. Çok hızlı, canlı.
 • YılhanYılın hükümdarı.
 • YılkanYılan, çekinen kimse.
 • YılmaVazgeçme, korkma, doğru bildiğin yoldan yürü anlamında kullanılan bir ad.
 • YılmazYılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.
 • YılmazokYılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı kimse.
 • Yiğit1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.
 • YiğitelGüçlü, korkusuz, kahraman kimse.
 • YiğiterGüçlü, korkusuz, kahraman kimse.
 • YiğithanGüçlü, korkusuz, kahraman hükümdar.
 • YiğitkanGüçlü, korkusuz, kahraman bir soydan gelen kimse.
 • Yinançbk. İnanç
 • Yoğun1. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan. 2. Dolu, sık. 3. Kalabalık. 4. İri, kaba, kalın.
 • Yoğunayİri yarı kimse.
 • YolaGelenek, örf, âdet.
 • YolaçYol gösteren, kılavuz.
 • YolalMesafe katet, yüksel anlamında kullanılan bir ad.
 • YolbulGideceğin yolu ara, bul anlamında kullanılan bir ad.
 • Yoldaş1. Arkadaş, dost, yol arkadaşı. 2. Ortak bir görüşü benimseyenlerden her biri.
 • YomaEfsane.
 • YomutYenen, üstün gelen.
 • Yordam1. Kılavuz, rehber. 2. Beceri, yatkınlık. 3. Gelenek, görenek. 4. Anlayış, yerinde davranış. 5. Kural, yöntem, düzen.
 • Yordamlı1. Yakışıklı, gösterişli. 2. Giyimli kuşamlı. 3. Eğitim görmüş, incelikli. 4. Becerikli.
 • YoruçKomutan, kumandan.
 • Yön1. Yüz, cephe, taraf. 2. Neden, sebep. 3. İyi.
 • YönerBir tarafa yönelen kimse.
 • Yönet1. Uygun, doğru. 2. İyi, güzel. 3. Uysal. 4. Becerikli, yatkın. 5. Biçim, tarz, usul.
 • Yönetken1. Yönetme yeteneği olan, becekli.2. Düzenli, tertipli.
 • Yönetmen1. İdareci, yönetici. 2. Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse.
 • Yöntem1. Yol, tarz, metot. 2. Yetenek. 3. Uygun, kolay.
 • Yörük1. Göçebe. 2. Çabuk yürüyen, hızlı.
 • YulaMeşale.
 • Yuluğ1. Mutlu, mesut. 2. Hak, adalet.
 • Yumlu1. Uğurlu, kutlu. 2. Kutsal, mübarek.
 • Yumuşİş, güç, çalışma.
 • Yunt1. At, kısrak. 2. At sürüsü. 3. Orman.
 • YunusIlık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.
 • YuraDağ sırtı.
 • YurdaayYurdu aydınlatan kimse.
 • YurdaerYurdu için doğmuş kimse.
 • YurdalKendine yurt edin anlamında kullanılan bir ad.
 • YurduşenÜlkesi sevinçli olan kimse.
 • Yurtalbk. Yurdal
 • YurtbayÜlkenin zengini olan kimse.
 • YurterÜlkenin yiğit insanı.
 • YurtgüvenÜlkene güven anlamında kullanılan br ad.
 • YurtkuluÜlkesine hizmet eden kimse.
 • YurtkuranÜlkeyi yöneten kimse.
 • YurtmanYurdunu çok seven kimse.
 • YurtsalYurtla ilgili, yurda ait.
 • YurttaşYurtları veya yurt duyguları aynı olanlardan her biri.
 • Yusuf1. İnleyen, ah eden.2. İnilti.
 • YücealpBüyük, ulu yiğit.
 • YücebaşYüksek, büyük, ulu kimse.
 • YücedağYüksek, büyük, ulu kimse.
 • YüceerYüksek, büyük, ulu kimse.
 • YücelayYükselen, başarı kazanan kimse.
 • YüceltYükselt, yüce bir duruma getir anlamında kullanılan bir ad.
 • YüceltenYükselten, yüce bir duruma getiren.
 • YücesanSaygın bir adı olan kimse.
 • YücesoySaygın, ulu bir soydan gelen kimse.
 • YücetekinKahraman, büyük, ulu hükümdar.
 • YücetürkBüyük, ulu, değerli Türk.
 • YüğrükÇevik, hızlı giden, koşan.
 • YülükSaygıyla eğilen, saygılı.
 • YümniUğurlu, kutlu.
 • Yümun1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket.
 • Yürekli1. Kostak, çalımlı, iyi giyinmiş, güzel, yakışıklı. 2. Kendini beğenen, onurlu. 3. Yiğit, kabadayı,
 • Yürükbk. Yörük
 • YürükerHızlı giden, koşan kimse.
 • YüzüakDürüst, doğru, namuslu, suçsuz kimse.
 • YolaGelenek, örf, âdet.
 • YolaçYol gösteren, kılavuz.
 • Yolal“Mesafe katet, yüksel” anlamında kullanılan bir ad.
 • Yolbul“Gideceğin yolu ara, bul” anlamında kullanılan bir ad.
 • Yoldaş1. Arkadaş, dost, yol arkadaşı. 2. Ortak bir görüşü benimseyenlerden her biri.
 • YomaEfsane.
 • YomutYenen, üstün gelen.
 • Yordam1. Kılavuz, rehber. 2. Beceri, yatkınlık. 3. Gelenek, görenek. 4. Anlayış, yerinde davranış. 5. Kural, yöntem, düzen.
 • Yordamlı1. Yakışıklı, gösterişli. 2. Giyimli kuşamlı. 3. Eğitim görmüş, incelikli. 4. Becerikli.
 • YoruçKomutan, kumandan.
 • Yön1. Yüz, cephe, taraf. 2. Neden, sebep. 3. İyi.
 • YönerBir tarafa yönelen kimse.
 • Yönet1. Uygun, doğru. 2. İyi, güzel. 3. Uysal. 4. Becerikli, yatkın. 5. Biçim, tarz, usul.
 • Yönetken1. Yönetme yeteneği olan, becekli.2. Düzenli, tertipli.
 • Yönetmen1. İdareci, yönetici. 2. Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse.
 • Yöntem1. Yol, tarz, metot. 2. Yetenek. 3. Uygun, kolay.
 • Yörük1. Göçebe. 2. Çabuk yürüyen, hızlı.
 • YulaMeşale.
 • Yuluğ1. Mutlu, mesut. 2. Hak, adalet.
 • Yumlu1. Uğurlu, kutlu. 2. Kutsal, mübarek.
 • Yumuşİş, güç, çalışma.
 • Yunt1. At, kısrak. 2. At sürüsü. 3. Orman.
 • YunusIlık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.
 • YuraDağ sırtı.
 • YurdaayYurdu aydınlatan kimse.
 • YurdaerYurdu için doğmuş kimse.
 • Yurdal“Kendine yurt edin” anlamında kullanılan bir ad.
 • YurduşenÜlkesi sevinçli olan kimse.
 • Yurtalbk. Yurdal
 • YurtbayÜlkenin zengini olan kimse.
 • YurterÜlkenin yiğit insanı.
 • Yurtgüven“Ülkene güven” anlamında kullanılan br ad.
 • YurtkuluÜlkesine hizmet eden kimse.
 • YurtkuranÜlkeyi yöneten kimse.
 • YurtmanYurdunu çok seven kimse.
 • YurtsalYurtla ilgili, yurda ait.
 • YurttaşYurtları veya yurt duyguları aynı olanlardan her biri.
 • Yusuf1. İnleyen, ah eden.2. İnilti.
 • YücealpBüyük, ulu yiğit.
 • YücebaşYüksek, büyük, ulu kimse.
 • YücedağYüksek, büyük, ulu kimse.
 • YüceerYüksek, büyük, ulu kimse.
 • YücelayYükselen, başarı kazanan kimse.
 • Yücelt“Yükselt, yüce bir duruma getir” anlamında kullanılan bir ad.
 • YüceltenYükselten, yüce bir duruma getiren.
 • YücesanSaygın bir adı olan kimse.
 • YücesoySaygın, ulu bir soydan gelen kimse.
 • YücetekinKahraman, büyük, ulu hükümdar.
 • YücetürkBüyük, ulu, değerli Türk.
 • YüğrükÇevik, hızlı giden, koşan.
 • YülükSaygıyla eğilen, saygılı.
 • YümniUğurlu, kutlu.
 • Yümun1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket.
 • Yürekli1. Kostak, çalımlı, iyi giyinmiş, güzel, yakışıklı. 2. Kendini beğenen, onurlu. 3. Yiğit, kabadayı,
 • Yürükbk. Yörük
 • YürükerHızlı giden, koşan kimse.
 • YüzüakDürüst, doğru, namuslu, suçsuz kimse.