U ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Ubeydullahbk. Übeydullah
 • Ubeytbk. Übeyt
 • Uca1. Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce.
 • UcaerDeğerli, yüce kimse.
 • UcatekinUYücelikte eşsiz kimse.
 • 1. Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.
 • Uçabk. Uca
 • Uçan1. Uçma eylemini yapan. 2. İki yelkenli gemi.
 • UçanayÇok sevinen insan.
 • UçanokOk gibi uçarak giden kimse.
 • UçantekinÇok sevinen kimse.
 • UçantürkÇok sevinen Türk.
 • UçarUçan, uçucu.
 • UçarerÇok sevinen kimse.
 • UçarlıGerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.
 • UçaySon ay.
 • UçbaySon derece zengin olan kimse.
 • UçbeyiUçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.
 • UçhanSınır beyi.
 • UçkanÇok uçan, uçucu.
 • UçkaraBir kuş.
 • Uçma1. Dağın karla örtülmüş dik yamacı. 2. Olay.
 • UçmanUçan, uçucu.
 • Uçuk1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.
 • Uflazbk. Oflaz
 • Uganbk. Ogan
 • Uguzbk. Oğuz
 • UğuralUğur al anlamında kullanılan bir ad.
 • UğuralpUğurlu yiğit.
 • UğurataUğurlu ata.
 • UğurelEli uğurlu olan kimse.
 • UğurhanUğurlu hükümdar.
 • UğurlubayUğurlu- kimse.
 • UğurlubeyUğurlu bey.
 • UğurolMutlu ve bereket getir anlamında kullanılan bir ad.
 • UğursanUğuruyla tanınan kimse.
 • UğursayUğur olarak kabul et anlamında kullanılan bir ad.
 • UğurtayBenzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
 • Uğut1. Baygın, kendinden geçmiş. 2. Renksiz, solgun. 3. Kuru. 4. Yağmuru bol yılların buğdayı.
 • Uğuzbk. Oğuz
 • UhuvvetKardeşlik, dostluk, arkadaşlık.
 • Ukuş1. Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.
 • Ulaç1. Bağlayan, bağlayıcı. 2. Sınır.
 • Ulaçhanİnsanları birbirine kaynaştıran hükümdar.
 • Ulaçkanİnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.
 • Ulak1. Haber götüren kimse, postacı. 2. Yardımcı. 3. Amaç, hedef. 4. İri yarı, güçlü kimse. 5. Ek, yama. 6. At.
 • UlakbeyYardım eden, yardımcı olan bey.
 • Ulam1. Kesintisiz, sürekli. 2. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü. 3. Yetenekli, becerikli. 4. Grup, demet, topluluk, kategori.
 • UlarErkek keklik.
 • UlaşAmacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
 • Ulcanbk. Oğulcan
 • Uldızbk. Yıldız
 • Ulu1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin.3. Saygın.
 • UlualpÇok erdemli, yüce yiğit.
 • UluantKutsal, büyük yemin.
 • UlubaşYüce, saygın kişi.
 • UlubayYüce, saygın, erdemli kişi.
 • UlubekErdemli, saygın bey.
 • UluberkErdemli, saygın, güçlü kimse.
 • UlubeyYüce, saygın, değerli bey.
 • UlucaÜstte, üst derecede bulunan kimse, önder.
 • UluçYüce, saygın kimse.
 • UluçağHayırlı, uğurlu dönem.
 • UluçamYüce, erdemli ve saygın olan kimse.
 • UluçkanYüce, saygın ve erdemli bir soydan gelen kimse.
 • UludağDağlar kadar yüce, erdemli olan kimse.
 • UludoğanUDoğuştan yüce, uğurlu olan kimse.
 • UluerSaygın, uğurlu, yüce kimse.
 • UluerkanSaygın, yüce, soylu kimse.
 • Uluğbk. Ulu
 • Uluğbeybk. Ulubey
 • UluhanBüyük, saygın hükümdar.
 • UlukaanBüyük, saygın hükümdar.
 • UlukanSoylu, yüce soydan gelen kimse.
 • UlukayaSaygın, erdemli ve güçlü kimse.
 • UlukutÇok uğurlu, kutlu kimse.
 • UlumUluluk, haşmet, büyük gösteriş.
 • UlumanUlu, yüksek, saygın kimse.
 • UlumeriçMeriç Irmağı gibi coşkun olan kimse.
 • UluözÖzü yüce, saygın kişi.
 • UlusalUlusla ilgili, ulusa özgü.
 • UlusanAdı yüce tanınmış kişi.
 • UlusoySoyu yüce ve saygın olan kimse.
 • UlusuSu gibi değerli olan kimse.
 • UlutanYüce, erdemli ve saygın kişi.
 • UlutaşDeğerli, yüce ve güçlü kimse.
 • UlutekinSaygın, değerli, yüce hükümdar.
 • UlutürkYüce, soylu Türk.
 • UlviYüksek, yüce.
 • Uma1. Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.
 • Umaç1. Amaç, hedef. 2. Umulan şey, umut.
 • UmakAmaç, istek.
 • UmanUmudu olan, bekleyen, umutlu.
 • Umduİstek, dilek.
 • UmuUmut, istek, arzu, beklenen şey.
 • UmurGörgü, bilgi, deneyim.
 • Unan1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak.
 • Unat1. Doğru yol tutan. 2. Akıllı. 3. Ergin.
 • Ungan1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.
 • Ur1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.
 • UralKale, şehir, kent al, ele geçir” anlamında kullanılan bir ad.
 • UralpKentli yiğit.
 • UraltanŞehirli, kentli hükümdar.
 • UraltayŞehirli saygın kişi.
 • UramBüyük, geniş yol.
 • UranYetenekli, usta, becerikli kimse.
 • Urasbk. Uraz
 • UrazTalih, şans.
 • Uraza1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.
 • UrazlıTalihli, kutlu.
 • UrbeyiKale, şehir beyi.
 • Urgun1. Vurulan, vurulmuş. 2. Vurgun, âşık. 3. Gizli.
 • UrhanŞehir, kale hükümdarı.
 • Urı1. Dere, yol. 2. Oğul. 3. Genç, delikanlı. 4. Ses, gürültü.
 • UrkanŞehirli bir soydan gelen kimse.
 • Urluk1. Aile, soy sop. 2. Tohum.
 • Uruk1. Tane, tohum.2. Nesil, kuşak, soy.
 • Urunbk. Orun
 • Urundu1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.
 • UrunguSavaşçı, savaşkan.
 • UruşÇarpışma, savaş, mücadele.
 • UruzHedef, amaç.
 • Us1. Akıl, zekâ. 2. Yarar, çıkar. 3. Sessiz, yavaş.
 • Usal1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.
 • UsalanAkıl alan, akıllı.
 • UsalpAkıllı yiğit.
 • UsbayAkıllı, saygın kişi.
 • UsberkAklı sağlam, akıllı kimse.
 • UsbeyAkıllı bey.
 • UserAkıllı kişi.
 • UshanAkıllı hükümdar.
 • UskanAkıllı soydan gelen kimse.
 • UsluerAkıllı kimse.
 • UsmanAkıllı, zeki kimse.
 • Ustaİşinin eri, becerikli kimse.
 • UsukAnlayışlılık, çabuk sezme yeteneği.
 • UsumAkıllı.
 • Uşak1. Ufak, küçük. 2. Çocuk. 3. Genç, delikanlı. 4. Erkek hizmetçi.
 • Utkan1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.
 • UtmanŞerefli, edepli, terbiyeli kimse.
 • Uyar1. Uygun, yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
 • UyaralpBoyun eğen, uysal, nazik yiğit.
 • UyarelBoyun eğen, uysal, nazik kimse.
 • UyarerUyumlu, nazik kimse.
 • UyganUyumlu, uyan.
 • UygarKültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.
 • UyguUyum, uygunluk.
 • Uygun1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı.
 • UygunelYakışır, yaraşır, elverişli, yararlı kimse.
 • UygunerYakışır, yaraşır, elverişli, yararlı kimse.
 • UyguralpUygar, medeni yiğit.
 • Uytunbk. Oytun
 • Uz1. İlyi, güzel. 2. Uygun, doğru. 3. Usta. 4. Temir, dikkatli. 5. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 6. Yakın, içten.
 • Uzalpİyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.
 • Uzbayİyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
 • UzelUsta, becerikli kişi.
 • UzerBecerikli, akıllı kişi.
 • UzgörenGerçeği önceden görebilen kimse.
 • Uzhanİyi, temiz, akıllı, anlayışlı hükümdar.
 • UzkanErdemli bir soydan gelen kimse.
 • UzmanBelli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
 • Uzmenbk. Uzman
 • UzsanBecerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan kimse.
 • Uzsoyİyi nitelikli soydan gelen kimse.
 • UztanYetenekli, becerikli kimse.
 • UztaşYetenekli, becerikli ve güçlü kimse.
 • UztavYetenekli, becerikli kimse.
 • UztayYetenekli, becerikli kimse.
 • UztekinYetenekl, becerikli hükümdar.
 • UztürkBütün iyi nitelikleri kendinde toplayan Türk.