S ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Saadettin1. Dinin mutluluğu.2. Dini uğurlu, kutlu kılan.
 • SabahattinDinin güzelliği.
 • Sabar1. Döven, vuran. 2. Bir Türk boyu.
 • SabihGüzel, şirin.
 • Sabit1. Değişmeyen, kımıldamayan. 2. Kanıtlanmış, anlaşılmış.
 • SabriSabırlı, sabreden.
 • Sabur1. Çok sabırlı. 2. Tanrı adlarındandır.
 • Sabutaybk. Subutay
 • SacitSecde eden, alnını yere koyan.
 • Sadak1. Ok koymaya yarayan meşin torba. 2. Sabah yeli.
 • SadakatDostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık.
 • Sadettinbk. Saadettin
 • Sadıkİçten bağlı, doğru, gerçek dost.
 • SadiMutlul, uğurlu.
 • SadirSadır olan, ortaya çıkan.
 • SadrettinDinin başı, önderi.
 • SadriGöğüsle ilgili, göğse ait.
 • SadullahTanrının kutlu, talihli kıldığı kimse.
 • SadunMübarek, kutlu, uğurlu.
 • SafiKatıksız, saf, arı.
 • SafiyüddinDini temiz, dini pak olan kimse.
 • SağanHızlı uçan, uzun dar kanatlı küçük kuş.
 • SağanakŞiddetli ve kısa süreli yağmur.
 • SağanalpHerkese yararlı olan yiğit.
 • SağbilgeHekim, doktor.
 • Sağbudunİyi, temiz, sıcakkanlı halk.
 • Sağdıç1. Düğünde gelin veya güveye kılavuzluk eden kimse. 2. Dost, arkadaş.
 • Sağın1. Serap. 2. Yanlışı, eksiği olmayan.
 • SağınçEmel, istek, amaç, düşünce.
 • SağıtSilah.
 • Sağlam1. Sağlıklı. 2. Güvenilirlik. 3. Gerçek, inanılır.
 • Sağlamer1. Sağlıklı kimse.2. Güvenilir kimse.
 • SağlarSağ ve sağlıklı olanlar.
 • Sağlık1. Hasta olmama durumu, esenlik. 2. Güvenilir, inanılır olma durumu.
 • Sağman1. Sağlıklı kimse. 2. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse.
 • SağunSaygın, kutsal.
 • SahabiHz. Muhammed’i görmüş, birlikte bulunmuş kimse.
 • Sahip1. İye, sahip. 2. Koruyan gözeten. 3. Bir iş yapmış olan. 4. Herhangi bir niteliği olan.
 • Sahir1. Geceleri uyumayan, uykusuz.2. Büyücü
 • SaimOruç tutan, oruçlu.
 • Saip1. Yanlışlık yapmayan, yanlışsız, doğru. 2. Amaca, hedefe uygun. 3. Amaca ulaşan.
 • SairSeyreden, hareket eden, yürüyen.
 • Sait1. Kutlu, uğurlu. 2. İbadet etmiş, Tanrıya karşı görevini yapmış kimse.
 • SakBilgili, akıllı, zeki, uyanık.
 • Saka1. Evlere çeşmeden su taşıyan kimse. 2. Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş.
 • Sakınİhtiyatlı, temkinli ol, kendini koru anlamında kullanılan bir ad.
 • Sakıp1. Parlak, ışıklı. 2. Delen, delik açan.
 • Saki1. Su veren, su dağıtan. 2. Kadehle içki sunan.
 • Sakin1. Durgun, dingin. 2. Sessiz, kendi hâlinde.
 • Sakman1. Uyanık, akıllı kimse. 2. Sessiz, sakin kimse.
 • Sal1. Bir tür ilkel ırmak veya deniz taşıtı. 2. Boy. 3. Yel, rüzgâr. 4. Büyük sarp kaya. 5. Kıyı, kenar.
 • SalaSırayla ekimde, köyce ekime ayrılan yer.
 • Salâh1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. Barış. 3. Dine olan bağlılık.
 • Salâhattinbk. Selâhattin
 • Salâhiİyilikle, barışla ilgili.
 • Salan1. Otlak, mera. 2. Dinlendirilen tarla, toprak.
 • SalârBaşkumandan, başbuğ, önder.
 • SaldamCiddilik, ağırbaşlılık.
 • SalgurSaldıran, saldırgan.
 • Salık1. Haber, bilgi. 2. Tavsiye.
 • SalıkbeyTavsiye edilen bey.
 • Salih1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi, hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.
 • Salim1. Sağ, salim, sağlıklı. 2. Eksiksiz, kusursuz. 3. Korkusuz, emin.
 • SalisÜçüncü.
 • Salkın1. Güneşsiz, serin. 2. Soğuk rüzgâr.
 • SalmanBaşıboş, serbest, özgür.
 • SaltıGezgin, yolculuk eden.
 • Saltık1. Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak. 2. Salıverilmiş, bırakılmış, azat edilmiş, özgür.
 • Saltukbk. Saltık
 • SaltukalpÖzgür yiğit.
 • Salur1. Kılıç. 2. Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi.
 • SalurbayEli kılıç tutan bey.
 • Sâmân1. Zenginlik. 2. Rahat, dinçlik. 3. Düzen.
 • Samet1. Çok yüksek, ulu. 2. Kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında Tanrı adı.
 • SamiYüksek, yüce.
 • SamihCömert, eli açık.
 • SamimÖz, asıl, iç, gönül.
 • Samimiİçten, candan, gönülden.
 • SaminSekizinci.
 • SamirMeyve veren, meyveli.
 • San1. Dilek, istek, arzu. 2. Şöhret, ün. 3. Nişan, alamet, iz.
 • SanaçDağarcık.
 • Sanak1. Kısa zaman, az süre. 2. Fikirsiz, düşüncesiz.
 • SanalpÜnlü, meşhur yiğit.
 • Sanat1. Bir duygunun, tasarının, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. 2. Ustalık, hüner, beceri. 3. Yetenek.
 • SanbayÜnlü, tanınmış, ün yapmış kimse.
 • SanberkGücüyle, kuvvetiyle tanınan kimse.
 • SancakAlay bayrağı.
 • Sancar1. Kısa kama. 2. Saplayan, batıran, yenen.
 • SancarhanYenen, üstün gelen hükümdar.
 • Sançarbk. Sancar
 • SanduçBülbül.
 • SanerÜnlü, tanınmış kimse.
 • Sani1. Yapan, işleyen, meydana getiren. 2. Yaradan. 3. İkinci.4. Tanrı adlarındandır.
 • SanihZihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan.
 • SanlıÜnlü, tanınmış kimse.
 • SanşınErkek, yiğit.
 • SanverÜnlendir, meşhur et, tanıt anlamında kullanılan bir ad.
 • SarSevindiren, sevinç veren.
 • SaraçKoşum ve eyer takımları yapan, satan, işleyen veya süsleyen kimse.
 • SaralÇevresini kuşat anlamında kullanılan bir söz.
 • Saran1. Kuşatan, çeviren. 2. Hasis, cimri.
 • SarbekSarışın bey.
 • Sargan1. Çorak yerlerde biten bir ot. 2. Bir tür balık.
 • SargınalYürekten, candan al anlamında kullanılan bir ad.
 • Sargutİhsan, bağış, ödül.
 • SarıalpSarışın yiğit.
 • SarıbaySarışın kimse.
 • Sarıca1. Sarıyı andıran, sarıya yakın. 2. Yaban arısı.
 • SarıcabaySarışın kimse.
 • SarıçamBir çam çeşidi.
 • SarıerSarışın kimse.
 • SarıhanSarışın hükümdar.
 • SarıkayaGüçlü, kuvvetli sarışın kimse.
 • SarıtaşGüçlü, kuvvetli sarışın kimse.
 • SarimKeskin, kesici.
 • SarkanKovan.
 • Sarp1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç.
 • SarperSert, güçlü erkek.
 • SarphanGüçlü, kuvvetli hükümdar.
 • SarpkanSert, güçlü soydan gelen.
 • SarpkınGüçlü, kuvvetli kimse.
 • SarpkoçGüçlü, kuvvetli kimse.
 • SartTicaretle uğraşan, tüccar.
 • SartıkAzat olunmuş, salıverilmiş, özgür.
 • SaruSarışın.
 • Sarucabk. Sarıca
 • Saruhanbk. Sarıhan
 • SarvanDeve süren, deveci.
 • SâtıYükselip ortaya çıkan, yükselen.
 • SatıbeyKendisini adamış bey.
 • SatılmışUzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk.
 • Satukbk. Satılmış
 • Satukbuğrabk. Satılmış
 • SatvetEzici kuvvet, zorluluk.
 • Sav1. Söz, haber, dedikodu. 2. İleri sürülerek savunulan düşünce. 3. Sağlam. 4. Şöhret, ün.
 • Sava1. Haber. 2. Müjde.
 • Savacı1. Haberci. 2. Müjde getiren. 3. Peygamber.
 • Savak1. Geçimsiz, aksi, ters kimse.2. Aptal, şaşkın. 3. Silah kabı. 4. Arklardaki küçük bentler.
 • Savaş1. Silahlı çatışma. 2. Uğraşma, kavga, mücadele.
 • SavaşanSavaşçı kimse.
 • SavaşerSavaşçı kimse.
 • Savaşkanİyi savaşan kimse.
 • SavatGümüş üstüne yapılan çizgiler, süsler.
 • SaverSağlam, zinde, güçlü erkek.
 • SavgatHediye, armağan, bahşiş, ihsan.
 • SavletŞiddetli saldırı, hücum.
 • SavniKoruma, gözetme ile ilgili.
 • Savran1. Deveci, devecibaşı. 2. Altın benzeri. 3. Merdiven.
 • SavtekinÜnlü hükümdar.
 • SavtunçSözünde duran kimse.
 • SavturSağlıklı kal, hoşça kal anlamında kullanılan bir ad.
 • Savun1. “Karşı koy, kendini koru, müdafaa et” anlamında kullanılan bir ad. 2. Şölen, ziyafet.
 • Say1. Düz, tabaka biçiminde, ince yassı taş. 2. İri, büyük kaya. 3. Arkadaş 4. Su kaynağı. 5. Elçi.
 • Saya1. Kundura yüzü. 2. Ağıl, ahır.3. Anadolu’da çeşitli giysilerin ortak adı.
 • SayanSayar, saygılı, hürmet eden.
 • SaybaySayılan, hürmet edilen bey.
 • SaygılıSaygı duyan, saygı gösteren.
 • SayhanSayılan, değer verilen hükümdar.
 • SayılbayDeğerli, saygın kimse.
 • SayılganSayılan, saygı duyulan kimse.
 • SayımSaygı gösteren, değer veren.
 • SayınberkSaygıdeğer güçlü, kuvvetli kimse.
 • SayınbeyDeğerli, saygın bey.
 • SayınerDeğerli, saygı duyulan kimse.
 • SaykalHer zaman değer ver, saygı göster anlamında kullanılan bir ad.
 • SaylamSayılan, seçkin kimse.
 • SaylanUçurum, yar.
 • Saylav1. Seçim, seçme. 2. Seçilmiş. 3. Milletvekili.
 • SayluDeğerli, saygıdeğer kimse.
 • SaymanHesap işleriyle uğraşan kimse.
 • Saymanerbk. Sayman
 • SayraçÖten, cıvıldayan, şakıyan.
 • SayrakÖten, cıvıldayan, şakıyan.
 • SayrıHasta.
 • Sayrubk. Sayrı
 • Sayvan1. Gölge yapan siper, şemsiye. 2. Üzüm kurutmak için yapılan çardak.
 • SayyatAvcı.
 • Sazak1. Kuvvetli ve soğuk esen yel. 2. Soğuk yelle birlikte yağan hafif kar. 3. Bataklık, sazlık. 4. Küçük pınar, kaynak.
 • Sebahattinbk. Sabahattin
 • Sebati1. Sebatlık, sözünde, kararında durma. 2. Sebatlı, sözünde duran.
 • SebihYüzme, yüzüş.
 • Sebük1. Hafif, yeğni. 2. Çabuk, hızlı. 3. Ağırbaşlı olmayan. 4. Sevgili, aziz.
 • SecahatYumuşak huyluluk.
 • Seçenİyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran kimse.
 • SeçimSeçme işi.
 • SeçkinerÜstün, seçilmiş, beğenilen kimse.
 • SeçmeSeçilmiş, üstün.
 • SeçmeerSeçilmiş, üstün kişi.
 • SeçmenSeçme işini yapan, seçen.
 • SeçmenerSeçen kimse.
 • Sedat1. Doğruluk, hatasızlık. 2. Doğru ve haklı şey.
 • SeditDoğru, hak.
 • Seferî1. Yolcu olan. 2. Savaş durumu.
 • SeğmenBayram günlerinde, düğünlerde, törene yerli giysilerle, atlı ve silahlı olarak katılan yiğit.
 • SehharBüyü gibi bir kuvvetle çeken, büyüleyici.
 • Sehi1. Düz, doğru. 2. Fidan gibi boy.
 • SehranGeceleri uyanık duran.
 • Selâhbk. Salâh
 • SelâhattinDinine bağlı kimse.
 • Selâhi1. Barış, rahatlık. 2. Sonu iyi ve hayırlı çıkma. 3. Esenleme.
 • Selâm1. Barış, rahatlık. 2. Sonu iyi ve hayırlı çıkma.
 • SelâmettinDinin kurtuluşu.
 • Selâmiİyilik, barış ve rahatlıkla ilgili.
 • SelâmullahTanrı’nın selamı.
 • SelâtinSultanlar.
 • SelçukerGüzel konuşan kimse.
 • SelçukkanGüzel konuşanların soyundan gelen kimse..
 • Selek1. Eli açık, cömert. 2. Düzensiz, savruk.
 • SelekmanCömert, eli açık kimse.
 • Selekmenbk. Selekman
 • SelimSağlam, kusursuz, doğru.
 • SelmanBarış içinde bulunma, huzur, erinç.
 • SelmiBarışla ilgili, barışçıl.
 • Semaibk. Semavi
 • Semavi1. Gökle ilgili, göksel. 2. Tanrı’dan gelen, ilahî.
 • Semender1. İran mitolojisine göre ateşten yaratılan ve ateşle yaşayan hayvan. 2. Uzun gövdeli dört bacaklı, kuyruklu kertenkeleye benzeyen bir hayvan.
 • SemihCömert, eli açık.
 • Semir1. Arkadaş. 2. Nitelikli. 3. Yamaç, dağ silsilesi.
 • SemuhÇok cömert, eli açık.
 • Senai1. Övgü ile ilgili. 2. Işık, şimşek parıltısı ile ilgili.
 • Sencer1. Kale, istihkâm. 2. Büyük Selçuklu hükümdarı.
 • SenerSen ersin, yiğit ve güçlüsün anlamında kullanılan bir ad..
 • SengerSiper, istihkâm.
 • SenîYüksek, yüce.
 • SenihSüs, bezek.
 • SenolHer zaman değişmeden kal anlamında kullanılan bir ad.
 • Serazat1. Serbest, özgür. 2. Rahat, dertsiz.
 • SerbülentBaşı yüksek, yüce.
 • SercihanCihanın başı.
 • SerdarAskerin başı, kumandan, komutan.
 • SerenerSeren, yayan, döşeyen kimse.
 • Sergen1. Raf. 2. Vitrin. 3. Tepelerdeki düzlük yerler. 4. Yorgun, perişan.
 • Serginbk. Sergen
 • Serhenk1. Çavuş. 2. Türk müziğinde çok eski birleşik makam.
 • SerhunAsil bir soydan gelen.
 • Serim1. Serme işi. 2. Sabırlı. 3. Genellikle öykülerde başlangıç bölümüne verilen ad.
 • SerimerSabırlı kimse.
 • SertelKatı, sert, acımasız kimse.
 • SerterKatı, sert, acımasız kimse.
 • ServerBaş, başkan, reis, ulu.
 • Settar1. Örten. 2. Ayıplan örten, bağışlayan anlamında Tanrı adı.
 • SevenerSevgi duyan kimse.
 • SevgideğerSevilen, değer verilen kimse.
 • SevgünAydınlığı, ışık saçmayı sev anlamında kullanılan bir ad.
 • SeviğSevgide üstün tutulan kimse.
 • Sevik1. Dost, arkadaş. 2. Unutkan, saf kimse.
 • SevindikOğlan çocuğu doğduunda konulan bir ad.
 • SevükSevgili, sevilen.
 • SevüktekinÇok sevilen, tek tutulan kimse.
 • Seydaİleri gelen, seçkin.
 • SeydiEfendiye yaraşır nitelikte olan kimse.
 • SeyfaliUlu kılıç.
 • SeyfettinDinin kılıcı, dinin askeri.
 • Seyfi1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker zümresi.
 • SeyfullahAllah’ın kılıcı, askeri.
 • SeyhunAkarsu.
 • Seyit1. Bir topluluğun ileri gelen kişisi. 2. Hz. Muhammed´in soyundan olan kimse.
 • Seymenbk. Seğmen
 • SezaiUygun, yaraşır, münasip.
 • SezginbaşSezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı.
 • SeziSezme yeteneği, sezgi.
 • SezimSezme yeteneği, sezgi.
 • SezişSezme işi, sezme yeteneği.
 • SezmenSezen, anlayan kimse.
 • Sıba1. Düz. 2. Kaygan. 3. Kaynak. 4. Parlak. 5. Parlatılmış.
 • Sıdal1. Güç, kuvvet, dayanıklılık. 2. Olgunlaşmaya, erginleşmeye başlayan. 3. Öfkeli, sinirli.
 • SıdamSade, yalın, düz, süssüz.
 • SıdarDayanıklı, metin.
 • SıddıkHiç yalan söylemeyen, doğru konuşan, sözünün eri.
 • Sıdkıİçi, yüreği temiz, doğru kimse.
 • Sığın1. Bir tür geyik, karaca. 2. Kuş sürüsü. 3. Şehit düşülen yer. 4. Çok, bol. 5. Saldırı karşısında sinmiş kimse.
 • SılanRahat, huzurlu.
 • Sılgın1. Kırık dökük. 2. Dağınık. 3. Sıkıntılı, kederli. 4. Çekingen, gözü korkmuş.
 • SıngınÜrkek, çekinen.
 • Sırat1. Yol. 2. Cehennemin üzerinde kurulmuş olduğuna inanılan dar ve geçilmesi güç köprü.
 • SırrıSır saklamasını bilen kimse.
 • Sıtkıbk. Sıdkı
 • SıylıSevimli.
 • SıylıhanSevimli, cana yakın hükümdar.
 • SimaviYüz, çehre, beniz ile ilgili.
 • Sina1. Arap Yarımadasının Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yarımada. 2. Bu yarımadada bulunan ve Hz. Musa´ya Tanrı sözlerinin burada geldiğine inanılan dağ.
 • SinanMızrak, süngü.
 • Singin1. Sıkılgan, mahcup 2. Saklanacak yer. 3. Kolayca sindirilebilen.
 • SipahiOsmanlı İmparatorluğu´nda tımar sahibi bir sınıf atlı asker.
 • Siper1. Korunulacak, saklanılacak yer. 2. Kuytu yer. 3. Savaşta askerlerin girdiği, hedef olmadan ateş etmek için kazılan hendek.
 • SiracettinDinin kandili, dinin verdiği aydınlık, ışık; ışıklandıran, aydınlatan.
 • SiraçIşık, kandil, mum.
 • SiyavuşYağız atlı.
 • Siyretbk. Siret
 • SomelDoğru, katışıksız, güçlü eli olan kimse.
 • SomerDoğru, güçlü kimse.
 • SonadSon çocuğa konulan bir ad.
 • SonalpSonuncu, son doğan yiğit.
 • SonbaySonuncu, son doğan kimse.
 • SondalSon doğan çocuk.
 • SonerSon doğan erkek çocuk.
 • Songun1. Sonuncu, son olan. 2. Eğilim, yetenek.
 • Songur1. Şahin. 2. Ağır, hantal.
 • SongurhanŞahin gibi güçlü olan hükümdar.
 • SongurkanŞahin gibi güçlü soydan gelen.
 • SoralSorup al anlamında kullanılan bir ad.
 • Sorguç1. Kimi kuşların başlarında bulunan uzun tüylere verilen ad. 2. Tuğ. 3. Soru soran, sorgulayan.
 • Sorgun1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.
 • Sorkun1. Yüksek dağların sırt ve etekleri. 2. Dağlarda yetişen yabani söğüt.
 • SoyakSoyu temiz, soylu.
 • SoyalpYiğit soydan gelen kimse.
 • SoydanSoylu bir aileden gelen, soylu.
 • SoydanerSoylu kimse.
 • SoydaşAynı soydan olan kimse.
 • SoydinçDinç ve güçlü soydan gelen kimse.
 • SoydinçerDinç bir soydan gelen kimse.
 • SoyerSoylu kimse.
 • SoygüvenTanınmış soydan gelen kimse.
 • SoykalHer zaman soylu kal anlamında kullanılan bir ad..
 • SoykökAsil, soylu kimse.
 • SoykurtKurt gibi güçlü soydan gelen kimse.
 • SoykutUğurlu, kutlu soydan gelen kimse.
 • Soyluİyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.
 • Soylubayİyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.
 • Soylubeyİyi tanınmış, köklü bir aileden gelen bey.
 • Soyluerİyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.
 • SoyözÖzü soylu olan.
 • SoysalSoyun genişlesin, yayılsın anlamında kullanılan bir ad.
 • SoysaldıSoyu genişledi, tanındı anlamında kullanılan bir ad.
 • SoysaltürkSoyu geniş olan Türk.
 • SoysanTanınmış soydan olan kimse.
 • SoyselçukGüzel konuşma yeteneği olan, uz dilli bir soydan gelen kimse.
 • SoytekinHükümdar soyundan gelen kimse.
 • SoyuerYiğit soydan gelen kimse.
 • SoyugürGeniş, kalabalık soydan gelen kimse.
 • Soyurgalİhsan, bağış, hediye, armağan.
 • SöğütSulak yerlerde yetişen bir ağaç.
 • Sökmen1. Yiğitlere verilen san. 2. Selçuklulara bağlı Hasankeyf Artuklu Beyliği’nin kurucusunun adı.
 • SökmenerYiğit kimse.
 • SökmensüYiğit asker, yiğit subay.
 • SökmensüerYiğit asker.
 • SönmezalpParlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı olan yiğit.
 • SönmezerParlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı olan kimse.
 • SözalSöz iste, konuş anlamında kullanılan bir ad.
 • SözerSözünde duran kimse.
 • SözmenGüzel, etkili konuşan kimse.
 • SualpDenizci yiğit.
 • SuaviHerkesin işine koşan, yardım eden.
 • SubaySilahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker.
 • SubegiAskerin başı, komutan.
 • Subhibk. Suphi
 • SubutayTarihte Cengiz Hanın ünlü Moğol generalinin adı.
 • SucaUzun, düzgün boy.
 • SudiYararlı, faydalı, kazançlı.
 • Suhanbk. Sühan
 • SuheypArkadaş, dost.
 • SukaÇarşı adamı, esnaf.
 • SukatArmağan.
 • SukuşuSu kıyılarında yaşayan bir tür kuş.
 • SulhiBarışa özgü, barışla ilgili, barış.
 • SunalSunma, sunuş ile ilgili.
 • SunelEl sun, ilgilen, yardım et anlamında kullanılan bir ad.
 • SunerSunan, sunucu.
 • SungunArmağan, bağış, ihsan.
 • Sungur1. Soğukkanlı, sakin kimse. 2. Akdoğan.
 • SunguralpSoğukkanlı ve doğan gibi güçlü yiğit.
 • SungurbayDoğan kuşu gibi güçlü kimse.
 • SungurtekinSoğukkanlı ve doğan gibi güçlü hükümdar.
 • SunullahTanrı’nın gücü, kudreti.
 • SuphiSabah vaktiyle, şafak ile ilgili.
 • Suudi1. Kutsal yıldızlarla ilgili. 2. Yükselme ile ilgili.
 • Suut1. Kutsal sayılan yıldızlar. 2. Yukarı çıkma, yükselme.
 • Suyurgalbk. Soyurgal
 • Suyurgamış1. Lütufta, ihsanda bulunan, bağış yapan kimse. 2. Acıyan, merhamet eden.
 • Suyurgan1. Bağışta, ihsanda bulunan. 2. Merhametli.
 • SuziYanan, tutuşan.
 • 1. Asker, ordu. 2. Güç, kuvvet.
 • SüalpGüçlü, yiğit asker.
 • Sübaşbk. Sübaşı
 • SübaşıAskerin başı, komutan.
 • Sübitaybk. Subutay
 • SüdaşSilah arkadaşı.
 • SüelEli güçlü olan kimse.
 • SüerYiğit, güçlü kimse.
 • SüerdemErdemli asker.
 • SüerdenTemiz, dürüst asker.
 • SüerenGüçlü, kuvvetli yiğit.
 • SüerginOlgun asker.
 • SüerkanSoylu kandan gelen asker.
 • SüersanYiğitliğiyle ünlü asker.
 • SühaBüyükayı yıldız kümesinden en küçük yıldız.
 • SühanSöz, lakırtı.
 • SüheylGüney yarımküresinde yer alan parlak yıldız.
 • SükanYiğit, güçlü bir soydan gelen kimse.
 • SükûtiSusmayı seven, az konuşan kimse.
 • SülemişDüşmana karşı asker gönderen, savaş yapan.
 • Süleyman1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.
 • SülüSüleyman adının bozulmuş biçimi.
 • SümerkanSümer soyundan gelen kimse.
 • Süngürbk. Sungur
 • SüngütaySüngü takmış, savaşmaya hazır kimse.
 • SünterKırmızı renkli, çavdara benzer bir tür sert buğday.
 • SüphanDoğu Anadolu´da Van Gölü´nün kuzey kıyısındaki sönmüş volkanik dağ.
 • SürsoySoyun sürsün, genişlesin anlamında kullanılan bir ad.
 • SüruriSevinen, neşelenen.
 • Süvari1. Atlı. 2. Gemi kaptanı.
 • SüyekKemik.
 • SüzenTopluca yapılan av.