R ile Başlayan Kız İsimleri

 • Rabia1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.
 • Raciye1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
 • RadifeDinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
 • Radiye Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
 • RafiaKaldıran, yükselten, destek olan.
 • Ragibe1. Rağbet eden, isteyen. 2. Bol hediye.
 • Rağbet1. İstek, arzu. 2. İstekle karşılama.
 • RahileYolcu, sefere çıkan.
 • Rahime1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. 2. Hafif sesli, latif sözlü kız.
 • RahiyeBal arısı.
 • RahmiyeAcıyan, merhamet eden.
 • RahşendeParıldayan, parıldayıcı.
 • RaifeAcıyan, esirgeyen, merhametli.
 • RaikaAlımlı, güzel, hoş.
 • RakımeYazan, çizen.
 • RakibeHerhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
 • RakideDurgun, sessiz, hareketsiz.
 • RakimeYazılan şey, mektup.
 • RamiyeFırlatan, atan.
 • RanaGüzel, göze hoş görünen.
 • Rasiha1. Köklü, kök salan 2. Bilgisi çok geniş olan.
 • Rasime1. Âdet, eskiden kalma âdet. 2. Tören, merasim.
 • RasiyeBüyük dağ.
 • RaşideAkıllı, doğru yola giden.
 • Ratibe1. Sıraya koyan, tertipleyen. 2. Görev.
 • RaufeMerhametli, acıyan.
 • RavzaÇimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.
 • RayihaGüzel koku.
 • RaziyeBoyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
 • RebiaBir Arap kavmi adı.
 • Rebiyye1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside. 3. Baharla ilgili.
 • RefahBolluk, rahatlık.
 • RefahetBolluk, rahatlık.
 • RefiaYüksek, yüce.
 • RefiheBolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
 • Refika1. Kadın, eş. 2. Kadın arkadaş.
 • Refiyebk. Refia
 • ReftarGidiş, yürüyüş.
 • Rekine1. Gururlu, ağırbaşlı. 2. Saygın yüce, yüksek.
 • RemideÜrkmüş, korkmuş.
 • Remziyeİşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
 • Rengin1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.
 • ResaneÖzlem, hasret.
 • ResideErişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
 • Resmiye1. Devlet tarafından veya devlet adına olan. 2. Alayla, törenle olan. 3. Ciddi.
 • Reşide1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.
 • Revzabk. Ravza
 • ReyhanGüzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
 • ReyyaGüzel koku.
 • Rezanbk. Rezzan
 • RezzanAğır, ağırbaşlı, onurlu kimse.
 • RıfkıyeYumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
 • Rikkat1. İncelik, naziklik. 2. Sevecenlik, acıma duygusu.
 • RindanDünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.
 • RuhanYanaklar.
 • RuhişenŞen ruhlu, neşeli, canlı kimse.
 • RuhiyeRuhla ilgili,ruha ait.
 • Ruhsar1. Yanak. 2. Yüz, çehre.
 • Ruhsarebk. Ruhsar
 • RuhugülGül yanaklı.
 • RuhunurYanakları parlayan.
 • RukiyeBüyü, sihir, efsun.
 • RuziyeGündüze ait, gündüzle ilgili.
 • RüksanFirdevsi’nin Şahname”sinde geçen, XI. yüzyıl İran efsanevi prensesinin adı.
 • Rümeysa1. Küçükköpek Takımyıldızı’nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
 • RüştiyeErginlikle ilgili, erginliğe ait.
 • RüveydaYavaş yavaş, adım adım.
 • Rüveydebk. Rüveyda
 • Rüveyhaİncelik, zariflik.
 • Rüvidebk. Rüveyda
 • Rüya1. Düş. 2. Hayal, umut.