R ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Rabbani1. Tanrı´yla ilgili, Tanrısal. 2. Kendini olanca gücüyle Tanrı’ya veren.
 • RabiDördüncü çocuk.
 • RabihYararlı, kazançlı, kârlı.
 • Raci1. Yalvaran, rica eden. 2. Umutlu, umut veren.
 • RacihDeğerli, üstün.
 • Radibk. Razı
 • Rafetbk. Refet
 • Rafettinbk. Refettin
 • Rafi1. Kaldıran, yükselten, yücelten. 2. Tanrı´nın adlarından biri.
 • RafihRahat ve huzurlu yaşayan.
 • Ragıpİstekli, isteyen, rağbet eden.
 • Rahi1. Rahat, huzurlu, dingin. 2. Far. Yolcu.
 • Rahim1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından.
 • Rahman1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. 2. Tanrı’nın adlarından.
 • RahmaniTanrı’ya özgü, Tanrı’dan gelen, kutsal.
 • RahmetiKoruyan, esirgeyen.
 • RahmetullahTanrı’nın esirgemesi, koruması.
 • RahmiAcıyan, merhamet eden.
 • RaifAcıması olan, merhametli.
 • RaikAlımlı, güzel, hoş.
 • RakımYazan, çizen kimse.
 • Rakip1. Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri. 2. Koruyucu. 3. “Görüp gözeten” anlamında Tanrının adlarından biri.
 • Ramazan1. Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. 2. Bu ayda doğanlara verilen ad.
 • RamiOk, mermi vb. atan, kimse.
 • Ramis1. Kumda saklı. 2. Gerçekleri saklayan.
 • Ramiz1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle, simgelerle gösteren.
 • Rasih1. Köklü, kök salan 2. Bilgisi çok geniş olan.
 • RasimResim yapan, çizgi çizen kimse.
 • RasinSağlam, dayanıklı, güçlü.
 • RaşitAkıllı, doğru yola giden.
 • RatipSıraya koyan, tertipleyen.
 • Rauf1. Esirgeyen, acıyan, çok merhametli. 2. Tanrı adlarından.
 • RayetSancak, bayrak.
 • RazıBoyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
 • Razibk. Razı
 • Rebiİlkbahar.
 • Rebii1. Baharla ilgili. 2. Baharda doğan kimse.
 • Reca1. Umut, umma. 2. İstek dilek.
 • Recaiİsteyen, rica eden, yalvaran.
 • Recep1. Gösterişli, heybetli. 2. Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.
 • Refettinİslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu.
 • RefiYüksek, yüce.
 • RefiğBolluk ve rahat içinde geçinen kimse.
 • RefihBolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
 • RefiiYüksek, yüce, saygın kimse.
 • Refik1. Arkadaş, yoldaş. 2. Koca, eş. 3. Yardımcı.
 • Regaip1. Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar. 3. İstekler, arzular.
 • RehberYol gösterici, kılavuz.
 • ReisBaş, başkan.
 • Rekin1. Gururlu, ağırbaşlı. 2. Saygın yüce, yüksek.
 • Remziİşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
 • ResaiSüs, süsler.
 • ResetLayık, değer, yakışır.
 • Resmî1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.
 • Resul1. Elçi. 2. Peygamber.
 • ReşatDoğru yolda yürüme, Hak yolunda ilerleme.
 • ReşididdinDinin olgunu, dürüst olanı, dini bütün.
 • ReşikUzun boylu ve yakışıklı erkek.
 • Reşit1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.
 • RezzakAbdürrezzak adının kısaltılmış biçimi.
 • Rıdvan1. Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet. 2. Cennetin kapıcısı olan büyük melek.
 • Rıfatbk. Rifat
 • RıfkıYumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
 • RızaHoşnutluk, memnuniyet.
 • RızkullahAllah’ın rızkı, Allah’ın verdiği nimet.
 • Rızvanbk. Rıdvan
 • Rical1. Erkekler. 2. Devlet büyükleri.
 • RifatYükseklik, yücelik, büyüklük.
 • Rikap1. Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. 2. Binilecek yer, üzengi.
 • RisalettinDinin elçisi, peygamber.
 • Ruat1. Bulut, gök gürültüsü. 2. Konuşkan. 3. Tehdit eden.
 • Ruhani1. Ruhla ilgili. 2. Gözle görülmeyen. 3. Din adamı.
 • RuhiRuhsal, ruhla ilgili.
 • RuhittinDinin ruhu, özü.
 • RuhşanYüce, üstün, şanlı ruh.
 • Ruhullahİsa Peygamber.
 • RüknettinDinin temel direği.
 • Rüknibk. Rüknü
 • Rüknü1. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse.
 • Rüstem1. Yiğit, kahraman. 2. İran’ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
 • Rüsuhi1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.
 • Rüştü1. Doğru yolda olan kimse. 2. Akıllı, ergin.