O ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Oba1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe çadırı.
 • ObenO, benim anlamında kullanılan bir ad.
 • ObuzSu kaynağı.
 • Ocak1. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer. 2. Ev, aile, soy.
 • OdAteş.
 • OderAteş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
 • OdhanAteşli hükümdar.
 • OdkanCanlı, coşkulu kimse.
 • OdkanlıCanlı, coşkulu, ateşli kimse.
 • OdmanAteş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
 • OdyakAteşli ve coşkulu ol anlamında kullanılan bir ad.
 • OdyakarAteş gibi can yakan kimse.
 • OdyakmazAteş yakmaz.
 • Oflasbk. Oflaz
 • Oflazerİyi, güzel, eksiksiz, becerikli kimse.
 • Ogan1. Tanrı. 2. Güçlü, kuvvetli.
 • OganalpGüçlü yiğit.
 • OganerGüçlü kimse.
 • OgansoyGüçlü soydan gelen kimse.
 • Ogedaybk. Ögeday
 • OgünAnımsanan, belirli bir günde doğan kimse.
 • Oğanbk. Ogan
 • Oğanalpbk. Oganalp
 • Oğanerbk. Oganer
 • Oğansoybk. Ogansoy
 • OğanverdiAllah bağışladı anlamında kullanılan bir ad.
 • Oğul1. Erkek evlat. 2. Yavru. 3. Kovandan çıkan arı topluluğu.
 • Oğulbalı1. Çok güzel, eksiksiz. 2. Erkek çocuktan olan. 3. Beyaz ve iyi bal.
 • Oğulbaşİlk doğan erkek çocuk.
 • OğulbayZenginlik getiren çocuk.
 • OğulbeyBeyin oğlu.
 • OğulçakKüçük oğul.
 • OğultanSabahleyin doğan çocuk.
 • OğultekinBiricik, benzersiz çocuk.
 • OğultürkTürk çocuğu.
 • Oğur1. Uğur. 2. Samimi, içten dost. 3. Bir şey yapabilmek için ele geçen zaman veya elverişli durum.
 • OğuralpUğurlu, mutlu yiğit.
 • OğurataUğurlu ata.
 • OğuşErkek çocuk.
 • Oğuz1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4. Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.
 • OğuzalpGerçekten dost olan yiğit.
 • OğuzataGerçek dost olan ata.
 • OğuzbalaGüçlü, kuvvetli çocuk.
 • OğuzbayGerçek dost.
 • OğuzerGüçlü, kuvvetlü kimse.
 • OğuzhanGüçlü, kuvvetli hükümdar.
 • OğuzkanGüçlü, kuvvetli soydan gelen kimse.
 • OğuzmanGüçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse.
 • OğuztanGüçlü kuvvetli, iyi yürekli kimse.
 • OğuztüzünYumuşak huylu, güçlü kuvvetli kimse.
 • OkakınOklarla yapılan saldırı.
 • OkalOkunu al, savaşa hazırlan anlamında kullanılan bir ad.
 • OkanAnlayışlı.
 • OkanalpAnlayışlı yiğit.
 • OkanayAnlayışlı kimse.
 • OkandanTanrı’dan gelen, Tanrı’nın verdiği.
 • OkanerAnlayışlı kimse.
 • OkarBaşında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, telli balıkçıl.
 • OkatOkat anlamında kullanılan bir ad.
 • OkatanOk atan, ok fırlatan.
 • OkatarOk atan, ok fırlatan.
 • OkatayTanınmış ok atıcısı.
 • Okay1. Satürn gezegeni. 2. Beğenme.
 • OkayerBeğenilen kimse.
 • OkbaşUsta ok atıcısı.
 • OkbayOk atıcısı.
 • OkboğaGüçlü, kuvvetli ok atıcısı.
 • OkbudunOkçu millet.
 • Okçun1. Uzak, öte.2. Uzakta bulunan.
 • OkdağDağlarda gezen okçu.
 • OkdemirGüçlü, kuvvetli kimse.
 • OkerHızlı, canlı, hareketli kimse.
 • OkerginHareketli, canlı olgun kimse.
 • OkgüçOk gibi güçlü ve hızlı kimse.
 • OkgüçlüOk gibi çevik, hızlı ve güçlü olan kimse.
 • OkhanHareketli, güçlü hükümdar.
 • OkkanHareketli ve güçlü soydan gelen kimse.
 • Okman1. Ok gibi hızlı, güçlü kimse. 2. Okçu.
 • OksalOk at anlamında kullanılan bir ad.
 • OksaldıOk attı, fırlattı anlamında kullanılan bir ad.
 • OksalmışOk atmış, ok fırlatmış kimse.
 • OksarOkunu hazırla anlamında kullanılan bir ad.
 • OksayOkları hazırla anlamında kullanılan bir ad.
 • OksevOku sev anlamında kullanılan bir ad..
 • OksevenOku seven.
 • OkseverOku seven.
 • OksuOk gibi güçlü ve su gibi temiz olan.
 • Okşak1. Benzeyiş. 2. Benzeyen, andıran.
 • OkşarBenzeyen, benzer.
 • OktanOk atan, okçu.
 • OktarOk atan, okçu.
 • OktaşOk gibi hızlı, taş gibi sağlam olan kimse.
 • OktayOk gibi güçlü olan eşsiz kimse.
 • OktuğOk ve tuğ.
 • OktunçOk gibi hareketli, tunç gibi sağlam olan kimse.
 • OktüreOk gibi hareketli dürüst kimse.
 • OktüremişOk gibi hareketli ve hızlı olan kimse.
 • OktürkGüçlü, hareketli Türk.
 • OkumuşÖğrenim görmüş, bilgili.
 • OkurOkumayı seven, okuyan kimse.
 • Okuş1. Zekâ, akıl, anlayışlılık. 2. Çağrı, davet.
 • OkuşluZeki, akıllı, anlayışlı.
 • OkutanEğitici, öğretmen.
 • Okuyan1. Okumayı seven. 2. Çağıran, davet eden.
 • OkverOkuyuver, oku anlamında kullanılan bir ad.
 • OkverdiOkudu, okuyuverdi anlamında kullanılan bir ad.
 • OkyalazHareketli ve hararetli kimse.
 • OkyanOkuyan, bilgili.
 • OkyayOk gibi hızlı yay gibi sert olan..
 • OlcabayGanimet alan kimse.
 • OlcaytoBahtlı, şanslı, talihli.
 • Olcaytubk. Olcayto
 • Olcaytuğbk. Olcayto
 • Olçun1. Eli işe yatkın, becerikli, usta. 2. Kendini olduğundan üstün gösteren. 3. Hekimlik taslayan kimse.
 • OldaçŞişman, büyümeye ve gelişmeye elverişli olan.
 • OldağYücel, yüksel anlamında kullanılan bir ad.
 • OlgaçOlgun, yetişkin, iyi gelişmiş.
 • OlgunayDolunay.
 • OlgunerYetişmiş, iyi gelişmiş kimse.
 • OlgunsoyOlgun, yetişmiş bir soydan gelen kimse.
 • Olgunsuİnsana ölümsüzlük verdiğine inanılan hayat suyu.
 • OlkıvançKıvanç duyacağın işler yap anlamında kullanılan bir ad.
 • OlpakHer zaman temiz, dürüst bir insan ol anlamında kullanılan bir ad.
 • OlsanAdın duyulsun, ünlü ol anlamında kullanılan bir ad.
 • Oluk1. Olgun, olgunlaşmış. 2. Irmak. 3. Çay ve dereden küçük akarsu.
 • Omaca1. Bel kemiği. 2. Topuk kemiği.
 • OmaçHedef, amaç, gaye.
 • Omay1. Seçkin, seçilmiş. 2. Özet, öz.
 • OmurOmurgayı oluşturan kemiklerin ortak adı.
 • OmurcaKüçük omur.
 • OmurtakKüçük kartal.
 • Onan1. Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. 2. Hastalıktan, dertten kurtulan.
 • Onar1. Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. 2. Hastalıktan, dertten kurtulan.
 • Onaran1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren. 2. İyileştiren, tedavi eden. 3. Başaran, bitiren.
 • OnartDüzenli, muntazam.
 • Onatkanİyi, dürüst, temiz bir soydan gelen.
 • Onatkutİyi yaradılışlı, kutlu kimse.
 • Onatsüİyi, güzel, dürüst asker.
 • OnbulakOn kaynak.
 • OnelOn el.
 • OnerOn kişi.
 • OnerimOn müjde.
 • Onganbk. Ongun
 • OngayKolay.
 • Ongun1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol. 3. Kutlu, uğurlu, beğenilen kimse. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. 6. Bayındır.
 • OngunalpKutlu, uğurlu, beğenilen yiğit.
 • OngunerKutlu, uğurlu, beğenilen kimse.
 • OngunsuKutlu, uğurlu, beğenilen soydan gelen kimse.
 • OngurKurtuluş.
 • OngünOn gün.
 • OngünerOn erken gün.
 • OngüneşOn güneş.
 • Onuğbk. Onuk
 • OnukSevgili, aziz.
 • OnukerSevilen, sevgili insan, saygıdeğer.
 • OnuktanSevgili, aziz kimse.
 • OnuktekinSevilen, sayılan benzersiz insan.
 • Onulİyileş, iyi ol, sağlıklı ol anlamında kullanılan bir ad.
 • Onultanİyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan.
 • OnuradOnuruyla tanınmış kimse.
 • OnuralŞan ve şeref kazan anlamında kullanılan bir ad.
 • OnuralpOnuruyla tanınmış yiğit.
 • OnurhanOnurlu hükümdar.
 • OnurkanOnurlu bir soydan gelen kimse.
 • OnurluOnurlu, şerefli kimse.
 • OnursalSaygı için verilen veya övünç için kabul edilen, fahri (başkanlık, üyelik, profesörlük vb. unvan).
 • OnursanOnuruyla tanınmış, şerefli kimse.
 • OnursevOnurlu olmayı sev anlamında kulanılan bir ad.
 • OnursevenOnurlu olmayı seven.
 • OnursoyOnurlu soydan gelen.
 • OnursuOnurlu bir soydan gelen.
 • OnursüOnurlu asker.
 • OpakCin, peri gibi doğaüstü yaratık.
 • OpçinSilah.
 • Orak1. Ekin biçme zamanı, hasat. 2. Ekin biçme aracı.
 • OrakayTemmuz.
 • OralKaleyi, şehri ele geçir, zaptet anlamında kullanılan bir ad.
 • OralmışKale, şehir almış, zaptetmiş.
 • Oran1. Ölçü, nispet, derece. 2. Tahmin. 3. Ölçülü, hesaplı. 4. Anlayış. 5. Abartma, abartı. 6. Özel işaret, nişan.
 • Oranlı1. Oranı olan, ölçülü. 2. Anlayışlı, akılcı. 3. Ilımlı.
 • Oray1. Ateş gibi kızıl renkli ay. 2. Şehirli, şehirde yaşayan.
 • OrbayOrdu komutanı.
 • OrbekŞehir beyi.
 • OrçunArdıllar, halefler.
 • OrgunGizli, saklı.
 • OrgunalpGizlenmiş, saklanmış yiğit.
 • OrguntayGizlenmiş, saklanmış kimse.
 • OrgünAteş gibi kırmızı renkli güneş.
 • OrgünalpAteş gibi kırmızı renkli güneşin olduğu gün doğan yiğit.
 • OrhanŞehrin yöneticisi, hâkimi.
 • OrhunOrta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı.
 • Orkanbk. Orhan
 • Orkunbk. Orhun
 • OrkuşAteş kırmızısı renkli bir kuş.
 • OrkutKutlu, uğurlu şehir.
 • OrkutayKutlu, uğurlu şehir.
 • Ortaç1. Tepe. 2. Mirasçı. 3. Veliaht.
 • OrtakBirlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri.
 • OrtanAteş renginde kızıl tan.
 • OrtunOrtanca kardeş.
 • OrtunçAteş renginde tunç.
 • Oruç1. Tanrı’ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre veya biçimlerde kendini alıkoyma.2. Çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma.
 • Oruk1. Aile, oymak. 2. Göçmen olarak gelip bir yere yerleşen. 3. Yol, çare, imkân.
 • Orum1. Gurur. 2. Geniş orman, çalılık.
 • Orun1. Özel yer. 2. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 3. Gizli, habersiz. 4. Huy, yaradılış.
 • OrusTalih, baht, saadet.
 • OruzDüşünce.
 • OskanAkıllı.
 • Osman1. Bir tür kuş veya ejderha.2. Hz. Muhammet’in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
 • OtacıHekim, doktor.
 • OtağBüyük ve süslü çadır.
 • Otakbk. Otağ
 • Otakçı1. Otağ yapan veya satan kimse. 2. Orduda otağ kuran er.
 • Otamışİyileştiren, sağaltan.
 • Otaran1. Hayvanlar otlatan çoban. 2. Beğenen, isteyen.
 • OtayAteş renginde ay.
 • Otuk1. Çakmak. 2. Çakmak taşı.
 • Oy1. Düşünce, görüş. 2. Bir sorunla ilgili düşünceyi işaret, söz veya yazıyla belirtme.
 • OyalDüşüncesine başvur anlamında kullanılan bir ad.
 • OyalpGörüş, düşünce sahibi yiğit.
 • OybozanGörüşe, düşünceye karşı çıkan.
 • OyhanGörüş, düşünce sahibi hükümdar.
 • Oykanbk. Oyhan
 • OykutKutlu, mutlu düşünceye sahip olan.
 • Oymak1. Birçok boydan oluşan, göçebe veya yerleşik topluluk, aşiret. 2. İzcilikte küçük birlik. 3. Semt, mahalle. 4. Arazinin alçak, çukur yeri. 5. Hısım, akraba.
 • OymanGörüş, düşünce sahibi kimse.
 • Oytunçbk. Oytun
 • Ozan1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.
 • OzanalpŞakacı, tatlı dilli, şiir söyleyen yiğit.
 • OzanayŞakacı, tatlı dilli, şiir söyleyen kimse.
 • OzanerŞakacı, tatlı dilli, şiir söyleyen kimse.
 • OzansoyŞakacı, tatlı dilli, şiir söyleyen bir soydan gelen.
 • OzansüŞakacı, tatlı dilli, şiir söyleyen asker.
 • OzganÖne geçen, kazanan, başarılı.