N ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Nabi1. Haberci, haber veren. 2. Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan. 3. Yüksek, yüce.
 • Naci1. Kurtulan, selamete kavuşan. 2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.
 • NacilSoyu sopu temiz olan kimse..
 • Nadi1. Haykıran, çağıran. 2. Meclis, toplantı.
 • NadimPişmanlık duyan, pişman.
 • NadirSeyrek, az bulunur.
 • Nafi1. Yararlı, kârlı. 2. Tanrı adlarındandır.3. Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
 • Nafiz1. Delip geçen. 2. İçe işleyen, giren. 3. Etkili, sözü geçen.
 • Nahit1. Zühre, Venüs gezegeni. 2. Ar. Ergenliğe erişmiş
 • NailMuradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
 • Naim1. Bolluk, varlık içinde yaşayış. 2. Cennetin bir bölümü.
 • Naip1. Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.
 • Nakıpbk. Nakip
 • Naki1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, arif.
 • Nakip1. Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede
 • NamdarNamlı, ünlü.
 • NamıkYazıcı, yazar, kâtip.
 • NamiÜnlü, namlı, şöhretli.
 • NartYürekli, yiğit.
 • NarterCesur, yürekli kimse.
 • Nasİnsanlar, halk, herkes.
 • Nasıf1. Bir şeyi iki eşit parçaya bölen. 2. Ekmek.
 • NasırYardımcı, yardım eden.
 • NasihÖğüt veren.
 • Nasir1. Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.
 • NasrettinDine yardımı dokunan kimse, yardımcı.
 • NasriTanrı yardımıyla, üstünlük ve ülke almakla ilgili.
 • NasrullahAllah’ın yardımı.
 • Nasuh1. Öğütçü, öğüt veren. 2. Temiz, saf.
 • NasuhiBozulmaz biçimde tövbe eden.
 • Naşir1. Yayan, dağıtan, saçan. 2. Kitap vb. yayımlayan, çıkaran.
 • NaşitŞiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.
 • Natık1. Söyleyen, konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
 • NatukGüzel, düzgün konuşan, söz söyleyen.
 • Natuvan1. Zayıf, güçsüz. 2. Beceriksiz.
 • Nayman1. Sekiz. 2. Batı Moğolistan’da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.
 • Nazar1. Bakma, göz atma. 2. Düşünme. 3. Göz değme. 4. İtibar, saygı.
 • Nazım1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Manzum yazan.
 • Nazır1. Bakan, gören.2. Bakan, vekil.
 • NazifTemiz, pak.
 • NazirBenzer, eş, örnek.
 • Nazmi1. Nazımla, sözle, şiirle ilgili. 2. Sıralı, tertipli.
 • NebahattinDinin şanı ve şerefi.
 • Nebi1. Haberci. 2. Peygamber.
 • NebihNamlı, ünlü, şerefli.
 • Nebil1. Yüksek nitelikli ve onurlu. 2. Akıllı, anlayışlı. 3. Bilgili ve erdemli.
 • NecabetSoy temizliği, soyluluk.
 • NecabettinDinin soyluluğu.
 • NecatiKurtulmuş.
 • Neccar1. Dülger. 2. Marangoz.
 • NecdetKahramanlık, yiğitlik, kuvvetli ve gözü pek olma.
 • NecipSoyu temiz, soylu.
 • Necmeddinbk. Necmettin
 • Necmettin1. Dinin yıldızı. 2. Erkek adı.
 • NecmiYıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.
 • Nedim1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan.
 • Nefer1. Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.
 • NefiYararlı.
 • NeharGündüz.
 • Nehip1. Dehşet, korku. 2. Yağmacı, çapulcu.
 • NehriNehirle ilgili olan.
 • Nejat1. Soy, nesil. 2. Doğa, yaradılış, yapı.
 • NerimPehlivan, yiğit.
 • NermiYumuşaklık, gevşeklik.
 • NesilAynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.
 • Nesim1. Yumuşak esinti, yel. 2. Yumuşak huylu.
 • NesimiYumuşak huylu.
 • NesipSoylu, soyu temiz.
 • NeşetMeydana gelme, oluşma.
 • NeşitSevinçli, neşeli, şenlikli.
 • Nevfel1. Deniz. 2. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki Mecnun’un adı.
 • Nevitİyi, sevinçli haber, müjde.
 • NevrettinDinin ışığı, aydınlığı.
 • NevriIşıklı, parlak.
 • NevsalYeni yıl.
 • Neyyiri1. Nurlu, parlak. 2. Işıklı cisim. 3. Güneş
 • NeyzenNey çalan kimse.
 • NezahattinDinin temizliği.
 • Nezih1. Temiz, lekesiz, masum. 2. Rahat ve huzur veren.3. Güzel, kibar.
 • NezihiTemiz, saf, ince.
 • Nezir1. Kendini Tanrı’ya ve ibadete adayan. 2. Bir dilekte bulunan, adak adayan.
 • NidaiBağıran, seslenen.
 • NihaiSonuncu.
 • NihatDoğa, huy, yaradılış.
 • NimetullahTanrının verdiği nimet.
 • NisaniNisan ayında doğan.
 • Nişanİm, iz, belirti.
 • NiyaziYalvaran, niyaz eden.
 • Nizam1. Kural.2. Düzen, tertip, sıra. 3. Kanun.
 • NizamettinDinin nizamı, düzeni.
 • NizamiTertipli, düzenli.
 • NizarZayıf.
 • Nogay1. Köpek.2. Kafkasya’da yaşayan bir Türk kavmi.
 • Noyan1. Başkomutan. 2. Bey.
 • Nuh1. Ağlama.2. İnanışa göre, üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak bir gemide kurtulmuştur.
 • Numan1. Kan. 2. Gelincik.
 • Nurani1. Işıklı, ışık saçan. 2. Saygı uyandıran, nurlu.
 • NurbakiSürekli aydınlık, nurlu, parlak olan.
 • NurettinDinin ışığı, nuru.
 • NuriIşıklı, aydınlık.
 • NurihakTanrının ışığı, nuru.
 • NurullahTanrı’nın nuru.
 • NurzatNurlu, aydınlık kişi.
 • NusrettinDinin üstünlüğü.
 • Nuyanbk. Noyan