M ile Başlayan Erkek İsimleri

 • MaarifBilgi, kültür.
 • MacitŞan ve şeref sahibi kimse.
 • Mağrip1. Batı. 2. Akşam.
 • Mağrur1. Gururlu. 2. Kendine çok fazla güvenen.
 • MahbupSevilen, sevilmiş, sevgili.
 • MahfiGizli, saklı.
 • Mahfuz1. Korunmuş, gözetilmiş. 2. Gizlenmiş, saklanmış.
 • MahiMahveden, yok eden.
 • MahirHünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.
 • Mahmur1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış göz, baygın göz.
 • MahmutÖvülmüş, övülmeye değer.
 • Mahra1. Değerli kimse. 2. Elverişli uygun şey.
 • MahserHuy, tabiat.
 • MahsunGüçlendirilmiş, güçlü.
 • Mahsut1. Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. 2. Biçilmiş ekin.
 • MahyaRamazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Mail1. Hevesli, istekli. 2. Eğik, eğri.
 • Makal1. Söz, lakırtı. 2. Söyleme, söyleyiş.
 • Makbul1. Kabul olunmuş, alınmış. 2. Beğenilen, hoş karşılanan.
 • MaksumTaksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş.
 • Maksur1. Kısaltılmış. 2. Alıkonulmuş. 3. Bir şeye ayrılmış.
 • MaksutUlaşılması istenilen şey, istek, emel.
 • MakulAkla uygun iş gören, anlayışlı, mantıklı.
 • MalikBir şeye sahip, bir şeyi olan.
 • MalkoçKale muhafızı, koruyucu.
 • MalkoçoğluKale koruyucusunun oğlu.
 • MançerAşısız kiraz ağacı ve meyvesi.
 • MançoManda yavrusu.
 • MançuKuzeydoğu Çin´de yaşayan Moğol asıllı halktan olan.
 • MançuhanMançuların hükümsarı.
 • MangaOn kişilik askerî birlik.
 • Mangalay1. Alın. 2. Binici, süvari.
 • MansurTanrı’nın yardımıyla galip, üstün gelmiş.
 • Manzur1. Görünen, görülmüş. 2. Beğenilen.
 • Maruf1. Herkesçe bilinen, tanınmış, belli. 2. Ünlü.
 • Masum1. Günahsız, suçsuz. 2. Küçük çocuk. 3. Temiz, saf.
 • Maşallah1. “Tanrının istediği gibi” anlamında kullanılan bir ad. 2. “Tanrı nazardan saklasın” anlamında kullanılan bir ad.3. Hayret ve memnunluk anlatan söz.
 • MaşukSevilen, sevilmiş kimse.
 • Matlupİstenilen, aranılan, talep edilen şey.
 • MatukAzat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış.
 • Mazhar1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer. 2. Şereflenme, onurlanma.
 • Mazlum1. Sessiz, sakin, yumuşak kimse. 2. Zulüm görmüş.
 • Mebruk1. Kutlanacak kimse, tebriğe layık kimse.2. Kutlu.
 • MebrurHayırlı, beğenilmiş, makbul.
 • Mebusl. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Milletvekili.
 • MecdiBüyüklük, ululuk, şan ve şerefle ilgili.
 • MecdutTalihi açık, mutlu, şanslı kimse.
 • Mecit1. Büyük, ulu. 2. Şan ve şeref sahibi. 3. Tanrının adlarındandır.
 • MecittinDinin ululuğu, büyüklüğü.
 • Mecnun1. Çılgın, deli, divane. 2. Çılgınca seven, tutkun.
 • MedayinŞehirler, kentler.
 • Medeni1. Uygar. 2. Şehirli, şehir halkından olan. 3. Terbiyeli, görgülü, kibar, ince.
 • MedetYardım, imdat.
 • MedihÖvme.
 • MeditUzun, uzun süren.
 • Mefhar1. Övünme. 2. Övünmeyi gerektiren şey.
 • Meftun1. Gönül vermiş, tutkun. 2. Hayran olmuş, şaşırmış.
 • Mehcur1. Bırakılmış, unutulmuş. 2. Uzaklaşmış, ayrılmış.
 • MehdiDoğru yolu bulan, hidayete eren.
 • Mehip1. Heybetli, azametli. 2. Aslan.
 • Mehmetbk. Muhammet
 • MehmetçikTürk ulusunun sevgi duygusuyla Türk askerine verdiği ad.
 • Mehtibk. Mehdi
 • Mekin1. Vakarlı, temkinli, güç sahibi kimse. 2. Oturan, yerleşen.
 • Mekki1. Mekkeli. 2. Mekke’yle ilgili.
 • Melenİşlenmemiş, kıraç toprak.
 • MelihGüzel, şirin, sevimli.
 • Melik1. Hükümdar, hakan. 2. Tanrı adlarındandır.
 • MemduhÖvülmüş, övülecek.
 • MemikMehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimi.
 • MemişMehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimlerinden biri.
 • Memnun1. Sevimli, sevinçli. 2. Razı olan, kabul eden.
 • MemoMehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimi.
 • MemunKorkusuz, tehlikesiz, sağlam.
 • Menaf1. Dağın sivri tepesi. 2. Arap tarihinde Kureyş kabilesini oluşturan boylardan biri.
 • MenderesBir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım.
 • Mengibk. Mengü
 • MengüalpÖlümsüz yiğit.
 • MengübayÖlümsüz kimse.
 • MengübertiTanrı verdi anlamında kullanılan bir ad.
 • MengücekErzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar´ı içine alan bölgeyi fethederek XIII. yy.´ın ilk yarısına kadar elinde tutan Türk sülalesi.
 • MengüçYaşlı.
 • MengüerAdı ölümsüzleşmiş kimse.
 • MengütaşÖlümsüz anıt.
 • MengütayAdı ölümsüzleşmiş kimse.
 • MengütekinAdı ölümsüzleşmiş hükümdar.
 • Mennan1. Çok ihsan eden, veren. 2. Tanrının adlarındandır.
 • MensupBir kimseyle, bir şeyle ilgisi veya bağıntısı bulunan.
 • Mensur1. Saçılmış, dağılmış. 2. Ölçüsüz, uyaksız, manzum olmayan söz.
 • Menşur1. Dağıtılmış, yayılmış, neşrolunmuş. 2. Eskiden padişahların verdiği vezirlik.
 • Menzur1. Adanmış, söz verilmiş. 2. Adak olarak belirtilmiş.
 • MerdanErkekler, yiğitler, mertler.
 • Merdi1. Mertlik, erlik. 2. Cesaret, yüreklilik. 3. İnsanlık.
 • MergenUsta nişancı.
 • MergupSevilen, beğenilen, aranılan.
 • Mersin1. Yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç. 2. Akdeniz bölgesinde bir şehir.
 • Mert1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.
 • Merzuk1. Mutlu. 2. Rızkı verilmiş.
 • Mescur1. Taşkın su, deniz. 2. Alevli ateş.
 • Mesih1. Meshedilmiş, kutsanmış.2. Başka bir biçime girmiş, şekli bozulmuş.3. Hz, İsa´nın lakabı.
 • MesrurMemnun, sevinmiş.
 • Mestan1. Savruk kimse. 2. Sarhoşlar.
 • Mestur1. Örtülü, kapalı, gizli. 2. Namuslu.
 • MeşahirÜnlü kimseler.
 • MeşhurÜnlü, şöhretli, tanınmış.
 • Meşkûr1. Beğenilmiş, övülmüş. 2. Teşekkür edilmeye değer olan.
 • MeşruYasaya, dine uygun olan.
 • MeteBüyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)
 • MetehanHükümdar olan Mete.
 • MetinSağlam, dayanıklı, güçlü.
 • Mevcut1. Var olan, bulunan. 2. Hazır olan, hazır bulunan.
 • MevdutSevilmiş, sevilen.
 • Mevlâna1. “Efendimiz” anlamında kullanılan bir ad. 2. Hazret anlamında bir san.
 • Mevlit1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt.
 • Mevlût1. Yeni doğmuş bebek. 2. Doğulan zaman veya yer.
 • Mevlütbk. Mevlit
 • Mevzun1. Biçimli, yakışıklı.2. Güzel.
 • MeymunUğurlu, bereketli, kutlu.
 • MezitZiyadeleşmiş, artmış, büyümüş.
 • Mezun1. İzinli, izin almış. 2. Bir okuldan diploma almış.
 • MidhatÖvme, methetme.
 • MihinBüyük, ulu.
 • MikâilDört büyük melekten rızkları bölüştürmekle görevli olanı.
 • Miraç1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet’in göğe yükselmesi.
 • MiranBeyler.
 • Mirat1. Ayna. 2. Ünlü bir tür lale.
 • Mirza1. İranlılara özgü “beyzade” anlamında bir soyluluk sanı. 2. Bir yıldızın adı.
 • MirzatBeyzade, bey oğlu.
 • Mithatbk. Midhat
 • MoluZafer kazanmış.
 • Moranbk. Müren
 • Muaffakbk. Muvaffak
 • MuallimÖğreten, öğretmen, hoca.
 • Muazzam1. Kocaman, çok büyük. 2. Ulu. 3. Güçlü, önemli.
 • Mucip1. Gerektiren, lâzım kılan. 2. Neden, sebep.
 • MucitYeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.
 • MuğdatÇorak su.
 • MuhacirGöç eden, göçmen.
 • Muhammedbk. Muhammet
 • Muhammet1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed’in adlarından biri.
 • MuharPınar, çeşme.
 • Muharrem1. Haram kılınmış. 2. Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı.
 • MuhibbiSevgi duyan, dost.
 • MuhipSeven, sevgi besleyen, dost.
 • MuhittinDini canlandıran, dini ihya eden.
 • Muhlis1. Katkısız, halis. 2. İçten, samimi, dost canlısı.
 • Muhsinİyilikte, bağışta bulunan, ihsan eden.
 • Muhtar1. Seçilmiş, seçkin. 2. Davranışlarında özgür olan, dilediğini yapan. 3. Köy ya da mahalle işlerine bakmak için halkın seçtiği kimse.
 • MuhyiDirilten, canlandıran, yaşam veren.
 • MuinYardım eden, yardımcı.
 • Mukaddem1. Sunulan, takdim edilen. 2. Önde olan, önde giden. 3. Değerli, üstün.
 • MukbilKutlu, mutlu.
 • MukimOturan, ikamet eden.
 • MuktedirGücü yeten, güçlü, iktidarlı.
 • Munar1. Pınar, çeşme. 2. Yalnız, kimsesiz. 3. Serap.
 • MunganEli açık, cömert.
 • Munis1. Cana yakın, sevimli. 2. Alışılan, alışılmış.
 • Murat1. İstek, dilek, arzu. 2. Amaç.
 • Murtaza1. Kendisinden razı olunmuş. 2. Hz. Ali´nin lakabı.
 • Musa1. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. 2. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 • MusaddıkOnaylayan, tasdik eden.
 • Musafatİçten ve gerçek dostluk.
 • Muslihİyileştiren, düzelten, ıslah eden.
 • MuslihiddinDini iyileştiren, düzelten, ıslah eden.
 • Mustafa1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz. Muhammed’in adlarından.
 • MuştuMüjde, sevindirici haber.
 • MuştubeyMüjde veren bey.
 • MutKader, talih, kısmet.
 • MutasımGünahtan çekinen.
 • Muti1. Boyun eğen, itaat eden. 2. Bağlı, sadık. 3. Rahat.
 • MutlualpMutlu yiğit.
 • MutlubayMutlu kimse.
 • MutluerMutluluğa ermiş kimse.
 • MutlugünMutlu günde doğmuş kimse.
 • MutluğMutlu.
 • MutluhanMutlu hükümdar.
 • MutlukMutlu.
 • MutlukanMutlu soydan gelen kimse.
 • MutlukhanMutlu hükümdar.
 • MutlutekinMutlu hükümdar.
 • MutverMutluluk ver anlamında kullanılan bir ad.
 • Muvaffak1. Başarmış olan, başarılı. 2. Tanrının yardımını görmüş.
 • MuvahhitAllah’ın birliğine inanan.
 • Mübarek1. Bereketli. 2. Uğurlu, hayırlı, kutlu.
 • Mübin1. İyiyi ve kötüyü ayıran. 2. Açık, besbelli.
 • MücahitDin uğruna savaşan, uğraşan, savaşçı.
 • MücahittinDinin düşmanlarıyla savaşan, din mücahidi.
 • MücapDuası kabul edilen kimse.
 • MüçtebaSeçilmiş, seçkin.
 • MüderrisMedresede ders veren.
 • Müdrik1. İdrak eden, anlayan, aklı eren. 2. Eren, erişen. 3. Yetişmiş, olgun.
 • Müfit1. Anlatan, ifade eden, anlamlı. 2. Yararlı, faydalı.
 • Müftü1. Fetva veren. 2. İl ve ilçelerde din işlerine bakan kimse.
 • MühipHeybetli, korku ve saygı uyandıran.
 • Mükreminbk. Mükrimin
 • Mükrimİkram eden, ağırlayan, konuksever.
 • MükriminAğırlayanlar, konukseverler, ikram edenler.
 • Mülâyim1. Uygun. 2. Yumuşak huylu, sakin kimse.
 • Mülâzım1. Ayrılmayan, tutunup kalan. 2. Bir işe girmek için bir süre parasız gidip gelen.
 • MüldürBerrak, saf, duru.
 • Mülhimİlham veren, içe doğduran, esinlendiren.
 • MülketÜlke.
 • Mümin1. Tanımış, iman etmiş. 2. İslam dinine inanmış, Müslüman.
 • Mümtaz1. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. 2. Seçkin.
 • MünasipUygun, yerinde, yaraşır, yakışır.
 • MünciKurtarıcı, kurtaran, önder.
 • MünifYüksek, ulu, büyük.
 • Münim1. Nimet veren, yedirip içiren Allah. 2. Velinimet.
 • Münip1. Tanrı´ya yönelen. 2. Güzel yağan, yararlı yağmur. 3. Bahar.
 • MünirNurlandıran, ışık veren, parlak.
 • Mürit1. Buyuran, emreden. 2. Bir tarikat şeyhine bağlı kimse.
 • Mürsel1. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Peygamber.
 • Mürşit1. Doğru yolu gösteren, kılavuz. 2. Müritlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri gösteren tarikat şeyhi.
 • Müslimİslam dininde olan, Müslüman.
 • Müslümbk. Müslim
 • Müstakim1. Doğru, düz.2. Temiz, namuslu, doğru.
 • MüstecapDileği kabul edilmiş kimse.
 • MüstenirIşıklı, parlak.
 • MüşahitGören, bakan, izleyen.
 • Müşfik1. Sevecen, şefkatli.2. Acıyan.
 • Müşir1. Haber veren, bildiren. 2. Emir ve işaret eden.
 • MüştakÖzleyen, göreceği gelen, can atan.
 • Müştebabk. Müçteba
 • MüştehirÜnlü, şöhretli.
 • MüzahirYardım eden, yardımcı.
 • MüzdatArtmış, çoğalmış.
 • MüzekkerErkek, er.