K ile Başlayan Kız İsimleri

 • Kadın1. Erişkin dişi insan. 2. Evlenmiş kız. 3. Eskiden bayan anlamında kullanılan bir san. 4. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan .
 • KadınanaDeneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.
 • KadıncıkHanımefendi.
 • Kadife1. Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş.2. Yumuşak, sakin, iyi huylu.
 • KadimeEski.
 • KadireGüçlü, kuvvetli.
 • KadriyeDeğer, kıymet, onurla ilgili.
 • KamerAy.
 • Kâmile1. Olgun, yetkin kimse. 2. Kültürlü, bilgili. 3. Bütün, tam, eksiksiz.
 • Kaniye1. Kanaat eden, fazlasını istemeyen. 2. İnanmış, kanmış.
 • KarakızEsmer kız.
 • KaranfilGüzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi.
 • KardanKar gibi, ak, beyaz, temiz, saf.
 • KardelenBaharın müjdecisi bir çiçek.
 • KaryağdıKarlı günde doğan beyaz tenli kız çocuklarına verilen bir ad.
 • KâşifeBulan, keşfeden, bulucu.
 • KâtibeKadın sekreter, kadın kâtip.
 • Katunbk. Kadın
 • Kaymak1. Sütün yüzünde toplanan yağlı katman 2. En seçkin, en güzel.
 • KâzimeÖfkesini, hırsını yenebilen kimse.
 • Kebire1. Büyük, ulu. 2. Çocukluktan çıkmış genç. 3. Yaşça büyük, yaşlı. 4. Büyük günah.
 • KebuterGüvercin.
 • KekikGüzel kokulu bir bitki.
 • Keklik1. Güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte, beğenilen bir kuş 2. Alımlı, güzel kadın.
 • Kelebek1. Vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2. Narin, zarif kadın.
 • KerimeCömert, eli açık.
 • Keşfiye1. Keşifle ilgili.2. Keşfeden.
 • Kevser1. Cennette bir havuzun adı. 2. Kur’an-ı Kerim’in bir suresi. 3. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık. 4. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak.
 • KezbanKâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın.
 • Kezibanbk. Kezban.
 • KırçiçekKır çiçeği.
 • Kıymet1. Değer. 2. Değerli, nitelikli.
 • KızhanımAz bulunur hanımefendi.
 • Kızımay“Kızım ay gibi parlak ve güzeldir” anlamında kullanılan bir ad.
 • KızkınaKüçük kız.
 • Kibare1. Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan. 2. Seçkin, değerli. 3. Zengin, soylu.
 • Kibariye1. Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan. 2. Seçkin, değerli. 3. Zengin, soylu.
 • KiçkinebikeKüçük hanım.
 • Kifayebk. Kifayet
 • Kifayet1. Yetişme, el verme, kâfi gelme. 2. Bir işi yapabilecek nitelikte olma.
 • Kimya1. Maddelerin temel yapılarını, bileşimlerini, vb.ni inceleyen bilim. 2. Üstün nitelikler taşıyan, çok değerli.
 • KirazGülgillerden bir meyve ağacı ve bu ağacın etli, sulu, tek çekirdekli, kırmızı renkli meyvesi.
 • Koncabk. Gonca
 • Koncagülbk. Goncagül
 • KonçuyPrenses.
 • KörpeYeni yetişmiş, taze, genç.
 • KösemKılavuz, yol gösteren, rehber.
 • KudsiyeKutsal.
 • KuğuYabani ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş kanatlı ve geniş gagalı bir su kuşu.
 • KukusTomurcuk.
 • Kulanİki üç yaşında dişi tay, kısrak.
 • KumralSaçları koyu sarı ve açık kestane rengi olan.
 • KumriyeKumru.
 • KumruGüvercinden küçük, boz, gri renkli, sevimli bir kuş.
 • KurtuluşTehlikeli veya kötü bir durumdan kurtulma.
 • Kutal“Uğurlu, talihli, mutlu ol, şansın açık olsun” anlamında kullanılan bir ad.
 • Kutan1. Saban. 2. Saka kuşu.
 • KutbiyeKutupla ilgili, kutba ilişkin.
 • KutgünMutlu gün.
 • KutlayKutlu, uğurlu ay.
 • Kutluaybk. Kutlay
 • Kutsal1. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran veya uyandırması gereken kimse.2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen. 3. Uğur getirdiğine inanılan.
 • KutsalanUğur getiren, kutlu.
 • KutsalarUğur getiren, kutlu.
 • KutsanUğurlu, talihli ad.
 • Kutselbk. Kutseli
 • Kutun1. Mutlu.2. Kutsal.
 • KuzayGüneş görmeyen gölgelik yer.
 • KübraEn büyük, çok büyük olan.