K ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Kaanbk. Kağan
 • Kabadayı1. İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse. 2. Yürekli.
 • KabanSavaşçı, dövüşken.
 • Kabil1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem’in oğlu.
 • KadaganBuyruk, emir.
 • KadimEski.
 • Kadir1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Değer, onur, kıymet, şeref.3. Allah’ın adlarındandır.
 • KadrettinDinin kudreti, gücü.
 • KadriDeğer, kıymet, onurla ilgili.
 • KafarArkadaş, dost.
 • Kağan1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.
 • Kahir1. Üstün gelen, ezen, ezici. 2. Kahreden, zorlayan. 3. Yok eden.
 • Kahraman1. Yiğit, cesur. 2. Bir olayın, serüvenin başlıca kişisi. 3. Sessiz, yumuşak kimse.
 • Kaim1. Birinin yerine geçen. 2. Bir işte sebat eden, direnen. 3. Ayakta duran.
 • Kakınç1. Öfke, kızgınlık, sitem. 2. Vurma, vuruş. 3. Harekete geçiş, ayağa kalkış.
 • Kala1. Kale, hisar. 2. (T.) Atmaca.
 • KalagayAl, kırmızı renk.
 • KalenderGösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan alçak gönüllü kimse.
 • Kalgay1. İzci kumandanı. 2. Tarihte Kırım veliahdına verilen san.
 • Kalkan1. Ok, kılıç vb.nden korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık.2. Koruyucu
 • Kalmıkbk. Kalmuk
 • Kalmuk1. Göz kapağı.2. Tüylü yün kumaş.3. Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı.
 • Kam1. Hekim. 2. Düşünür.
 • KamacıTop kaması yapan veya onaran kimse.
 • KamanDağların doruğuna yakın olan yerler.
 • KamanbaySaygın, değerli kimse.
 • KamarHekim, doktor.
 • KambayHekim, tabip.
 • Kamber1. Hz. Ali’nin sadık kölesi. 2. Bir eve çok gelen kimse.
 • Kamet1. Boy, boy bos, endam. 2. Camilerde namaza kalkmak için okunan iç ezan. 3. Ses, gürültü.
 • Kâmil1. Olgun, yetkin kimse. 2. Kültürlü, bilgili, bilgin. 3. Bütün, tam, eksiksiz.
 • Kamu1. Bütün, hep. 2. Halk.
 • KanağanÇabuk inanan, kanan.
 • KanakÇabuk aldanan, saf.
 • KanbayKanmış, doymuş, varlıklı kimse.
 • Kanberbk. Kamber
 • KandemirGüçlü soydan gelen kimse.
 • KanerSoyu yiğit olsn kimse.
 • Kanıkİnanç, kanı.
 • KanıkorAteşli, canlı yaradılışta olan kimse.
 • KanıtBir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil.
 • Kani1. Kanaat eden, fazlasını istemeyen. 2. İnanmış, kanmış.
 • KâniDokunaklı, iğneli söz söyleyen.
 • KansuSoyu su gibi saf ve temiz olan.
 • KansunKansın, inansın anlamında kullanılan bir ad.
 • KanturalıZengin yaşayan.
 • KantürkTürk soyundan gelen.
 • Kanun1. Yasa. 2. Geçerli olan kural.
 • KanverCanlılık kat anlamında kullanılan bir ad.
 • Kapagan1. Çokça kapan, alan.2. 691-716 Yılları arasında hüküm sürmüş olan Göktürk kağanı.
 • Kapar1. Akıl.2. Ruh.
 • Kapçak1. Kale kuşatmasında duvara çakılmış büyük çember. 2. Bayrak.
 • KapkınUygun, düzenli.
 • KaplanKedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan çevik ve yırtıcı hayvan.
 • KaptanGemi yönetimiyle görevli en yüksek görevli.
 • Kara1. En koyu renk, siyah. 2. Zenci, esmer.
 • KaraalpEsmer, kara yağız yiğit.
 • Karabaş1. Hiç evlenmemiş erkek, bekâr. 2. Evlenmeyen rahip. 3. Kışa dayanıklı sert buğday.
 • Karabatak1. Balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri kara tüylü bir deniz kuşu. 2. Geleceğini düşünmeden yaşayan, savurgan.
 • KarabayEsmer, yağız kimse.
 • KarabetYakınlık, hısımlık, akrabalık.
 • KarabeyEsmer, yağız bey.
 • KaraboğaGüçlü, kuvvetli esmer kimse.
 • Karabörüİşini iyi bilen esmer kimse.
 • KarabudunEsmer milletten olan.
 • KarabuğdayTohumları için yetiştirilen bir yıllık bitki.
 • KarabuğraDeve gibi boylu boslu olan kimse.
 • KarabulutKoyu esmer renkte büyük yağmur bulutu.
 • KarabükeyGüçlü güreşçi.
 • Karacabey1. Esmer bey.2. Kahramanlığıyla ün salmış bir Türk komutanı.
 • KaracakurtYaşlı ve deneyimli esmer kimse.
 • Karacı1. Gönül alan. 2. Gözetleyici.
 • KaraçarKötü ruhlar.
 • KaraçayBir Türk kavminin adı.
 • KaraçelikKuvvetli, güçlü esmer kimse.
 • KaradağBulutlarla kaplı dağ.
 • KarademirGüçlü, kuvvetli esmer kimse.
 • KaradenizTürkiye’nin kuzeyindeki büyük deniz.
 • KaradoğanEsmer olarak dünyaya gelen.
 • KaradumanSiyah duman.
 • KaraerKara yağız, esmer yiğit.
 • KarahanTarihte bazı kavimlerde hanlara verilen san.
 • KarakalpakOrta Asya’da yaşayan bir Türk boyu.
 • KarakanBir tür dağ ağacı.
 • KarakaşGür ve kara kaşları olan kimse.
 • KarakayaGüçlü, kuvvetli esmer kimse.
 • Karakoca1. Saçı sakalı ağarmayan yaşlı adam. 2. Büyümeden yaşlanan kavruk ağaç.
 • KarakoçDelikanlı, yiğit esmer kimse.
 • KarakoyunUysal, ılımlı esmer kimse.
 • Karakucak1. Sarılma, kucaklama, kavrama, tutuşma. 2. En eski Türk güreş biçimi.
 • KarakurtDeneyimli esmer kimse.
 • KarakuşKartal cinsindan kuşlara verilen genel ad.
 • Karaman1. Esmer, kara yağız insan. 2. Güneybatıdan esen yel.
 • Karamıkbk. Karamuk
 • KaramukDağlarda kendi kendine biten ve ilkbaharda çiçek açan, saçma büyüklüğünde, üzüm biçiminde meyveleri olan dikenli bir bitki, çalı.
 • KaramutKara baht, kötü şans.
 • Karamürsel1. Marmara Denizi kıyılarında işleyen küçük teknelere verilen ad. 2. Marmara bölgesinde Kocaeli’nin ilçe merkezi.
 • Karan1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.
 • KaranalpKara yağız, kahraman yiğit.
 • KaranbayKahraman, yürekli kimse.
 • KaraoğlanEsmer renkli çocok.
 • KaraörsKuvveti, güçlü kimse.
 • KarasalKara ile ilgili.
 • KarasuAğır akan su.
 • KarasungurSoğukkanlı, sakin esmer kimse.
 • KarasüyekEski Türklerde soylular karşıtı olan halk katmanı.
 • KaraşınEsmer.
 • KaratanŞafak sökmeden önceki alaca karanlık.
 • KarataşSiyah taş, hacerülesvet.
 • KaratayAnadolu Selçuklu devlet adamı.
 • KaratekinEsmer kimse.
 • KaratünKaranlık gece.
 • KarayağızKoyu esmer kimse.
 • KarayelKuzeybatıdan esen, genellikle soğuk yel.
 • Kardeş1. Aynı ana babadan doğmuş veya ana babadan biri ayrı olan çocukların birbirine göre adı. 2. Çok yakın arkadaş, dost.
 • Kargı1. Eskiden silah olarak kullanılan, ucu sivri demirli, ağaçtan yapılmış uzun sırık. 2. Kamış, saz.
 • Kargın1. Taşkın su. 2. Bol, çok. 3. Doymuş, tok. 4. Erimiş buz ve kar parçalarının oluşturduğu akarsu. 5. Çağlayan.
 • KargınalpCoşkulu, taşkın, hareketli yiğit.
 • Karhanbk. Karahan
 • Karık1. Bağ ve bahçelerde sebze ekmek için ayrılan bölümler. 2. Karışık, karışmış.
 • KarındaşKardeş.
 • KarlıkKar kuyusu.
 • KarluKarlı.
 • KarlukTürk boylarından biri.
 • KarlukhanKarluk boyunun hanı.
 • KartalKartalgillerden, çok güçlü, iri, yırtıcı kuş.
 • KartayYaşlı, pir.
 • KartekinKar gibi saf, temiz kimse.
 • KasalKibir, gurur, övünme.
 • KasarHatır, gönül.
 • Kasım1. Ayıran, bölen, taksim eden. 2. Kırıcı, ezici, ufaltıcı.
 • Kasırga1. Şiddetli fırtına. 2. Duyguların patlak verişi, büyük heyecan, coşku.
 • KâşifBulan, keşfeden, bulucu.
 • KaşkaŞakacı, neşeli kimse.
 • Katı1. Çok, pek, fazla, yeğin. 2. Ağır. 3. Haşin, sert, kırıcı.
 • KatıhanSert, kırıcı hükümdar.
 • KâtipYazan, yazıcı, usta yazıcı.
 • Kavas1. Oklu asker. 2. Ok yapan, okçu.
 • KavçınKonuk, misafir.
 • Kavruk1. Dertli, acı çeken. 2. Sevdalı, âşık.
 • KavurtHeybetli, gösterişli, cesur, yiğit, kahraman.
 • KavurtbeyHeybetli, gösterişli, cesur, yiğit, kahraman bey.
 • KavurthanHeybetli, gösterişli, cesur, yiğit, kahraman hükümdar.
 • Kavvasbk. Kavas
 • KayYağmur, sağanak.
 • KayaBüyük ve sert taş kütlesi.
 • KayaalpKaya gibi güçlü yiğit.
 • KayaerKaya gibi güçlü kimse.
 • KayagünKaya gibi güçlü ve yakışıklı kimse.
 • KayagündüzKaya gibi güçlü ve yakışıklı kimse.
 • KayahanKaya gibi güçlü hükümdar.
 • KayarGurur.
 • KayaşAkraba, hısım.
 • KayatekinKaya gibi güçlü kimse.
 • KayatimurKaya ve demir gibi sert, güçlü kimse.
 • KayatürkKaya gibi sert Türk.
 • KaygısızEndişesiz, hiçbir şeye aldırış etmeyen.
 • Kaygusuzbk. Kaygısız
 • Kayhanbk. Kayıhan
 • Kayı1. Yağmur, sağanak, bora. 2. Sağlam, güçlü, sert.
 • KayıbaySağlam, güçlü, sert kimse.
 • KayıhanGüçlü hükümdar.
 • Kayın1. Kayıngillerderı, kışın yaprak döken, güzel görünüşlü orman ağacı. 2. Kardeş, hısım, akraba.
 • Kayıt1. Araç, eşya. 2. Saban. 3. İş, güç. 4. Kış için ayrılan yiyecek.
 • KayıtmışGeri dönmüş, geri gelmiş, vazgeçmiş.
 • Kaymasbk. Kaymaz
 • KaymazYılmayan, azimli, cesur.
 • Kaynak1. Bir suyun çıktığı yer. 2. Neşe, sevinç. 3. Eğlendirici, neşeli kimse.
 • Kaynarbk. Kaynak
 • KaynarkanCoşkulu, hareketli kimse.
 • Kayraalpİyiliksever yiğit.
 • Kayrabayİyiliksever, saygın kimse.
 • Kayrahanİyiliksever hükümdar.
 • KayralKayrılan, himaye edilen kimse.
 • Kayran1. Orman içindeki ağaçsız alan. 2. Kayan yer. 3. İnce çakıllı, kumlu toprak.
 • Kayser1. Eski Roma ve Bizans İmparatorlarının sanı. 2. Hükümdar.
 • KayyumEzelî ve ebedî olan, değişmeyen.
 • Kazak1. Göçebe, akıncı. 2. Rusya’da yaşayan bir Türk kavmi. 3. Genç, taze. 4. İnatçı.
 • Kazakhanİnatçı hükümdar.
 • KazanOlumlu etkiler bırakan kimse.
 • KazanhanOlumlu etkiler bırakan hükümdar.
 • Kazganbk. Kazan
 • KâzımÖfkesini, hırsını yenebilen kimse.
 • Kebir1. Büyük, ulu. 2. Çocukluktan çıkmış genç. 3. Yaşça büyük, yaşlı.
 • KelâmiSöze ilişkin, sözle ilgili.
 • Keleş1. Güzel, yakışıklı kimse. 2. Yiğit, cesur, bahadır.
 • Keleşbay1. Güzel, yakışıklı kimse. 2. Yiğit, cesur, bahadır kimse.
 • Keleşhan1. Güzel, yakışıklı hükümdar.2. Yiğit, cesur, bahadır hükümdar.
 • Keleştimur1. Güzel, yakışıklı, güçlü kimse. 2. Yiğit, cesur, bahadır.
 • Kemal1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.2. En yüksek değer.
 • KemalettinDinin olgunluğu, eksiksizliği ve değeri.
 • KemandarYay tutan, yay tutucu.
 • Kemter1. Daha aşağı, daha değersiz. 2. Tam olmayan, eksik.
 • Kenan1. Vaat edilmiş ülke.2. Cennet.3. Hazreti Yakup’un ülkesi, Filistin.
 • KentŞehir, kasaba.
 • Kepez1. Yüksek dağ. 2. Mağara. 3. Gelin başlığı. 4. Kuşların başındaki uzun tüyler.
 • KeramettinDinin kerameti, doğaüstü gücü.
 • Keramibk. Kirami
 • Kerem1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.
 • Kerim1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük.
 • Kermanbk. Kirman
 • Kermenbk. Kirman
 • KervanUzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük. hayvanı katar.
 • Kesek1. Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça. 2. Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası.
 • Kesim1. İki taraf arasındaki kararlaştırılan şey. 2. Biçim, endam, boy bos. 3. Bölüm, parça. 4. Yeryüzündeki sel yarıntıları. 5. Ürün kaldırma mevsimi.
 • Keskin1. Etkili, sert. 2. Görevini iyi yapan. 3. Azgın.
 • KeskinayEtkili, görevini iyi yapan kimse.
 • KeskinelEtkili ve sert kişilikli kimse.
 • KeskinerEtkili ve sert kişilikli kimse.
 • Keşfi1. Keşifle ilgili.2. Keşfeden.
 • KeteDüğün armağanı.
 • Keven1. Kimi türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan dikenli bir çalı. 2. Bir tür kahve.
 • KevnîVar olmayla, varlıkla ilgili.
 • Keyİran’da efsanevi Keyyaniler Hanedanı’nın padişahlarına verilen unvan.
 • Keyfiİsteğe bağlı olan, bir kurala bir düzene bağlı olmayan.
 • KeyhanDünya.
 • KezerKahraman.
 • KılavuzYol gösteren, rehber.
 • KılıçUzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah.
 • KılıçalKılıç takın, kuşan anlamında kullanılan bir ad.
 • KılıçalpKılıç gibi keskin yiğit.
 • KılıçaslanKılıç gibi keskin, yürekli kimse.
 • KılıçbayKılıç gibi keskin kimse.
 • KılıçelEli kılıç gibi etkili olan kimse.
 • KılıçerKılıç gibi keskin kimse.
 • KılıçhanKılıç gibi keskin hükümdar.
 • KılınçDavranış, yaradılış, huy.
 • KımızKısrak sütünden yapılan bir içki.
 • KınBıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı.
 • KınalpKın-alp.
 • KınayÇok çalışan, etkin, faal.
 • KınaymanÇalışkan, etkin kimse.
 • KınaytürkÇok çalışan, etkin, faal Türk.
 • KınelÇok çalışan, etkin, faal kimse.
 • KınerÇok çalışan, etkin, faal kimse.
 • Kınık1. Kaynak, memba. 2. İstek, arzu, gayret. 3. Obur. 4. Oğuzların 24 boyundan biri.
 • KınıkaslanGayretli, çabalayan kimse.
 • Kınışİstek, arzu, heves.
 • KıpçakXI-XV. yüzyıllarda, Ural dağlarıyla Volga ırmağı arasında yaşamış bir Türk boyu.
 • KıraçBitek olmayan, verimsiz veya sulanmayan yer.
 • KıralpAk saçlı ve sakallı, yaşlı yiğit.
 • Kıran1. Çevre, kıyı, kenar. 2. Ufuk. 3. Tepe, yamaç, bayır.
 • KıranalpDüşmanı bozguna uğratan yiğit.
 • KıranerDüşmani bozguna uğratan kimse.
 • Kırat1. Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ölçü birimi. 2. Nitelik, değer.
 • Kıray1. Genç, delikanlı. 2. Ürün vermeyen arazi. 3. Eşkıya, yol kesen.
 • KırbayYaşlı, ak sakallı kimse.
 • KırboğaGüçlü, kuvetli yaşlı kimse.
 • KırbörüYaşlı, ak sakallı deneyimli kimse.
 • Kırca1. Dolu. 2. Ufak ve sert taneli kar. 3. Bora, rüzgârla karışık yağmur.
 • KırdarÖlçülü davranış, sakınganlık.
 • KırdarlıÖlçülü, sakıngan kimse.
 • Kırgız1. Gezici, gezgin. 2. Çoğunlukla Kırgızistan’da toplu durumda yaşayan, Türk soyundan gelen bir halk.
 • KırhanYaşlı, ak sakallı hükümdar.
 • KırmanSaçlarına ak düşmüş adam.
 • KırtaySaçlarona ak düşmüş kimse.
 • KırtekeSaçlarına ak düşmüş kimse.
 • KırtekinSaçlarına ak düşmüş kimse.
 • KıvançerÖvünen, iftihar eden kimse.
 • KıvançlıKıvanç duyan, sevinçli.
 • KıyamKalkma, ayağa kalkma.
 • KıyanDağdan hızla inen sel.
 • Kıyas1. Tutma, denk sayma. 2. Karşılaştırma, oranlama.
 • KızanÇocuk, delikanlı.
 • Kızgın1. Çok ısınmış, ısıtılmış. 2. Kızmış olan, öfkeli.
 • KızgınbeyÖfkeli, kızmış bey.
 • KızgınokKızmış, öfkelenmiş kimse.
 • KızgınyiğitKızmış, öfkelenmiş yiğit kimse.
 • Kızık1. Öfkeli, sert, kırıcı. 2. İstek, heves, arzu.
 • Kızıl1. Parlak kırmızı renk. 2. Altın, para.
 • KızılaslanAltın gibi yüreği olan cesur kimse.
 • KızılateşÇok iyi yanan ateş.
 • Kızılbarsbk. Kızılpars
 • KızılboğaGüçlü, kuvvetli kimse.
 • KızılbörüGüçlü, kuvvetli, deneyimli kimse.
 • KızıldemirGüçlü, kuvvetli kimse.
 • KızılelmaYeryüzündeki Türklerin birleşip kuracakları ideal ülke veya bütün Türklerin bir araya geleceği ülküsü.
 • KızılkurtDeneyimli, yaşlı kimse.
 • KızılparsGüçlü, kuvvetli kimse.
 • KızıltuğKırmızı tuğ.
 • KızıltunçKrmızı tunç.
 • KızılyalımKızıl ateş.
 • KiçiKüçük.
 • KiçialpKüçük yiğit.
 • KiçihanKüçük hükümdar.
 • KinaşBir iş üzerinde konuşma, danışma.
 • Kip1. Uygun, uyumlu, idareli. 2. Sağlam, dayanıklı. 3. Şık, zarif, biçimli. 4. Kullanışlı.
 • KiperCanlı, dayanıklı, sağlam kimse.
 • KipkurtCanlı, dayanıklı, sağlam, deneyimli, yaşlı kimse.
 • Kiram1. Soylular. 2. Eli açıklar, cömertler.
 • KiramettinDinin uluları, soyluları.
 • Kirami1. Cömertlere, eli açıklara özgü. 2. Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
 • KirmanHisar, kale.
 • KirmanşahKale hükümdarı.
 • Kirmenbk. Kirman
 • Kişi1. Kimse, insan. 2. Sahip. 3. Koca, eş.
 • KişihanHükümdar olan kimse.
 • Koca1. Yaşlı, ihtiyar. 2. Büyük, ulu, yüce.
 • KocaalpYaşlı, ulu yiğit.
 • KocabaşYaşlı, saygın kimse.
 • KocabeyYaşlı, ihtiyar bey.
 • KocademirGüçlü kuvvetli ihtiyar kimse.
 • KocagözGözleri büyük kimse.
 • KocamanÇok iri, büyük.
 • KocataşBüyük taş.
 • KocatayYaşlı kimse.
 • KocatürkBüyük, saygın Türk.
 • KocaünMeşhur, ünlü kimse.
 • Koç1. Damızlık erkek koyun. 2. Sağlıklı, gürbüz genç erkek. 3. Kahraman.
 • Koçak1. Cömert, eli açık. 2. Yiğit, kahraman. 3. Becerikli.
 • KoçakalpCömert, kahraman yiğit.
 • KoçakaslanCömert, kahraman yiğit.
 • KoçakerCömert, kahraman kimse.
 • Koçaş1. Kılavuz, rehber. 2. Yağmur bulutu.
 • KoçayKoç gibi güçlü.
 • KoçboğaGüçlü, kuvvetli kimse.
 • KoçbörüGüçlü, kuvvetli kimse.
 • KoçerSağlıklı, yürekli kimse.
 • KoçhanGüçlü, kuvvetli hükümdar.
 • KoçkanYiğit, yürekli soydan gelen.
 • Koçkar1. Dövüş için yetiştirilmiş iri boynuzlu koç. 2. Yaban koyunu.
 • KoçsoyGüçlü ve kuvvetli bir soydan gelen kimse.
 • KoçtuğGüçlü kuvvetli savaşçı kimse.
 • KoçtürkGüçlü, kuvvetli Türk.
 • Koçu1. Gelin arabası. 2. Çukur oyuk yer, hendek.
 • KoçubeyKoçu arabasını kullanan kişi.
 • KoçyiğitYürekli, cesur, kahraman kimse.
 • KolatYardım et, yardımcı ol anlamında kullanılan bir ad.
 • Kolçak1. Yiğit, mert, yürekli, koçak. 2. Kola geçirilen kolluk.
 • KoldanKurala uygun, normal.
 • Koldaş1. Bir işi birlikte yapan kimseler, ortak. 2. Yardımcı, arkadaş.
 • KomanUmut.
 • KomutanBir asker topluluğunun başı, kumandan.
 • Konak1. Konuk, misafir. 2. Konuk olunan yer.
 • KonanKonuk, misafir.
 • Kongarbk. Kongur
 • KongarataKumral kimse.
 • KongurSarı ile siyah karışımı bir renk, koyu kumral, kestane rengi.
 • KonguralpKumral yiğit.
 • KongurtayEsmer kimse.
 • Konratbk. Kongur
 • KonukMisafir.
 • Konur1. Açık san, boz, bozla sarı arası renk. 2. Yanık kırmızı, yağızımsı al. 3. Kimseyi beğenmeyen, gururlu, kibirli. 4. Kahraman, yiğit. 5. Süslü, çalımlı, şık, kurumlu. 6. İnatçı, aksi.
 • KonuralpGururlu, kibirli yiğit kimse.
 • KonurataGururlu, kibirli kimse.
 • KonurayGururlu, kibirli kimse.
 • KonurbeyKahraman, yiğit bey.
 • KonurözKahraman, yiğit kimse.
 • Kopan1. Zafer kazanan. 2. Ortaya çıkan, harekete geçen.
 • KoparalKopar ve al anlamında kullanılan bir ad.
 • Kopuz1. Boğaz, dar yer. 2. Ozanların çaldığı eski bir telli Türk sazı.
 • Kor1. İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. 2. Kırmızı. 3. Sıra, dizi, altın dizisi. 4. Dere.
 • Kora1. Eski. 2. Anahtar. 3. Karda açılan ince yol. 4. Olgunlaşmamış üzüm, koruk.
 • KoralSınır muhafizı.
 • KoralpAteşli, canlı, hareketli yiğit.
 • KoraltanAteşli, canlı, hareketli hükümdar.
 • KoramazKimseyi beğenmeyen, mağrur kimse.
 • KoraslanAteşli, canlı, hareketli yiğit kimse.
 • KorayAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KorçakHeykel.
 • KorçanÇağlayan.
 • KordayKuğu kuşu.
 • KorelAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KorerAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KorganKale, hisar.
 • KorgünAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KorhanAteşli, canlı, güçlü hükümdar.
 • KorkanKor gibi ateşli, dinamik, hareketli soydan gelen kimse.
 • KorkmazHiçbir şeyden korkmayan, yılmayan, cesur.
 • Korkut1. Büyük dolu tanesi. 2. Cin, şeytan gibi hayalî yaratıklar. 3. Korkusuz, yavuz, heybetli.
 • KorkutalpKorkusuz, yavuz, heybetli yiğit.
 • KorkutataKorkusuz, yavuz, heybetli ata.
 • KormanKor gibi ateşli, canlı, hareketli kimse.
 • KortakGüzel, gösterişli, endamlı.
 • KortanAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KortaşAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KortayAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KorucuOrman vb. bekçisi.
 • KoruganKale, hisar.
 • KoryakOdun veya kömürü kor duruma gelinceye kadar yak anlamında kullanılan bir ad.
 • KoryayAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KoryiğitAteşli, canlı, hareketli kimse.
 • KoryürekAteş gibi sıcak yüreği olan.
 • KoşalKoş ve al anlamında kullanılan bir ad.
 • KoşukKoşma, şiir, türkü.
 • KoşukhanBir arada olan hükümdarlar.
 • KoşuktekinBir araya gelmiş hükümdarlar.
 • KotuzGururlu, kibirli.
 • KotuzhanGururlu, kibirli hükümdar.
 • Koyak1. Vadi, dere. 2. Dağlar ve kayalıklar üzerindeki doğal çukurlar. 3. Dağ üzerinde otu bol olan, bitek, çukur yer.
 • Koygun1. Etkili, hüzünlü, dokunaklı. 2. Akdoğan.
 • KoytakRüzgâr almayan çukur yer.
 • KoytanDağ bucağı.
 • KoytukOyuk, çukur, siper
 • Kozak1. Kozalak. 2. Ham meyve. 3. Güneş görmeyen, gölgede kalan yer.
 • KöçeriGöç sırasında doğan çocuk.
 • Kök1. Dar ve derin dere. 2. Gürbüz, sağlıklı. 3. Gök. 4. Asıl, kök, köken
 • KökelKök-el.
 • Köken1. Bir şeyin çıktığı dayandığı temel, biçim, neden veya yer. 2. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. 3. Soy, asıl, ata.
 • KökerKöklü soydan gelen kimse.
 • Köklemİlkbahar
 • Köklü1. Soylu, görgülü. 2. Varlıklı, kuvvetli.
 • KöksanTanınmış, ünlü ad.
 • KöksoyTanınmış, ünlü soydan gelen kimse.
 • KöksuAslı, soyu su gibi temiz ve saf olan.
 • KöksürSoyun genişlesin anlamında kullanılan bir ad.
 • Kökşin1. Gök renginde. 2. Yaşlı, koca.
 • Köktanbk. Kökten
 • KöktaşAynı soydan gelenlerden her biri.
 • KöktaySoylu bir aileden gelen kimse.
 • Kökten1. Köklü, yüzeyde kalmayan, derine inen. 2. Soylu.
 • KöktürkTarihteki ilk Türk devleti.
 • KömenHayal.
 • KöniDürüst, doğru, samimi, içten.
 • Körklübk. Görklü
 • KöroğluÜnlü Türk halk öyküsünün kahramanı.
 • Köse1. Bıyığı sakalı çıkmayan erkek. 2. Cılız, bodur. 3. Yeni evlenmiş erkek, güvey.
 • KöstenIlıca.
 • Köşek1. Deve yavrusu. 2. Torun.
 • KöşkerKunduracı.
 • KöymenKöylü.
 • Köz1. Kor, ateş koru, kızıl ateş parçası. 2. İçinde küçük küçük kor parçalan bulunan kül.
 • KözerGören kimse.
 • KubatKaba, şişman, biçimsiz.
 • KubilayÜnlü bir hükümdar.
 • KudayTanrı.
 • Kuddus1. Temiz, pak. 2. Tanrı adlarındandır. 3. Kutsal, kutlu.
 • KuddusiKutsal niteliklere ulaşmış olan kimse.
 • KudretullahTanrı’nın gücü.
 • KutluUğurlu, kutsal, mutlu.
 • KutlukUğurlu.
 • KuyaşGüneş.
 • Kuzey1. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. 2. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.
 • Kürşadbk. Kürşat
 • Kürşat1. Yiğit, alp.2. Göktürk prenslerinden birinin adı.