İ ile Başlayan Erkek İsimleri

 • İbadbk. İbat
 • İbadetAllah’ın buyruklarını yerine getirme, tapınma.
 • İbadullahAllah’ın kulları, insanlar.
 • İbat1. Kullar, insanlar. 2. İbadet edenler.
 • İbik1. Köşe, kenar, uç. 2. Tavuk, kuş vb. hayvanların gagası.
 • İbişbk. İbrahim
 • İbobk. İbrahim
 • İbrahimİnananların, halkların babası.
 • İçaçanİç açan, gönlü rahatlatan, beğenilen.
 • İçözİçi özlü, değerli.
 • İdi1. Güç, kuvvet.2. Sahip.
 • İdikurtGüçlü kimse.
 • İdikutKutlu, saadetli, yüksek rütbeli.
 • İdris1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adı.
 • İğdemirMarangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç.
 • İhlâs1. Temiz, doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, içtenlik, bağlılık.
 • İhvan1. Sadık, candan dostlar. 2. Bir tarikata mensup kişiler.
 • İkizBir çift, iki tane.
 • İkrami1. İkram ile ilgili, saygı ve ağırlamayla ilgili. 2. İkramı seven.
 • İlYurt, ülke, devlet, halk.
 • İlalÜlke al, fethet anlamında kullanılan bir ad.
 • İlalanÜlke alan, ülke fetheden.
 • İlaldıbk. İlalan
 • İlalmışbk. İlalan
 • İlarslanÜlkenin en güçlü insanı.
 • İlaydınÜlkenini aydın ve mutlu kimsesi.
 • İlbasanBir ülke üzerine yürüyen, o ülkeyi fetheden.
 • İlbasmışbk. İlbasan
 • İlbastıbk. İlbasan
 • İlbaşBir ülkenin başı, hükümdar.
 • İlbayVali.
 • İlbegbk. İlbey
 • İlbekbk. İlbey
 • İlbeyMemleketin, ülkenin hükümdarı.
 • İlbeyibk. İlbey
 • İlboğaÜlkenini en güçlü kimsesi.
 • İlbozanÜlkenin altını üstüne getiren kimse.
 • İlbozduÜlkenin altını üstüne getirdi anlamında kullanılan bir ad.
 • İlbudunMemleket halkı.
 • İlçibk. Elçi
 • İldemYaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan kimse.
 • İldemerYaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan kimse.
 • İldemirÜlkenin güçlü kimsesi.
 • İlerginÜlkenini olgun kimsesi.
 • İlerigünÖnceki gün
 • İlgarbk. Ilgar
 • İlginçİlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çeken.
 • İlham1. İçe, gönle doğma, esin. 2. İçe, gönle doğan şey. 3. Allah’ın Peygamberlerin yüreğine doğdurduğu Tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.
 • İlhamiİçe, gönle doğan duygularla, düşüncelerle, esinle ilgili.
 • İlhan1. Hükümdar, imparator. 2. Eskiden Moğol İmparatorlarına verilen san.
 • İligEski Türklerde hükümdar.
 • İlim1. Bilme, biliş, bir şeyin doğrusunu bilme. 2. Bilim.
 • İlkanÖncelikle an, hatırla anlamında kullanılan bir ad.
 • İlkehanKendine göre ilkeleri olan hükümdar.
 • İlkerİlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
 • İlkiİlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
 • İlksoyİlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
 • İlkutÜlkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu.
 • İlkutayÜlkenin mutlusu olan kimse.
 • İlkutluÜlkenin kutlusu, saygın kimsesi.
 • İlkünİlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
 • İlkünsalİlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.
 • İlmenBir ülke halkından olan kimse, yurttaş.
 • İlsavaşÜlkenini savaşçı kimsesi.
 • İlsavunÜlkeni düşmanlardan koru, savun anlamında kullanılan bir ad.
 • İlsevÜlkeni sev anlamında kullanılan bir ad.
 • İlsevenÜlkesini seven.
 • İlseverÜlkesini seven.
 • İltanÜlkenin beğenilen insanı.
 • İltaşÜlkenin sert, güçlü insanı.
 • İltayÜlkenin benzersiz insanı.
 • İltekinÜlkenin tek ve eşsiz insanı.
 • İltemirbk. İldemir
 • İltemizÜlkenin temiz ve dürüst insanı.
 • İltemürbk. İldemir
 • İlterişDevleti, ülkeyi derleyip toplayan, birleştiren.
 • İltutmuşÜlkeyi idare altında yöneten kimse.
 • İltüzeÜlkeninin adaletini sağlayan kimse.
 • İltüzünÜlkenin yumuşak huylu, saygın kimsesi.
 • İlvan1. Gösteriş, çalım. 2. Süs.
 • İlyas1. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi. 2. Mersin ağacı.
 • İmadettinDinin direği.
 • İmam1. En önde bulunan, önder. 2. Namazda kendisine uyulan kimse. 3. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse. 4. Halife olan kimse.
 • İmamettinDinin öncüsü, önderi.
 • İman1. İnanma, inanç. 2. İslam dinini kabul etme.
 • İmatDirek, sütun.
 • İmdat1. Tehlikede veya güç durumda olana yapılan yardım. 2. Yardım için gelen kuvvet.
 • İmre1. Âşık, tutkun. 2. Kardeş. 3. Arkadaş.
 • İnakGerçek dost, arkadaş, sırdaş.
 • İnalbeyKendisine inanılan, güvenilen bey.
 • İnalcıkKendisine inanılan, güvenilen kimse.
 • İnalkutKendisine inanılan, güvenilen kutlu kimse.
 • İnaltekinKendisine inanılan, güvenilen kimse.
 • İnançlıİnancı olan, imanlı.
 • İnanırİnanan, inançlı.
 • İnanözÖzünde inanç olan, iman eden.
 • İncebayNazik, kibar kimse.
 • İncebeyNazik kimse.
 • İncesuSu gibi saf ve temiz olan nazik kimse.
 • İnönüTürkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı kahramanı, kumandan ve devlet adamı İsmet Paşanın soyadı.
 • İrenÖzgür, hür.
 • İrfaniİrfanla, bilgi ve kültürle ilgili.
 • İrfatYardım etme, bir şey verme.
 • İrşatDoğru yolu gösterme, uyarma.
 • İrtek1. Şafak vaktinde doğan. 2. Masal, efsane.
 • İsa1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.
 • İsfendiyarİran Mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı.
 • İshak1. Gülen. 2. Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi.
 • İskender1. Padişah.2. M.Ö. 356-323 arasında yaşayan, Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Hindistan’ı ele geçirmiş olan büyük kumandan.
 • İskit1. Milattan önce Orta Asya’dan Güney Rusya’ya göç ederek burada imparatorluk kuran kavim. 2. Koşuda dördüncü gelen at.
 • İslâm1. Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık. 2. Müslüman dininden olan kimse, Müslüman.
 • İsmail1. Tanrı’yı işiten.2. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi.
 • İsrafilİslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.
 • İstemihanGöktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan’ın kardeşi olan Türk hakanı.
 • İsvanSacda pişen ekmeği çevirmeye yarayan araç.
 • İşgüdenİş yapan, çalışan.
 • İşgüderİş yapan, çalışan.
 • İşkurBir iş edin anlamında kullanılan bir ad.
 • İşmanbk. İşmen
 • İşmenİş yapmayı seven, çalışkan kimse.
 • İşsevenİş yapmayı seven kimse.
 • İşseverİş yapmayı seven kimse.
 • İvecenAceleci, canı tez.
 • İvegenAceleci, canı tez.
 • İyicilİyilik etmeyi seven, iyiliksever.
 • İyidoğanDoğumu uğur getiren.
 • İyigünİyi günde doğan.
 • İyiolİyi ol, iyi davran anlamında kullanılan bir ad.
 • İyisanİyi adla anılan, iyi tanınan kimse.
 • İyisoyTemiz ve iyi tanınmış soydan gelen kimse.
 • İyiyürekBaşkaları için hep iyilik düşünen, iyiliksever kimse.
 • İzboğaGüçlü, kuvvetli bir iz bırakan kimse.
 • İzbörüKurt izi.
 • İzbudakSoyu iyi bir iz bırakmış olan kimse.
 • İzbudunTarihe geçen millet.
 • İzbulSoyunu, sopunu araştır anlamında kullanılan bir ad.
 • İzgü1. İyi, güzel.2. Akıllı, adaletli.
 • İzzet1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.
 • İzzettinDinin değeri, gücü ve ululuğu.