H ile Başlayan Kız İsimleri

 • Hacer1. Taş, kaya. 2. İsmail Peygamber’in annesinin adı.
 • Hadiye1. Doğru yolu gösteren, kılavuz, rehber. 2. Önde giden.
 • Hadra1. Çok yeşil, en yeşil. 2. Yeşillik.
 • Hafıza1. Kur’an-ı Kerim’ibaşından sonuna kadar ezberlemiş olan kadın. 2. Yaşantıları, öğrenilen konuları bilinçli olarak akılda tutma, saklama gücü, bellek.
 • HafideKız torun.
 • HafizeKoruyan, saklayan.
 • Hâkime1. Egemen, hükmeden, hüküm süren. 2. Başta olan, üstün gelen.
 • HalâvetTatlılık, şirinlik.
 • HaleBazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire, ayla.
 • HalenurBazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire.
 • HalideSürekli, sonsuz, ebedî.
 • HalileNikâhlı kadın, karı, eş.
 • HalimeYumuşak huylu, sert olmayan.
 • HâlinurIşıklı, aydınlık.
 • Halise1. Karışık olmayan, saf, katışıksız. 2. İçten, samimi.
 • HamdiyeAllah’ı övmeyle, Allah’a şükretmeyle ilgili.
 • Hamide1. Övülmeye değer. 2. Hamdeden, şükreden
 • HamiseBeşinci.
 • Hamiye1. Himaye eden, koruyan, koruyucu. 2. Kayıran, kayıncı.
 • Hamiyet1. Ulusseverlik, yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası. 2. İnsanlık, fazilet.
 • HamraÇok kırmızı, kızıl.
 • HanbegümHanın karısı, hükümdar eşi
 • Hanbeğendi“Hanın hoşuna gitti anlamında kullanılan bir ad.
 • HanbikeHükümdar karısı.
 • Hanbikenbk. Hanbike
 • HandanGülen, gülücü, güleç, sevinçli.
 • HandeGülüş, gülme.
 • Hanım1. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan kadın. 2. Kız ve kadınlara verilen bir san. 3. Eş, karı.
 • HanımkızAğırbaşlı kız.
 • Hanife1. İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı’ya inanan.
 • HankızHükümdar kızı.
 • Hanüman1. Ev bark, ocak, yuva. 2. Ev halkı, çoluk çocuk.
 • HarbiyeSavaşla ilgili.
 • HareCam, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş.
 • HarikaNitelikleriyle hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz.
 • Hasene1. Güzel, iyi. 2. İyi, hayırlı iş, iyilik.
 • HasibeDeğerli, saygın, soyu temiz.
 • HasnaGüzel ve namuslu kadın.
 • Hatıra1. Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş izlenim, duygu veya olay. 2. Bir kimse veya olayı hatırlatan nesne, yadigâr.
 • HaticeErken doğan kız çocuğu.
 • HaticenurErken doğan güzel kız çocuğu.
 • Hatife1. Sesi işitilip de kendisi görünmeyen kimse. 2. Çağıran, seslenen.
 • HatimeSon, nihayet.
 • Hatun1. Kadın. 2. Bayan, hanım. 3. Eş, zevce. 4. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.
 • HatunanaDeneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.
 • HavaGökyüzü.
 • HaverGüneşin doğduğu yön, doğu.
 • Havva1. Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın. 2. Esmer kadın.
 • Hayal1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey. 2. Gölge.
 • Hayat1. Yaşam, dirim. 2. Canlılarda, doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama, yaşayış.
 • HayriyeHayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.
 • HayrünnisaKadınların hayırlısı, uğurlusu.
 • HazalKuruyup dökülen ağaç yaprakları.
 • HazanGüz, yaprak dökümü mevsimi, sonbahar.
 • Hazelbk. Hazal
 • Hazimeİhtiyatlı, akıllı kadın.
 • HazinHüzünlü, kederli.
 • Hazine1. Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya, servet. 2. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen kimse.
 • HediyeBirini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, armağan.
 • HemtaBenzer, denk, eşit.
 • HepşenHer zaman neşeli ve mutlu olan.
 • Heves1. Arzu, istek. 2. Gelip geçici istek.
 • Hıfziye1. Saklama, koruma ile ilgili. 2. Ezberleme, akılda tutma.
 • HıramanSalına salına, naz ve eda ile yürüyen.
 • Hicran1. Bir yerden veya bir kimseden ayrılma. 2. Ayrılığın verdiği büyük üzüntü, keder.
 • HilâlAyın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.
 • HilmiyeYumuşak huylu, ince nazik kimse.
 • HoşedaHareketi, davranışı hoş, güzel olan.
 • HoşnigârGüzel, hoş sevgili.
 • HoşnutMemnun, kıvançlı.
 • HoştenVücudu güzel olan.
 • HubanGüzeller, sevgililer.
 • HucesteUğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu.
 • Hulkiye1. Yaradılışla ilgili. 2. İyi yaradılışlı, iyi ahlaklı.
 • Hulyabk. Hülya
 • Huri1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 3. Çok güzel kadın.
 • HuriselGüzel, coşkulu kadın.
 • Huriye1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 3. Çok güzel kadın.
 • Hurrembk. Hürrem
 • HurşideGüneş.
 • Hücestebk. Huceste
 • HükmiyeHükümle ilgili, hükme ait, bir karara dayanan.
 • Hülya1. Tatlı düş. 2. Kuruntu, vehim, hayal.
 • Hüma1. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu. 2. Mutluluk, saadet.
 • HümeyraKızıllık, pembelik.
 • Hürmüz1. Zerdüştlerin hayır Tanrısının adı. 2. Eski İran takviminde güneş yılının ilk günü. 3. Jüpiter gezegeni.
 • Hürrem1. Sevinçli, şen, güler yüzlü, gönül açan.2. Taze, körpe.
 • HüsnaÇok, en çok, pek çok güzel.
 • Hüsnebk. Hüsna
 • HüsniyeGüzel.
 • HüsnühâlDavranış güzelliği.
 • Hüsnüyebk. Hüsniye
 • Hüsün1. Güzel, iyi. 2. Güzellik
 • HüveydaBelirgin, apaçık, ortada, belli.
 • HüzzamTürk müziğinin en eski birleşik makamlarından biri.