G ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Gaffar1. Çok bağışlayıcı, bağışlayan. 2. Allah’ın sıfatlarındandır.
 • GafirBağışlayan, merhamet eden.
 • Gafur1. Bağışlayan, merhamet eden. 2. Allah’ın adlarındandır.
 • GalipÜstün gelen, yenen.
 • Gani1. Zengin, varlıklı. 2. Bol. 3. Allah adlarındandır.
 • Garip1. Yabancı. 2. Kimsesiz, zavallı. 3. Şaşılacak, tuhaf. 4. Dokunaklı, hüzün veren.
 • Gavsi1. Yardım, destekle ilgili. 2. Derine dalan kimse.
 • Gayret1. Çalışma, çabalama. 2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
 • GayurÇok çalışkan, gayretli.
 • Gazanfer1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam.
 • Gazi1. Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse. 2. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.
 • Gedik1. Büyük çentik, yıkık yer. 2. Dağ geçidi. 3. Güçlük, güç durum. 4. Yüksek yer, tepe. 5. Ayrıcalık, verilmiş hak. 6. Görev, vazife.
 • GedikbaşAyrıcalıklı kimse.
 • GedikbayAYrıcalıklı kimse.
 • GediktaşAyrıcalıklı, güçlü kimse.
 • GelenerGelen kimse.
 • GencalGenç birisiyle evlen anlamında kullanılan bir ad.
 • Gencalpbk. Gençalp
 • Gencaslanbk. Gençaslan
 • GenceGeniş, genişçe.
 • GencelGençleş, genç kal anlamında kullanılan bir ad.
 • Gencerbk. Gençer
 • GencoGenç sözcüğünden yapılmış bir ad.
 • Genç1. Yaşı ilerlememiş olan. 2. Dinç, sağlıklı.
 • GençağaGenç, sağlıklı kimse.
 • GençalpGenç yiğit.
 • GençaslanAslan gibi güçlü olan genç.
 • GençelGenç kimse.
 • Gençer1. Genç-er. 2. Toplantı, eğlenti.
 • GökçebelGüzel, gösterişli, sevimli soydan geleen kimse.
 • GökçebeyGüzel, gösterişli, sevimli bey.
 • GökçeerGüzel, gösterişli, sevimli insan.
 • Gökçerbk. Gökçeer
 • GökçesuTatlı, güzel su.
 • Gökçilbk. Gökçül
 • Gökçül1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.
 • Gökçünbk. Gökçin
 • GökdalGöğe ulaşmış dal.
 • GökdemirMavi gözlü, güçlü kimse.
 • GökdenizÇakır gözlü kimse.
 • Gökdoğan1. Bir tür doğan. 2. Çakır gözlü.
 • GökelGöğe açılan el.
 • Gökenbk. Göğen
 • GökerMavi gözlü kimse.
 • GökgölSuları bulanık olmayan göl.
 • GökhanEski Türklerde gök Tanrısı.
 • GökhunDoğu insanı.
 • GökmenSarışın, mavi gözlü kimse.
 • GökmenalpSarışın, mavi gözlü yiğit.
 • GökmenerSarışın, mavi gözlü kimse.
 • GökmeteMavi gözlü hükümdar.
 • GöknelGökle ilgili olan.
 • GöksaltukÖzgür kişi.
 • GöksanSaygın kimse.
 • Göksavİleri görüşlü kimse.
 • GöksayDeğerli olduğunu kabul et anlamında kullanılan bir ad.
 • GökseninHer zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla anlamında kullanılan bir ad.
 • GöksevenYükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
 • GökseverYükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
 • GöksoySoyu yüce olan kimse.
 • GöktanŞafak vakti.
 • GöktaşGezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim.
 • GöktayTek, biricik.
 • GöktenGökten, yüksekten.
 • GöktöreTörelere bağlı kimse.
 • GöktuğSavaşmayı seven kimse.
 • GöktulgaSavaşçı kimse.
 • GöktunaMavi suları olan Tuna.
 • GöktunçSağlam karakterli olan kimse.
 • Göktürkİslamlıktan önce Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusu.
 • GökyayIşık saç anlamında kullanılan bir ad.
 • Gönç1. Zengin, varlıklı. 2. Şen, neşeli. 3. Yiğit, kuvvetli.
 • GöndemUyan, itaat eden, uysal.
 • Gönder1. Bayrak veya mızrağın sapı. 2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucu madenî ağaç sopa.
 • Gönen1. “Mutlu ol, refaha kavuş, rahat et, sevin” anlamında kullanılan bir ad.2. “Yavrum, kuzum” anlamında sevgi belirten sözcük. 3. Bolluk, bereket.
 • GönenerMutlu, rahat kimse.
 • GönüldeşAynı düşünceleri paylaşan, birbirini seven kimseler.
 • GöralGörüp al anlamında kullanılan bir ad.
 • GörbilGörüp bil anlamında kullanılan bir ad.
 • Görgü1. Bir toplum içinde uyulması gerekli saygı ve incelik kuralları. 2. Bir kimsenin anlayış, seziş ve bilgisini artıracak nitelikte etki yapan deneysel bilgi. 3. Göz tokluğu.
 • Görgüç1. Dürbün. 2. Pencere.
 • GörgünGörgülü, bilgili.
 • GörgünayGörgülü, bilgili kimse.
 • Görk1. Güzellik, gösteriş. 2. İyi huy. 3. Süs, ziynet.
 • GörkelEline ayağına düzgün kimse.
 • GörkerGösterişli kimse.
 • GörkeyGüzellik.
 • GörkmenYakışıklı, gösterişli kimse.
 • GörksevGüzeli, güzelliği sev anlamında kullanılan bir ad.
 • GövezGururlu, mağrur kimse.
 • GöymenGözleyen, dikkatle bakan kimse.
 • GöyükYanmış, yakılmış.
 • GöyünçÖzlem, hasret.
 • GözayGözleri parlayan kimse.
 • GözaydınSevinçli, mutlu bir olayı kutlama.
 • GözegirDikkat çek anlamında kullanılan bir ad.
 • GözütokAç gözlü olmayan kimse.
 • Gücalbk. Güçal
 • Gücalpbk. Güçalp
 • Gücelbk. Güçel
 • GücerGüçlü kimse.
 • GücümenKüçük.
 • Güç1. Yorucu, emekle yapılan. 2. Zor, çetin. 3. Şiddet. 4. İş, meşguliyet. 5. Kuvvet.
 • GüçalGüçlen, kuvvetlen anlamında kullanılan bir ad.
 • GüçalpGüçlükleri yenen yiğit.
 • GüçelEli güçlü olan kimse.
 • GüçerenGüçlü yiğit.
 • GüçermişGüçlü kimse.
 • GüçhanGüçlü hükümdar.
 • GüçkanDelikanlı kimse.
 • GüçkanatGüçlü kimse.
 • Güçlü1. Gücü çok olan. 2. Etkili, önemli, nitelikli. 3. Şiddetli.
 • GüçlübayGüçlü kimse.
 • GüçlüerGüçlü kimse.
 • GüçlühanGüçlü hükümdar.
 • Güçlükhanbk. Güçlühan
 • GüçlütürkGüçlü Türk.
 • GüçmenGüçlü kuvvetli kimse.
 • GüçsalGücünü, kuvvetini göster anlamında kullanılan bir ad.
 • GüçsalanGücünü, kuvvetini gösteren kimse.
 • GüçsanGücüyle tanınan kimse.
 • GüçselGüçlü, kuvvetli kimse.
 • GüçyenerGüçlükleri yenen kimse.
 • GüçyeterGücü yeten kimse.
 • GüdekAmaçlanan sonuç, güdülen amaç.
 • Güder1. Yöneten, idare eden. 2. Düşüncelerini, ilkelerini gerçekleştirmeye çalışan.
 • GülbekGülümseyen bey.
 • GülbeyGülümseyen bey.
 • GüleçerHer zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü kimse.
 • GüleğenÇok gülen, neşeli.
 • GülekGüler yüzlü, güleç.
 • GülenerGülen, gülümseyen kimse.
 • GülermanGüler yüzlü, güleç kimse.
 • GülertanAydınlık şafak.
 • GüleryüzYüzü hep gülen, neşeli.
 • GülmenÇok gülen, her zaman gülen kimse.
 • GülşahinCesur ve kuvvetli olan.
 • GültaşGül, eğlen, coş anlamında kullanılan bir ad.
 • Güman1. İnanç. 2. Kanaat. 3. İstek, heves. 4. Neşe.
 • Gümeç1. Bal peteği. 2. Külde pişirilen ekmek.
 • GümüşkurtGümüş gibi değerli olan.
 • GümüşkutMutlu, şen.
 • GümüştanTan vakti gibi temiz ve saf olan.
 • GümüştayTemiz ve dürüst olan.
 • GümüştekinDürüst, doğru ve değerli olan.
 • Günakİyi, hayırlı, mutlu gün.
 • GünalanAydınlanan, aydın olan.
 • GünalpGüneş gibi aydınlım ve ışık saçan yiğit.
 • GünaltanGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
 • GünaltayGüneş gibi yükseklerde, yüksek makamlarda ışık ve aydınlık saçan.
 • GünbayZenginlik içinde geçen gün.
 • Günbekbk. Günbey
 • GünbeyGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan bey.
 • GünçağGüneş gibi ışık ve aydınlık saç anlamında kullanılan bir ad.
 • GünçeGüneşli yer.
 • Gündaşbk. Gündeş
 • GündemirSağlam ve kuvvetli ışık saçan.
 • GündenizDeniz gibi coşkun bir biçimde etrafına ışık ve aydınlık saçan
 • GünderGönder, yolla anlamında kullanılan bir ad.
 • GündeşAYnı günde doğan.
 • GündoğanSabaha karşı doğan çocuklara verilen bir ad.
 • Gündoğarbk. Gündoğan
 • GündoğduSabaha karşı doğdu anlamında kullanılan bir ad.
 • GündoğmuşSabaha karşı doğan çocuklar için kullanılan bir ad.
 • Gündöndü1. Öğleden sonraki zaman. 2. Ayçiçeği.
 • GündüzalpGündüz gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
 • GündüzbeyGündüz gibi aydınlık ve ışık saçan bey.
 • GündüzhanGündüz gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
 • GüneçÇok güneş alan yer.
 • GüneralSabah erkenden al anlamında kullanılan bir ad.
 • GüneralpSabahın erkeninde kalkıp işe başlayan yiğit.
 • GüneraySabahın ilk vakitleri gibi parlak ve saf olan.
 • GünerenGüneş gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
 • GünerginBatmak üzere olan güneş.
 • GüneriGünün adamı, günün kişisi.
 • GünerkanYiğit soydan gelen aydın kimse.
 • GünermanYiğit soydan gelen aydın kimse.
 • GüneşenGünü mutlu ve neşeli geçen.
 • GüneşhanGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan hükümdar.
 • GüngörbeyMutluluk, neşe içinde yaşayan bey.
 • GüngördüHer zaman neşe, mutluluk ,çinde yaşadı anlamında kullanılan bir ad.
 • GüngörmüşMutlu, güzel hayat sürmüş.
 • GüngözeIşıklı kaynak.
 • GünışıkGüneş ışığı.
 • GüniziGüneşin izini taşıyan kimse.
 • GünizliGüneşin izini taşıyan kimse.
 • GünkanGüneş gibi aydınlık bir soydan gelen kimse.
 • GünkayaGüneş gibi aydınlık ve parlak kimse.
 • GünkurtGünei gibi aydın ve parlaklık saçan kimse.
 • GünkutanGününü neşeli ve mutlu geçiren.
 • GünkutluGünü kutlu ve mutlu olan.
 • GünmutluGünü neşeli ve mutlu olan.
 • GünolGüneş gibi aydınlık ve ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
 • GünsarGüneş gibi her tarafı çevrele, herkese yararın olsun anlamında kullanılan bir ad.
 • GünsavGüneş gibi herkese etki et anlamında kullanılan bir ad.
 • GüntekinGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan kimse.
 • Güntimurbk. Gündemir
 • GüntöreTörelere bağlı kimse.
 • GüntürkGüneş gibi ışık ve aydınlık saçan Türk.
 • GüntürkünAydınlık ve ışık saçmak Türk’e yakışır anlamında kulanılan bir ad.
 • GünyarukGün ışığı.
 • GünyeliDoğu rüzgârı.
 • GünyılGün ve yıl.
 • GünyolIşıklı, aydınlık yol.
 • GünyüzGüneş gibi parlak yüz.
 • Gür1. Bol, fazla, güçlü olarak çıkan. 2. Ormanlık, çalılık. 3. Kesilmiş ağacın sürgünü.
 • GürakÇok beyaz, temiz.
 • GürakanBol, fazla akan.
 • GürakınFazlaca yapılan akın.
 • GüralFazlaca kırmızı olan.
 • GüranÇokça hatırla anlamında kullanılan nir ad.
 • GürardaKendisinden sonra gelenleri çok olan.
 • GürataAtası güçlü ve kuvvetli olan.
 • GürbaşGüçlü, kuvvetli kimse.
 • GürbaşkanGüçlü, kuvvetli başkan.
 • GürbayGüçlü ve kuvvetli zengin.
 • GürboğaGüçlü ve kuvvetli kimse.
 • GürdalSoyu çok geniş olan kimse.
 • GürerGüçlü, yiğit kimse.
 • Gürgân1. Kurtlar.2. Aksak Timur´un lakabı.
 • GürhanBolluk içindeki güçlü han.
 • GürkanCanlı, kanlı kimse.