F ile Başlayan Kız İsimleri

 • Fadılabk. Fazıla
 • Fadikbk. Fatma
 • Fadilebk. Fazıla
 • Fadimbk. Fatma
 • Fadimebk. Fatma
 • Fahime1. Büyük, ulu. 2. Onurlu, saygın. 3. Anlayışlı, akıllı.
 • Fahire1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.
 • Fahriye1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet.3. Divan şairlerinin kendi erdemlerini övmek için yazdıkları şiir.
 • FahrünnisaKadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.
 • FaikaManevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
 • Faize1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
 • FakiheZeki, anlayışlı.
 • FâkiheYemiş, meyve.
 • Farihabk. Feriha
 • Farise1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.
 • FasiheGüzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
 • FatineZeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
 • Fatma1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.
 • FatmanurFatma ve nur.
 • Fatobk. Fatma
 • Fatoşbk. Fatma
 • FazılaErdemli.
 • Faziletİnsan yaradılışındaki bütün iyi huylar, erdem.
 • FecirSabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, tan vakti.
 • FecriyeTan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
 • FehimeAnlayışlı, zeki, akıllı kimse.
 • FehmiyeAnlayış, kavrayışla ilgili olan.
 • FekahetŞakacılık, hoş mizaçlılık.
 • FenniyeFene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
 • FerahetŞan ve şeref.
 • FerahnisaSevinçli, rahat kadın.
 • FerahnurAydınlık veren, nur veren.
 • FerasetÇabuk seziş, anlayış.
 • Ferdanebk. Ferdaniye
 • FerdaniyeBirlik, teklik, eşsizlik.
 • Ferdiye1. Tek olan, tek şey. 2. Fertle ilgili, bireysel.
 • Ferhunde1. Kutsal, kutlu, uğurlu. 2. Mutlu, mesut.
 • FeriAsılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı.
 • FeribeAldanmış.
 • FericanCan aydınlığı, ruhun ışığı.
 • FerideEşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.
 • FerihaFerah, rahat, sevinçli.
 • Feriser1. Çok ışıklı, aydınlık. 2. Çok güçlü.
 • Ferişte1. Melek. 2. Günahsız, masum. 3. İyi ve yumuşak huylu.
 • Fermude1. Emir, buyruk, ferman. 2. Emrolunmuş, buyurulmuş.
 • Feruzebk. Firuze
 • Ferve1. Kürk.2. Zenginlik, servet.
 • Ferzane1. Bilge, filozof. 2. Bilgili kimse.
 • FetanetYüksek zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama yeteneği.
 • FethiyeFethetme, alma ile ilgili olan.
 • FevziyeKurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
 • Feyza1. Bolluk, çokluk. 2. Coşma, taşma.
 • Feyziye1. Bollukla, bereketle ilgili. 2. Bilimle, bilgiyle ilgili.
 • FezanurUzay gibi parlak ve aydınlık olan.
 • FıtnatZihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ.
 • Fidan1. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. 2. Ağacın kökünden çıkan. 3. İnce uzun, narin, zarif.
 • FideBaşka bir yere dikilmek için hazırlanmış körpe çiçek.
 • FiganIstırap ile bağırma, inleme.
 • FigenYaralayan, kıran, düşüren.
 • Fikir1. Düşünce. 2. Anlayış. 3. Zihin, us.
 • FikriyeDüşünülerek oluşturulan, fikirle ilgili.
 • FilbaharOrmanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan, tırmanıcı sarılgan bitki.
 • Filiz1. Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe sürgün. 2. İnce uzun, zayıf, narin kız.
 • Firaz1. Yüksek, yukarı. 2. Yokuş, çıkış.
 • FirdevsCennet, cennet bahçesi.
 • FirkatAyrılık, dostlardan ve sevgiliden ayrılma.
 • Firuzanbk. Füruzan
 • FiruzeAçık mavi renkli, değerli bir süs taşı.
 • Fitnatbk. Fıtnat
 • FulBüyük beyaz çiçekleri kokulu, boyu üç metreyi bulabilen bir ağaççık ve bunun beyaz, kokulu çiçeği.
 • FulyaNergisgillerden bir bitki ve onun güzel renkli, kokulu çiçeği.
 • FundaKurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık.
 • Fügenbk. Figen
 • FüruzanParlayıcı, parlayan, parlak.
 • Füruzende1. Yanıcı, yakıcı. 2. Parlatan, parlayın, aydınlatan.
 • FüsunSihir, büyü.
 • Füsunkâr1. Büyüleyici. 2. Sihirbaz, büyücü.