Ulaş isminin anlamı
Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
Türkçe
Uluhan isminin anlamı
Büyük, saygın hükümdar.

Türkçe
Ulum isminin anlamı
Ululuk, haşmet, büyük gösteriş.

Türkçe
Umaç isminin anlamı
1. Amaç, hedef. 2. Umulan şey, umut.
Türkçe
Umur isminin anlamı
Görgü, bilgi, deneyim.

Arapça
Umural isminin anlamı
“Görgülü, bilgili ol, deneyim kazan” anlamında…
Arapça + Türkçe
Uraz isminin anlamı
Talih, şans.
Türkçe
Utkan isminin anlamı
1. Zafer kazanmış, muzaffer.
Türkçe
Uygar isminin anlamı
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.
Türkçe
Uyguralp isminin anlamı
Uygar, medeni yiğit.

Türkçe
Vacit isminin anlamı
1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
Arapça
Vahap isminin anlamı
Bağışlayan, ihsan eden.

Arapça
Vahdet isminin anlamı
1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah’a yakınlık…
Arapça
Vahdettin isminin anlamı
Dinin tekliği, birliği.

Arapça
Vahit isminin anlamı
Tek, bir, yalnız.
Arapça
Vecdet isminin anlamı
Zenginlik, varsıllık.
Arapça
Vedat isminin anlamı
Sevgi, dostluk.
Arapça
Vedi isminin anlamı
Başkasının malını saklamakla görevli kimse.
Arapça
Veral isminin anlamı
“Ver ve al” anlamında kullanılan bir ad.
Türkçe
Visam isminin anlamı
Damga, nişan, işaret.

Arapça
Vural isminin anlamı
“Vur ve al” anlamında kullanılan bir ad.
Türkçe
Yafes isminin anlamı
Hz. Nuh’un üçüncü oğlu.

Arapça
Yakup isminin anlamı
1. Erkek keklik. 2. İbr. Takip eden, izleyen.
Arapça
Yalçın isminin anlamı
1. Dik, sarp. 2. Düz, kaygan. 3. Parlak, cilalı.
Türkçe
Yalım isminin anlamı
1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü.
Türkçe
Yamaç isminin anlamı
1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı.
Türkçe
Yaman isminin anlamı
1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü.
Türkçe
Yavuz isminin anlamı
1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat.
Türkçe
Yavuzer isminin anlamı
Cesur, güçlü erkek.

Türkçe
Yazgı isminin anlamı
Kader, talih, alın yazısı.
Türkçe
Yılbay isminin anlamı
Yılın zengini olan kimse.
Türkçe
Yıldıralp isminin anlamı
Yıldız gibi parlayan yiğit.
Türkçe
Yıldırer isminin anlamı
Parlak, ışık saçan kimse.

Türkçe
Yiğit isminin anlamı
1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç…
Türkçe
Yiğitcan isminin anlamı
Güçlü, korkusuz, kahraman kimse.
Türkçe + Farsça
Yiğiter isminin anlamı
Güçlü, korkusuz, kahraman kimse.
Türkçe
Yiğithan isminin anlamı
Güçlü, korkusuz, kahraman hükümdar.
Türkçe
Yiğitkan isminin anlamı
Güçlü, korkusuz, kahraman bir soydan gelen kimse.
Türkçe
Yunus isminin anlamı
Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.
Arapça
Yusuf isminin anlamı
1. İnleyen, ah eden.2. İnilti.

İbranice
Zeycan isminin anlamı
Candan, cana yakın.

Farsça
Zeynullah isminin anlamı
Allah’ın süsü.

Arapça
Zeyrek isminin anlamı
1. İlgi çekici. 2. Eli uz, usta. 3. Akıllı, zeki.
Farsça

12 – 345678910

En Güzel Bebek İsimleri

Beğendiğin İsmi Listene Ekle, Puanları Kazan
close-image