Erkek İsimleri

Erkek bebek isimleri ve anlamlarını Tdk İsimler Sözlüğü’nden sizin için bir araya getirdik.

En Güzel Erkek isimleri
Modern Erkek İsimleri
Türk Erkek İsimleri
Karizmatik Erkek İsimleri
Kur’an’da Geçen Erkek İsimleri
Yabancı İsimler

 

En Güzel Erkek İsimleri

 • Adam1. İnsan. 2. Erkek kişi. 3. İyi yetişmiş, değerli kimse. 4. İyi huylu, güvenilir kimse. 5. Birinin yanında ve işinde bulunan kimse. 6. Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı. 7. Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen. 8. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse.
 • AkalanDürüstlüğüyle ünlenen kimse.
 • Alem1. Bayrak, sancak. 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs.
 • BarakTüylü, kıllı çuha, kebe.
 • Battal1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük, iri.
 • Çağa1. Bebek, çocuk. 2. Küçük kuş yavrusu.
 • ÇetinsoySert, inatçı bir soydan gelen kimse.
 • DemirkanGüçlü soydan gelen kimse.
 • Doru1. Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara olan at. 2. Doruk.
 • Ecir1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili.
 • EmrullahAllah buyruğu
 • ErenalpDeneyimli, akıllı kimse.
 • Ersevİnsanları sev anlamında kullanılan bir ad.
 • EsenerSağlıklı, rahat kimse.
 • FaikManevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
 • Fereç1. Zafer, utku. 2. Sevinç, teselli.
 • IşıkhanAydın, ileri görüşlü hükümdar.
 • MaksumTaksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş.
 • MetehanHükümdar olan Mete.
 • Miraç1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet’in göğe yükselmesi.
 • Oğanbk. Ogan
 • OrgunGizli, saklı.
 • Rıdvan1. Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet. 2. Cennetin kapıcısı olan büyük melek.
 • SadirSadır olan, ortaya çıkan.
 • TolgayÇevre, dolay.

 

 

Modern Erkek İsimleri

 

 • Aca1. Amca. 2. Abla. 3. Anneanne, nine. 4. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 5. Büyük. 6. Derelerin içinde yetişen, basit yapraklı, kırmızı çiçekli, güzel kokulu bir çalı.
 • AhenDemir.
 • Ayaz1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.
 • BozhanYiğit hükümdar.
 • ÇavlanBüyük çağlayan.
 • EnsarYardımcılar, koruyucular.
 • Ersin1. “Amacına ulaşsın, kavuşsun” anlamında kullanılan bir ad.2. “Sen yiğitsin, kahramansın” anlamında kullanılan bir ad.
 • ErünÜnlü, tanınmış yiğit.
 • GökelGöğe açılan el.
 • Halim1. Yumuşak huylu, sert olmayan. 2. Allah’ın adlarındandır.
 • HazarBarış ve güven.
 • KansuSoyu su gibi saf ve temiz olan.
 • MaksutUlaşılması istenilen şey, istek, emel.
 • NefiYararlı.
 • OrhanŞehrin yöneticisi, hâkimi.
 • Orun1. Özel yer. 2. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 3. Gizli, habersiz. 4. Huy, yaradılış.
 • RuhiRuhsal, ruhla ilgili.
 • Sait1. Kutlu, uğurlu. 2. İbadet etmiş, Tanrıya karşı görevini yapmış kimse.
 • SıdamSade, yalın, düz, süssüz.
 • SuphiSabah vaktiyle, şafak ile ilgili.
 • UlaşAmacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
 • UyguralpUygar, medeni yiğit.
 • VecdetZenginlik, varsıllık.
 • YafesHz. Nuh’un üçüncü oğlu.
 • Yalım1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü. 3. Kaya. 4. Sarp yer, uçurum. 5. Şimşek. 6. Kuvvet, kudret. 7. Orun, derece. 8. Çalım, gurur; onur.
 • Zeynelbk. Zeynelabidin
 • Zeynelbk. Zeynelabidin

 

Türk Erkek İsimleri

 

 • Acun1. Dünya. 2. Varlık.
 • AkbeyDürüst, doğru kimse.
 • Akhun1. Güzel koku veren bir bitki, papatya.2. Batı hunu.
 • AkınalpAkın yapan yiğit.
 • BarbarosBüyük Türk denizcisi, Barbaros Hayrettin Paşa’ya. (1467-1546) Avrupalılar tarafından verilen ve “Kızıl sakal” anlamına gelen bir ad.
 • BayhunZengin kimse.
 • BerkaySağlam ve güçlü kimse.
 • ÇağlanBir ırmağın denize kavuştuğu yer.
 • ÇelikhanGüçlü, kuvvetli hükümdar.
 • Çulpanbk. Çolpan
 • EralErken davran anlamında kullanılan bir ad.
 • ErtuğrulDürüst, doğru, yiğit kimse.
 • Ezgübk. Edgü
 • IrızCesur, yiğit.
 • KansuSoyu su gibi saf ve temiz olan.
 • KıraçBitek olmayan, verimsiz veya sulanmayan yer.
 • Kürşadbk. Kürşat
 • OğuzerGüçlü, kuvvetlü kimse.
 • OrhunOrta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı.
 • Savran1. Deveci, devecibaşı. 2. Altın benzeri. 3. Merdiven.
 • SenolHer zaman değişmeden kal anlamında kullanılan bir ad.
 • SerterKatı, sert, acımasız kimse.
 • SonadSon çocuğa konulan bir ad.
 • SualpDenizci yiğit.
 • TınazOt veya saman yığını.
 • TorosAnadolu´nun güney kesiminde Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağ.
 • TörelTöreye uygun olan, töre ile ilgili.
 • TuğalpTuğ takınmış yiğit.
 • UğuralUğur al anlamında kullanılan bir ad.
 • Yalçın1. Dik, sarp. 2. Düz, kaygan. 3. Parlak, cilalı.
 • YiğithanGüçlü, korkusuz, kahraman hükümdar.
 • Yurdal“Kendine yurt edin” anlamında kullanılan bir ad.

 

Karizmatik Erkek İsimleri

 • AcabeyAca ve bey sözlerinden oluşan bir ad.
 • Adın1. Yabancı. 2. Başka, başkaca.
 • AsanKolay.
 • BaturKahraman, yiğit, cesur, bahadır.
 • BoraGenellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına.
 • BukayAlçak, aşağı, kısa.
 • DemiralpGüçlü, kuvvetli, sert, yiğit kimse.
 • ErizYiğit bir soydan gelen kimse.
 • Fettah1. Üstün gelmiş, zafer kazanmış. 2. Fetheden, açan. 3. Allah’ın adlarındandır.
 • Fırat1. Asurca. Geniş akarsu. 2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun. 3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.
 • İlvan1. Gösteriş, çalım. 2. Süs.
 • Mert1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.
 • OganerGüçlü kimse.
 • RefiYüksek, yüce.
 • SarphanGüçlü, kuvvetli hükümdar.
 • SerdarAskerin başı, kumandan, komutan.
 • ŞemsGüneş.
 • TorosAnadolu´nun güney kesiminde Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağ.
 • TugayAlayla tümen arasındaki askerî birlik.
 • Urasbk. Uraz
 • Yamaç1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. 2. Karşı. 3. Yan, yakın.

 

Kur’an’ı Kerim’de Geçen Erkek İsimleri

 • Adlan“Adınla ün kazan, şöhret sahibi ol” anlamında bir ad.
 • AhmetÖvülmeye layık, övülmüş.
 • Akifİbadet eden, ibadetle uğraşan kişi.
 • AlimBilgin.
 • Berk1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. 3. Şiddetli. 4. Hızlı. 5. Orman. 6. Ar. Şimşek. 7. Yaprak.
 • BurakHz. Muhammed’in Miraç Gecesi’ndeki biniti.
 • Cebrail1. İş yapabilen melek.2. Allah’a en yakın olan dört melekten, peygamberlere buyruk ve vahiy getirmekle görevli olanı.
 • Cemil1. Güzel. 2. Allah’ın sıfatlarından biri.
 • Ecir1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili.
 • EfnanTürler, çeşitler.
 • Emin1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.
 • Fatih1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet’in lakabı.
 • Furkan1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur’an-ı Kerim.
 • Halis1. Karışık olmayan, saf, katışıksız. 2. İçten, samimi.
 • İbrahimİnananların, halkların babası.
 • Muhammedbk. Muhammet
 • Musa1. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. 2. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 • Mustafa1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz. Muhammed’in adlarından.
 • MücahitDin uğruna savaşan, uğraşan, savaşçı.
 • NeharGündüz.
 • Raci1. Yalvaran, rica eden. 2. Umutlu, umut veren.
 • Resul1. Elçi. 2. Peygamber.
 • SelimSağlam, kusursuz, doğru.
 • Süleyman1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.
 • TahaKur´an-ı Kerim’in yirminci surenin adı.
 • TarikTerk eden, bırakan, vazgeçen.
 • YahyaTanrı lütufkârdır anlamında bir söz.
 • YasinKur’an surelerinden biri.
 • YunusIlık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.
 • ZahitDinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.