D ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Dadak1. Büyük kardeş, ağabey. 2. Bebek. 3. Bir yiyeceğin tadına bakmak için yenilen parçası, tadımlık. 4. Şeker, akide şekeri.
 • Dadaş1. Erkek kardeş. 2. Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. 3. Mert, cesur. 4. Arkadaş, dost.
 • DağÇevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya
 • DağaYayla, yüksek yer.
 • DağaşanDağları aşan, korkusuzca dolaşan kimse.
 • DağdelenDağları delen, çok kararlı ve çalışkan kimse.
 • DağhanEski Türklerde dağ Tanrısı.
 • DağtekinDağlara hükmeden hükümdar.
 • DâhiOlağanüstü zeki ve yetenekli kimse.
 • Dai1. Dua eden, duacı. 2. Davet eden, çağıran.
 • DaimSürekli, sonsuz.
 • Dalan1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
 • DalayDeniz.
 • DalayerDeniz adamı.
 • DalbaşKoruyucu.
 • DalboğaKoruyucu yürekli kimse.
 • DaldaKuytu yer, barınak.
 • DaldalKahraman, yiğit.
 • DaldikenAğaç yetiştiren kimse.
 • DalgıçGenellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse.
 • DalımGücüm, kuvvetim anlamında kullanılan bir ad.
 • Dalkılıç1. Kılıcını çekmiş olan. 2. Gönüllü, fedai.
 • DalkoçKoruyucu, arka çıkıcı kimse.
 • DalokayÇok beğenilen kimse.
 • DaltekinKoruyucu, kayırıcı hükümdar.
 • Dalyan1. Deniz, göl ve nehirlerde kıyılara yakın kurulan büyük balık avlama yeri. 2. Denizde yüzeye yakın yosunlu kaya. 3. Deniz kıyılarında ve denizin dibinde dalgalı biçimde görülen kum.
 • Damar1. Canlı varlıklarda kan dolaşımına yarayan kanal. 2. Yer altında belli bir maden alanı. 3. Huy, yaradılış. 4. Tür.
 • DânâBilen, bilgili, zeki kimse.
 • Danışman1. Bilgili ve düşüncesinden yararlanmak için danışılan kimse. 2. Bilgin.
 • DanişBilgi, bilim.
 • DanişmentBilgin, bilgili.
 • Danyal1. Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi. 2. İbranice de bu ad “Tanrı benim yargıcımdır” anlamındadır.
 • Dara1. Hükümdar. 2. Tanrı adlarından. 3. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.
 • DargaBaşkan, lider.
 • Daver1. Hakem, hâkim. 2. Adil padişah veya yönetici. 3. Yüce Tanrı.
 • Davran1. “Hazır ol, hazırlan” anlamında kullanılan bir ad.2. “İşe giriş, el at, başla” anlamında kullanılan bir ad. 3. Hazırlık.
 • Davut1. Sevgili, aziz.2. İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi.
 • Dayanç1. Sabır, katlanma gücü. 2. Dayanıklılık, sağlamlık.
 • DayarHazır, hazırlanmış.
 • Dayı1. Annenin erkek kardeşi. 2. Birini kayırıp koruyan saygın kimse. 3. Kabadayı, külhanbeyi. 4. Güzel, iyi.
 • Daylak1. Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı. 2. İnce uzun boylu kimse.
 • Dede1. Babanın veya ananın babası. 2. Ata. 3. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş dervişlere verilen san.
 • DeğmeerSeçkin, nitelikli kimse.
 • Dehri1. Dünyanın sonsuzluğuna, ruhun bedenle birlikte öldüğüne inanan kimse. 2. Çok bilgili kimse.
 • Delâlİnsana hoş, sevimli görünen hâl, naz, işve.
 • Delice1. Delişmen, çılgın, coşkun. 2. Şahin, atmaca türünden kuş. 3. Buğdaygillerden bir bitki.
 • DelikanCoşkulu, hareketli, kabına sığmaz kimse.
 • Delikanlı1. Çocukluk çağından çıkmış genç erkek.2. Sözünün eri, dürüst, namuslu kimse.
 • Demir1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden.2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirağGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemiralpGüçlü, kuvvetli, sert, yiğit kimse.
 • DemirayGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirbağGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirbaşBaşı demir gibi sağlam olan kimse.
 • DemirboğaGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirbükenDemiri bükecek güçte olan kimse.
 • DemirçayGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirdelenDemiri delecek güçte olan kimse.
 • DemirdövenDemiri işleyen, güçlü kimse.
 • DemirelEli demir gibi güçlü olan.
 • DemirerGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirezenDemiri ezecek kadar güçlü olan kimse.
 • DemirgüçDemir gibi güçlü kimse.
 • DemirgülleGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirhanGüçlü hükümdar.
 • DemirizGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirkanGüçlü soydan gelen kimse.
 • DemirkayaGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirkıranDemiri kıracak kadar güçlü olan kimse.
 • DemirkoçGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirkolDemir gibi güçlü kolu olan kimse.
 • DemirkökGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirkurtGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirkutGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • DemirmanDemir gibi güçlü, sağlam kimse.
 • DemirokGüçlü, kuvvetli, sert kimse.
 • Derviş1. Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse. 2. Alçak gönüllü, hoşgörülü kimse.
 • DervişaniDervişlere ait.
 • DeryadilGönlü geniş, her şeyi hoş gören kimse.
 • DevinerHareketli, gayretli kimse.
 • DevlettinDinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü.
 • DevrimerDünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişmeden yana olan kimse.
 • DidimTaç.
 • Dik1. Yatay bir düzleme göre yerçekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan. 2. Sert, aksi. 3. Sert, kalın, tok
 • DikalpSert, aksi yiğit.
 • DikaySert, aksi kimse.
 • Dikbaşİnatçı, dik kafalı, direngen, gururlu kimse.
 • DikbaySert, aksi zengin kimse
 • DikboğaSert ve aksi kimse.
 • DikçamÇam gibi uzun olan kimse.
 • DikdalSert ve aksi kimse.
 • Dikeç1. Dikey. 2. Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir.
 • DikelAksi, ters kimse.
 • DikenKimi bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve kimi hayvanların derisinde bulunan sert, sivri çıkıntı.
 • DikerAksi, ters kimse
 • DikeyDik olarak.
 • DiksoySoyu ters ve inatçı kimselere dayanan.
 • DiktaşBir taş olsun dik, bir eser bırak anlamında kullanılan bir ad.
 • DilâverYiğit, yürekli.
 • DilemreAna diline tutkun, dilini çok seven kimse.
 • DilmaçÇevirmen, tercüman.
 • DinçGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçalpGücü ve sağlık durumu yerinde olan yiğit.
 • DinççağGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçerGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçerkGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçkalGüçlü ve sağlam kal anlamında kullanlıan bir ad.
 • DinçkayaGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçkolSağlam ve güçlü kolu olan kimse.
 • DinçkökGücü ve sağlık durumu yerinde olan soydan gelen kimse.
 • DinçmenGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçokGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçolGüçlü ve sağlam ol anlamında kullanılan bir ad.
 • DinçözÖzü güçlü ve sağlam olan kimse.
 • DinçsanGücü ve sağlık durumu yerinde olarak tanınan kimse.
 • DinçsavGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçsayGücü ve sağlık durumu yerinde olarak kabul et anlamında kullanılan bir ad.
 • DinçselGüç ve sağlıkla ilgili olan.
 • DinçsoyGücü ve sağlık durumu yerinde olan soydan gelen kimse.
 • DinçsüGüçlü, sağlıklı asker.
 • DinçtaşGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • DinçtürkSağlam ve güçlü Türk.
 • DirenToplayan.
 • DirençDayanma, karşı koyma gücü.
 • Diri1. Yaşamakta olan, canlı. 2. Taze. 3. Güçlü, zinde. 4. Zengin, varlıklı.
 • DiribaşAçıkgöz, kurnaz.
 • DirikDiri, canlı, yaşayan, sağlıklı.
 • DirikerSağlıklı, canlı kimse.
 • DirikökSağlıklı bir soydan gelen kimse.
 • DirilRuh.
 • Dirim1. Yaşama, hayat. 2. Yaşama gücü.
 • DirimtekinYaşama gücü olan hükümdar.
 • DirinEski.
 • DirisoySağlıklı bir soydan gelen kimse.
 • DirsehanDede Korkut Hikâyelerinde çocuğu olmadığı için hor görülen kahramanın adı.
 • DizdarKale muhafızı.
 • Doğan1. Doğan, dünyaya gelen.2. Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.
 • DoğanalpDoğan, dünyaya gelen yiğit.
 • DoğanbaşDoğan, dünyaya gelen kimse.
 • DoğanbeyDoğan, dünyaya gelen bey.
 • DoğanerDoğan, dünyaya gelen kişi.
 • DoğangünDoğan güneş gibi parlak olan.
 • DoğanhanDoğan, dünyaya gelen hükümdar.
 • DoğantanŞafak vakti.
 • DoğantimurDoğan, dünyaya gelen güçlü kimse.
 • Doğru1. Gerçek, yalan olmayan. 2. Akla, mantığa uygun. 3. Dürüst, namuslu, ahlaklı.
 • DoğruelEline ayağına düzgün olan kimse.
 • DoğruerDoğruluğuyla tanınan kimse.
 • DoğruolDürüst ve namuslu ol anlamında kullanılan bir ad.
 • DoğruözÖzü dürüst ve namuslu olan kimse.
 • DoğudanDoğu yönünden.
 • DoğuerDoğuda bulunan kimse.
 • DoğuhanDoğuda bulunan hükümdar.
 • DoğukanDoğudan olan kimse.
 • Doğuş1. Doğum, doğma. 2. Bir gök cisminin gözlem yerinin ufuk düzlemi üzerinde görünmesi.
 • DolanDolgun olan.
 • DolanerEtine dolgun olan kimse.
 • DolayEtraf, çevre.
 • Domaniç1. Tümsek, yokuş. 2. Kambur.
 • DonatDonat, süsle anlamında kullanılan bir ad.
 • Dora1. Dağ doruğu. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3. En yüksek yer, uç.
 • DorakTepe, en yüksek yer, doruk.
 • Doru1. Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara olan at. 2. Doruk.
 • Doruk1. Tepe, en yüksek yer, uç, zirve. 2. En üstün başarı düzeyi. 3. Kibirli.
 • DorukhanBaşarılı, üstün nitelikli hükümdar.
 • DorukkanBaşarılı, üstün nitelikli kimse.
 • DorukkurtBaşarılı, üstün nitelikli kimse.
 • DorukkutBaşarılı, üstün nitelikli, saygın kimse.
 • DoruktekinBaşarılı, üstün nitelikli hükümdar.
 • DoruktepeBaşarılı, üstün nitelikli kimse.
 • DostSevilen, güvenilen yakın arkadaş.
 • DölaslanAslan gibi güçlü soydan gelen kimse.
 • Dölek1. Ağırbaşlı, sakin, terbiyeli kimse. 2. Uyanık, dikkatli kimse.3. Eli işe yatkın, becerikli kimse.4. Dürüst, mert kimse.5. Güzel, iyi.
 • DölensoySakin, huzurlu bir soydan gelen kimse.
 • DönmezSözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli.
 • DönmezerSözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli kimse.
 • DönmezsoySözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli bir soydan gelen kimse.
 • DönmeztekinSözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli hükümdar.
 • DönüTövbe.
 • DumanBir maddenin yanmasıyla çıkan kara ve esmer renkli gaz.
 • DumanbeyKara ve esmer renkli bey.
 • DumluTek namlulu ve içine bir fişek konulabilen tüfek.
 • Dumrul1. Tuğrul kuşu.2. Dede Korkut hikâyelerinde geçen bir kahramanın adı.
 • DuraYaşasın, ölmesin anlamında kullanılan bir ad.
 • Durak1. Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer.2. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
 • DuralHep aynı durumda olan, değişmeden kalan, sakin.
 • Duran1. Yaşayan, varlığını sürdüren. 2. Dağ yolu. 3. Kalan. 4. Dingin, sakin, huzurlu.
 • DuranayDingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse.
 • DuranerDingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse.
 • DuransoyDingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdürmüş soydan gelen kimse.
 • DurantekinDingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren hükümdar.
 • DurayYaşa, uzun ömürlü ol anlamında kullanılan bir ad.
 • Durgun1. Dingin, sakin. 2. Canlı olmayan, hareketsiz
 • DurgunerDingin, sakin kimse.
 • DurgunsuDingin, sakin akan suya benzeyen kimse.
 • DurhanYaşa, uzun ömürlü ol anlamında kullanılan bir ad.
 • DurkayaArtık çocoğun olmasın anlamında kullanılan bir ad.
 • DurmuşUzun ömürlü olması, çok yaşaması istenen çocuklara verilen ad.
 • DursunÇok yaşasın, uzun ömürlü olsun anlamında kullanılan bir ad.
 • DurşenMutlu bir biçimde yaşa anlamında kullanılan bir ad.
 • DurualpÖzü temiz yiğit.
 • DurubayÖzü temiz zengin kişi.
 • DuruhanÖzü temiz hükümdar.
 • DuruizÖzü temiz kimse.
 • Duruk1. Durulmuş, duru, berrak. 2. Doruk. 3. Belli bir süre değişmeyen, olduğu gibi kalan.
 • DurukalYaşamın boyunca özün temiz olsun anlamında kullanılan bir ad.
 • DurukanÖzü temiz kimse.
 • DurulBerrak, saf duruma gel anlamında kullanılan bir ad.
 • DuruözÖzü temiz kimse.
 • DurusanTemiz tanınmış kimse.
 • DurusoySoylu, temiz aileden gelen kimse.
 • DurusuSakin akan saf ve berrak su.
 • DurutekinÖzü temiz olan hükümdar.
 • DurutürkTemiz, dürüst Türk.
 • DuyuAlgılama yeteneği.
 • DülgeDeste.
 • DülgerYapıların tahta işlerini yapan kimse.
 • DürriParlak, parlayan, inci gibi parlayan.
 • DüşünDüşünce, fikir.
 • DüşünselDüşünceyle ilgili, düşünceye dayanan.
 • DüşvarGüç, zor.
 • DüzelEline ayağına düzgün kimse.
 • DüzeyBir kimsenin başkalarına göre değer ve yücelik derecesi.
 • Düzgün1. Düzenli, doğru. 2. Eksiksiz, kusursuz.