C ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Cabbar1. Zorlayan, cebreden. 2. Kuvvet ve kudret sahibi (Allah.) 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
 • CabirZorlayan, cebreden.
 • Cafer1. Küçük akarsu. 2. Caferî mezhebinin kurucusu. 3. Hz. Ali’nin Mute Savaşı´nda ölen kardeşinin adı.
 • CahitÇok çalışan, çaba gösteren kimse.
 • CalpGüçlü, kuvvetli, gayretli.
 • Canbolatbk. Canpolat
 • Canbulatbk. Canpolat
 • Candar1. Canlı, diri. 2. Koruyucu, muhafız.
 • Canfer1. Aydın, bilgili kimse. 2. Güçlü, saygın kimse.
 • CanipYan, taraf, cihet, yön.
 • CanpolatCanı, özü çelik gibi güçlü kimse.
 • CantezTez canlı, aceleci, hareketli kimse.
 • CaranGüzel kokan bir tür çiçek.
 • CarimSuçlu.
 • Carullah1. Allah’a komşu olan. 2. Mekke’ye gidip orada oturan kimse.
 • CavitSonrasız, sürekli kalacak olan, sonsuz, ebedî.
 • Cavlıbk. Çavlı
 • Cavuldurbk. Çavuldur
 • CaymazSözünü tutan, sözünden dönmeyen kimse.
 • CazimKarar veren, kesen, kestirip atan.
 • CazipÇekici, ilgi uyandırıcı, albenili olan.
 • Cebbarbk. Cabbar
 • Cebe1. Zırh, zırhlı giysi. 2. Savaşla ilgili silah ve araçlar.
 • CebenOğuzların yirmi dört boyundan birinin adı.
 • Cebrail1. İş yapabilen melek.2. Allah’a en yakın olan dört melekten, peygamberlere buyruk ve vahiy getirmekle görevli olanı.
 • CefaEziyet, sıkıntı, çile.
 • CelâdetKahramanlık, yiğitlik.
 • CelâlYücelik, ululuk, değer.
 • CelâlettinDinin ululuğu, yüceliği, büyüklüğü.
 • CelâliYüceliğe mensup.
 • Celâsun1. Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit. 2. Genç ve sağlıklı, gürbüz kimse.
 • CelâyirMoğol ırkının büyük kollarından biri.
 • CelilUlu, büyük, yüce.
 • Cem1. Hükümdar, şah. 2. İran mitolojisinde şarabı bulan. 3. Ar. Toparlanma, bir araya gelme.
 • Cemal1. Yüz güzelliği, güzellik. 2. Güzel yüz.
 • Cemaleddinbk. Cemalettin
 • CemalettinDinin güzelliği.
 • CemalullahAllah’ın lütfu.
 • CemiToplanmış, bütün, hep.
 • Cemil1. Güzel. 2. Allah’ın sıfatlarından biri.
 • CemşahŞah olan Cem.
 • Cemşit1. Mitolojide, İran’ın efsanevi dördüncü şahı.2. Bu şah görünüşünde olan.
 • CenanYürek, gönül.
 • CenaniYürekle, gönülle ilgili.
 • CenapŞeref, onur ve büyüklük.
 • Cengâver1. Savaşçı, silâhşor. 2. Savaşı seven, savaşkan,dövüşken.
 • Cengiz1. Güçlü, yılmaz, gözü pek kimse. 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı.
 • CengizhanGüçlü hükümdar.
 • CenkSavaş.
 • Cerit1. Verimsiz, çorak yer. 2. Bekâr. 3. Tarihte bir Türk oymağının adı.
 • Cerullahbk. Carullah
 • Cesimİri, büyük.
 • CesurYürekli, korkusuz, yiğit.
 • CevatCömert, eli açık.
 • Cevdet1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk, büyüklük. 3. Kusursuzluk.
 • CevheriÖzle, yaradılışla ilgili.
 • CevriEziyet, sıkıntıyla ilgili olan.
 • CezayirAdalar.
 • CezlânMutlu.
 • CezmiKesin karar veren, kararlı kimse.
 • CihandarDünyaya egemen olan hükümdar.
 • CihandideDünyayı gezip görmüş, deneyimli kimse.
 • CihanefruzDünyayı parlatan, aydınlatan kimse.
 • CihangirDünyaya egemen olan, dünyayı zapt eden kimse.
 • CihaniDünyalı, insan.
 • CihanmertDünyanın en cömert insanı.
 • CihanşahDünyanın şahı, hükümdarı.
 • CihatDin uğrunda düşmanla savaşma.
 • Cimşitbk. Cemşit
 • CindorukEn yüksek yer, zirve.
 • CivanTaze, genç delikanlı.
 • CivanbahtMutlu, şanslı kimse.
 • CivanmertCömert, eli açık kimse.
 • CivanşirGenç aslan.
 • CoşanCoşku duyan, heyecanlı kimse.
 • CoşarCoşkulu, heyecanlı.
 • Coşku1. Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu. 2. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan.
 • CoşkunCoşan, coşkulu, heyecanlı kimse.
 • CoşkunayCoşan, coşkulu, heyecanlı kimse.
 • CoşkunerCoşan, coşkulu, heyecanlı kimse.
 • CoşkunsuCoşan, coşkulu, heyecanlı kimse.
 • Cömert1. Eli açık. 2. Verimli.
 • Cuci1. Konuk. 2. Sevgili. 3. Cengiz Han’ın dört oğlundan en büyüğü ve Altınordu devletinin kurucusu.
 • CudiCömert, eli açık.
 • Culduzbk. Yıldız
 • Cuma1. Toplanma. 2. Perşembeden sonra gelen gün.
 • CumaliDeğerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan.
 • CumhurTopluluk, kalabalık, halk.
 • CumhuriyetHalkın egemenliği kendi elinde tuttuğu devlet biçimi.
 • Cura1. Dost, arkadaş, sevgili. 2. Güzel, ahenkli ses. 3. Ufak tefek, çelimsiz. 4. Küçük zurna. 5. Atmaca, doğan.
 • Cündi1. Ata iyi binen, binici, süvari. 2. Asker.
 • CündullahAllah’ın askerleri.
 • Cüneyt1. Küçük asker, askercik. 2. Beylikler döneminde Aydınoğulları soyunun en son temsilcisi olan beyin adı.