Bebek İsimleri

Bebek isimleri ve anlamlarını Tdk İsimler Sözlüğü’nden sizin için bir araya getirdik.

Erkek Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Unisex İsimler
En Güzel İsimler
Kulağa Hoş Gelen Bebek İsimler
Kur’an’ı Kerim’de Geçen İsimler

 

Erkek Bebek-İsimleri

 • Acun1. Dünya. 2. Varlık.
 • AdnanBir yere yerleşip ikamet eden, mukim.
 • AkilAkıllı, zeki kimse.
 • Aras1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.
 • Balkan1. Sık ormanla kaplı dağ. 2. Yığın, küme. 3. Sazlık, bataklık.
 • Baran1. Varan, ulaşan.2. Yüce, ulu.
 • Cebbarbk. Cabbar
 • CihangirDünyaya egemen olan, dünyayı zapt eden kimse.
 • DinçerGücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
 • ErdinçDinç, güçlü kimse.
 • GencoGenç sözcüğünden yapılmış bir ad.
 • Haşim1. Kıran, ezen, parçalayan. 2. Ekmek doğrayan.
 • İlvan1. Gösteriş, çalım. 2. Süs.
 • Kamber1. Hz. Ali’nin sadık kölesi. 2. Bir eve çok gelen kimse.
 • Kemal1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.2. En yüksek değer.
 • MeteBüyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)
 • NasriTanrı yardımıyla, üstünlük ve ülke almakla ilgili.
 • Nebi1. Haberci. 2. Peygamber.
 • OkanAnlayışlı.
 • OrtunOrtanca kardeş.
 • Poyraz1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.
 • Ruat1. Bulut, gök gürültüsü. 2. Konuşkan. 3. Tehdit eden.
 • SadunMübarek, kutlu, uğurlu.
 • Sedat1. Doğruluk, hatasızlık. 2. Doğru ve haklı şey.
 • TalhaZamk ağacı.
 • UlaşAmacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
 • ÜnerTanınmış, ünlü kimse.
 • VediBaşkasının malını saklamakla görevli kimse.
 • Yaman1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. Kurnaz, becerikli.

 

 

Kız Bebek İsimleri

 

 • Açelyabk.Açalya.
 • Alev1.Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili. 2. Sıcaklık.3. Kıvılcım.
 • Alika1. Özgür, hür. 2. Asil, soylu. 3. Güzel, genç kız. 4. Eski.
 • BalcaBal gibi tatlı, sevimli olan.
 • BelkısSüleyman Peygamber zamanındaki Saba melikesinin adı.
 • Dicle1. Ulu ırmak. 2. Anadolu’dan doğarak Irak’tan geçen, Fırat ile birleşerek Şattülarap adıyla Basra körfezine dökülen nehir.
 • EfsunBüyü, sihir.
 • Fadikbk. Fatma
 • FericanCan aydınlığı, ruhun ışığı.
 • GülrizGül saçan, gül serpen.
 • HarikaNitelikleriyle hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz.
 • İnciİstiridye gibi kimi kavkılı deniz hayvanlarının içinde oluşan değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
 • Mahparebk. Mehpare
 • Mehtap1. Ay ışığı. 2. Dolunay.
 • Nazenin1. Cilveli, nazlı, hoş. 2. Nazlı büyütülmüş, şımarık. 3. Yapısı ince, narin.
 • Oylumİçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş.
 • Öykü1. Ayrıntılarıyla anlatılan olay.2. Hikâye
 • Perviz1. Üstün, galip. 2. Güzellik. 3. Cilve.
 • RefiaYüksek, yüce.
 • Rümeysa1. Küçükköpek Takımyıldızı’nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
 • Sare1. Sıçrayan, atlayan. 2. İhtiyaç. 3. Susuzluk. 4. Hz. İbrahim’in eşinin adı.
 • SemaGökyüzü.
 • ŞahikaDağ tepesi, dağ doruğu, zirve.
 • TomrisPeçenek Türklerinden bir kadın kahraman. Tarihte, Pers Kralı II. Keyhusrev’le savaşmış olan Massagetlerin ünlü kraliçesi. “Tomur veya temir, demir” kelimeleriyle ilgi kuranlar vardır.
 • Umay1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.
 • VedaSevilen birinden veya yerden ayrılma.
 • YeşimAçık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş.
 • YoncaBaşak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, çayır bitkisi.
 • ZümrütCam parlaklığında, yeşil renkte, saydam, değerli bir süs taşı.

 

Unisex İsimler

 

 • Affanİradesiyle kötü şeylerden kaçınan kimse.
 • AlkımGökkuşağı.
 • Armağan1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.
 • Berin1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu.
 • Can1. Ruh. 2. Güç, dirilik, 3. İnsanın kendi varlığı, özü, 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse.
 • Çakır1. Mavimsi, mavi benekli, gri göz rengi. 2. Bir doğan cinsi. 3. Gönül, iç, can.
 • Değer1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.
 • ElginGarip, yabancı, gurbette yaşayan.
 • Ferda1. Yarın. 2. Gelecek. 3. Öbür dünya, ahiret.
 • Gencaybk. Gençay
 • HürriyetÖzgürlük, bağımsızlık, serbestlik.
 • İçtenYürekten, candan, samimi.
 • İlterYurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.
 • Kader1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.
 • MeralGeyik, ceylan.
 • MutluMutluluğa ermiş olan, mesut.
 • NevresYeni yetişen, genç, körpe.
 • Özben“Gerçekten ben” anlamında kullanılan bir ad.
 • PamirOrta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşki eden sıra dağların adı.
 • Safabk. Sefa
 • ServetZenginlik, varlık.
 • SezerDuygulu, hisli, anlayışlı.
 • ŞenayCanlı, neşeli kimse.
 • Tanser“Şafak vakti gibi aydınlık saç” anlamında kullanılan bir ad.
 • Toprak1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.
 • TüzelTüzeye uygun, hukuksal.
 • Ulcaybk. Olcay
 • Yalın1. Gösterişsiz, süssüz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.
 • YosunÇoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.
 • Zafer1. Amaca ulaşma, başarma. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

 

En Güzel İsimler

 • Akın1. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 2. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.
 • AlhanErkek deve kuşu.
 • Berkanİyice hatırla anlamında kullanılan bir ad.
 • Cem1. Hükümdar, şah. 2. İran mitolojisinde şarabı bulan. 3. Ar. Toparlanma, bir araya gelme.
 • Kuzey1. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. 2. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.
 • Nasuh1. Öğütçü, öğüt veren. 2. Temiz, saf.
 • Orkunbk. Orhun
 • TorosAnadolu´nun güney kesiminde Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağ.
 • Yavuz1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.
 • Zade1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.
 • Arzum“İsteğim, dileğim” anlamında kullanılan bir ad.
 • DilaEy gönül!
 • DilaEy gönül.
 • FeriAsılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı.
 • Nevir1. Parlaklık. 2. Ağaç çiçeği.
 • Pamuk1. Koza biçimindeki meyvesi, üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi. 2. Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş, ince, yumuşak tellerin adı. 3. Yumuşak huylu, ince kişi.
 • VefikaArkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan.
 • Aşkın1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş.2. Benzerlerinden üstün.3. Çok, fazla.
 • BilgeBilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.
 • Gazel1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
 • SaygıDeğeri, üstünlüğü, yaşlılığı dolayısıyla bir kimseye karşı dikkatli özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu.
 • Zişan1. Canlı. 2. Onurlu, şerefli. 3. Bir tür lale.

 

Kulağa Hoş Gelen Bebek İsimleri

 • Çağla1. Badem, kayısı, erik gibi çekirdekli yemişlerin ham durumu. 2. “Coşkulu ol” anlamında kullanılan bir ad.
 • Derin1. Çok gelişmiş, çok ilerlemiş. 2. Yoğun. 3. İçten gelen.
 • Ece1. Başkan, ulu, ileri gelen. 2. Ak sakallı ihtiyar. 3. Arkadaş, dost.
 • Göksu1. Gökten inen su.2. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
 • İhsan1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.
 • AhenDemir.
 • ArsanTemiz adlı, iyi tanınan kimse.
 • BatuÜstün gelen, gücü yeten, galip.
 • Bergeİm, iz, eser.
 • CesurYürekli, korkusuz, yiğit.
 • DemirhanGüçlü hükümdar.
 • Ecir1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili.
 • EralErken davran anlamında kullanılan bir ad.
 • Fettah1. Üstün gelmiş, zafer kazanmış. 2. Fetheden, açan. 3. Allah’ın adlarındandır.
 • Ilgar1. Çok çabuk, hızlı. 2. Hücum, akın. 3. Verilen söz. 4. Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke.
 • AmreYaşam süren, yaşayan.
 • AydanGüzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel.
 • Belin1. Korku, ürkü. 2. Şaşkınlık, hayret.
 • BuketÇiçek demeti.
 • DefneDefnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç.
 • Elçimbk. Elçin
 • Farihabk. Feriha
 • Firaz1. Yüksek, yukarı. 2. Yokuş, çıkış.
 • GülümserGülümseyen, güler yüzlü.
 • Işım1. Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti. 2. Simşek.
 • Leylâ1. Gece. 2. Saçları gece gibi simsiyah olan kadın. 3. Arabi ayların son gecesi.

 

Kur’an’ı Kerim’de Geçen İsimler

 • AhmetÖvülmeye layık, övülmüş.
 • AlimBilgin.
 • Cebrail1. İş yapabilen melek.2. Allah’a en yakın olan dört melekten, peygamberlere buyruk ve vahiy getirmekle görevli olanı.
 • Ecir1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili.
 • Emin1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.
 • Fatih1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet’in lakabı.
 • Furkan1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur’an-ı Kerim.
 • İbrahimİnananların, halkların babası.
 • Muhammedbk. Muhammet
 • Musa1. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. 2. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 • Resul1. Elçi. 2. Peygamber.
 • TahaKur´an-ı Kerim’in yirminci surenin adı.
 • YahyaTanrı lütufkârdır anlamında bir söz.
 • YasinKur’an surelerinden biri.
 • ZahitDinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.
 • Azra1. El değmemiş bakire kız. 2. Delinmemiş inci. 3. Ayak basılmamış kum. 4. Medine’nin diğer bir adı. 5. Hz. Meryem’e verilen ad.
 • BeyzaÇok beyaz, daha ak; çok temiz, lekesiz.
 • BüşraMüjde, sevinçli haber.
 • FerihaFerah, rahat, sevinçli.
 • HüsnaÇok, en çok, pek çok güzel.
 • Melek1.Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.2. Terbiyeli, uysal kimse.
 • NeşeSevinç, mutluluk.
 • Nisa1. Kadın.2. Kur’an-ı Kerim’de IV. sure.
 • Vildan1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler.
 • ZehraYüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.