B ile Başlayan Kız İsimleri

 • Bacı1. Büyük kız kardeş, abla. 2. Kız kardeş. 3. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. 4. Tarikat şeyhlerinin karısı.5. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.
 • BadeŞarap, içki.
 • BadegülGül renkli şarap.
 • BadiyeÇöl.
 • Bağlan“Sev, sevdiğine bağlı kal” anlamında kullanılan bir ad.
 • Bahar1. Kuzey yarım kürede 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim.2. Bu mevsimde açan çiçekler ve yapraklar. 3. Gençlik çağı.
 • Bâhire1. Işıklı, parlak, güzel. 2. Belli, besbelli, açık.
 • BahiseSöz eden, bahseden.
 • BahriyeDenizle ilgili olan.
 • Bakiye1. Artık, artan, kalan, geri kalan. 2. Kalıntı.
 • BalcaBal gibi tatlı, sevimli olan.
 • BaldanBal gibi tatlı, şirin ve güzel olan.
 • BalınSevgili, sevilen.
 • BalkınParıldayan, parlak.
 • BalkızŞirin, tatlı, hoş kız.
 • BallıŞirin, güzel, tatlı dilli.
 • BalsarıSarışın.
 • Banu1. Kadın, hatun, hanım. 2. Prenses. 3. Hanımefendi. 4. Gelin.
 • BariaGüzel, tam, mükemmel, üstün.
 • Barika1. Işık, parıltı, 2. Şimşek, yıldırım parıltısı.
 • Basıra1. Gören, görücü. 2. Görme gücü, görüş. 3. Göz.
 • Basiret1. Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık.2. Anlayış, kavrayış.
 • BasriyeGörme ile ilgili olan.
 • BaşçıkÇiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık.
 • Beder1. Süs, bezek. 2. Nakış, kumaş nakışı.
 • Bedia1. Beğenilen, değeri bilinen yeni şey. 2. Estetik değeri yüksek olan sanat eseri.
 • Bedihe1. Başlangıç. 2. Güzel söz.
 • BedirnisaAy gibi güzel kadın.
 • Bedisbk. Bediz
 • BedrekaKılavuz, yol gösterici.
 • BedriyeDolunayla, ayın on dördü ile ilgili olan.
 • Begimbk. Begüm
 • Begüm1. Hanım, hanımefendi. 2. Hint prenseslerine verilen unvan.
 • BehiceŞen, güzel, güler yüzlü ve şirin.
 • Behinbk. Bihin
 • Behire1. Hayırlı ve iyiliksever, soylu kadın. 2. Şişmanlık yüzünden yürürken soluyan kadın.
 • BehiyeGüzel.
 • Behnane1. İyi huylu kadın.2. Güler yüzlü kdaın.
 • BekenDayanıklı, güçlü.
 • Belgi1. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. 2. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik.
 • BelginTam ve kesin olarak belirlenmiş olan, açık, anlaşılır, belirgin.
 • Belik1. Saç örgüsü. 2. İşaret, iz, nişan, 3. Çok, fazla. 4. Tepe, doruk.
 • Belin1. Korku, ürkü. 2. Şaşkınlık, hayret.
 • Belizİşaret, im, iz.
 • BelkısSüleyman Peygamber zamanındaki Saba melikesinin adı.
 • BelmaYumuşak, sakin, telaşsız kimse.
 • BelmenÇok güzel kadın.
 • BenayAy gibi parlak olan kız.
 • Benek1. Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta. 2. Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm.
 • Benevşe1. Menekşe. 2. Mor renk.
 • BengühanHükümdarlığı sürekli olan.
 • Benian“Beni anımsa” anlamında kullanılan bir ad.
 • BeniceSonsuz, ebedî.
 • BenliVücudunda ben bulunan.
 • Bensubk. Bengisu
 • Berceste1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize.
 • Bercis1. Jüpiter gezegeni. 2. Çok süt veren deve.
 • BerfuKar tanesi.
 • BergüzarAnmak için verilen armağan, hatıra, yadigâr.
 • BeriaOlgunluk ve güzelliğiyle akranlarından üstün olan sevgili, kadın.
 • BeriyeSalim, kurtulmuş, aklanmış, arı, temiz.
 • BerkiyeŞimşek gibi, parlak.
 • BermudeNesne, şey.
 • BerrakDuru, temiz, aydınlık, açık.
 • BerrinKarada yaşayan.
 • BerşeHep, bütün, çok.
 • BesametGüler yüzlülük, şenlik.
 • BesimeGüler yüzlü, güleç, neşeli kız.
 • Beste1. Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin tümü. 2. Bağlanmış, bitiştirilmiş.
 • BestegülGül demeti.
 • Beşire1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.
 • Betilbk. Betül
 • Betül1. Namuslu, temiz kadın. 2. Allah’ın emri. 3. Hazreti Meryem’in ve Hazreti Fatma’nın lakapları. 4. Ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan.
 • Beyaz1. Kar rengi, ak. 2. Temiz, lekesiz.
 • BeyhatunBey hanımı.
 • Beylanbk. Baylan
 • Beylem1. Açılmamış pamuk kozası. 2. Çiçek buketi.
 • Beysun“Kendini bey olarak göster” anlamında kullanılan bir ad.
 • BeyzaÇok beyaz, daha ak; çok temiz, lekesiz.
 • Bezek1. Süs, ziynet. 2. Bir yapıtı süsleyen motiflerden her biri.
 • Bezen“Süslen, ziynetlen” anlamında kullanılan bir ad.
 • BidarUyanık, uyumayan, uykusuz.
 • BidayetBaşlama, başlangıç.
 • BigeEvlenmemiş, çocuğu olmamış kadın.
 • Bigümbk. Begüm
 • Bihanİyiler, iyi olanlar.
 • BihinEn iyi, çok iyi, seçkin.
 • BihineEn iyi, çok iyi, seçkin.
 • BihterDaha iyi, en iyi, pek iyi.
 • BihterinEn iyi, pek iyi.
 • Bikebk. Bige
 • Bilgiser“Bilgi ortaya koy” anlamında kullanılan bir ad.
 • BilgivarBilgili, bilen.
 • Bilgünbk. Bilgin
 • Biliş1. Bilme, anlama, kavrama. 2. Tanıdık.
 • Billûr1. Duru, temiz, saydam, tanınmış ve değerli kesme cam, kristal. 2. Parlak, ışıklı.3. Duru.
 • Bilsev“Bil ve sev” anlamında kullanılan bir ad.
 • Bilsin“Bilsin, tanısın” anlamında kullanılan bir ad.
 • BingünBin tane gün.
 • BinhanBin tane han.
 • BinizBinlerce iz.
 • BinzetGüzel, zarif.
 • Birben“Yalnızca ben” anlamında kullanılan bir ad.
 • BirbenekGüzel kadın.
 • BirçekSaç, kâkül, zülüf.
 • BirgenYalnızlığa alışmış.
 • BirgünBir gün.
 • BiricikTek, eşsiz, çok sevilen, benzeri olmayan.
 • Birim“Bir tanem, sevdiğim, biriciğim” anlamında kullanılan bir ad.
 • Birkebk. Birge
 • BirtekEşi olmayan, çok sevilen, yegâne.
 • BoncukCam, taş, sedef, tahta gibi şeylerden yapılan yuvarlak ve renkli süs tanesi.
 • BozçinDişi geyik.
 • BöğürtlenBahçe çitlerinde, yol kıyılarında kendiliğinden yetişen dikenli bir çalı ve bunun tadı mayhoş meyvesi.
 • BuğdayTohumu ekmek yapımında kullanılan bitki ve aynı bitkinin başaktan ayrılmış tanesi.
 • BuketÇiçek demeti.
 • Burcu1. Güzel koku, ıtır. 2. Sakız ağacının tomurcuğu.
 • BuseÖpücük, öpme, öpüş.
 • Bülbül1. Sesinin güzelliğiyle tanınan, Akdeniz ülkelerinde, orman ve bahçelerde yaşayan ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse.
 • BüldanÜlkeler, şehirler, iller.
 • Bürçinbk. Burçin
 • Bürgü1. Baş örtüsü. 2. Çarşaf, atkı. 3. İnce perde.
 • BürranKeskin, kesici.
 • BürümcekHam ipekten dokunmuş ince bez.
 • BüşraMüjde, sevinçli haber.
 • BüteÇalılık.